دعاوی حقوقی

آنچه خواهید خواند :

1-دعاوی تجاری

دعاوی تجاری شامل اختلافات بین شرکا، دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری، دعاوی مربوط به چک و سفته، ورشکستگی و اعاده حیثیت، دعاوی مربوط به ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و نام تجاری، حقوق مالکیت فکری، مطالبه طلب، دعاوی مربوط به نمایندگی تجاری، و حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری می‌شود. این دعاوی معمولاً بین افراد یا شرکت‌های تجاری رخ می‌دهد و برای حل و فصل نیاز به اطلاعات دقیق و قوانین مربوط به تجارت دارند.

2-اختلافات بین شرکا

اختلافات بین شرکا معمولاً به دلیل سوءتفاهم‌ها، نقض توافقات اولیه، یا عملکرد نادرست یکی از شرکا بوجود می‌آید. این دعاوی می‌تواند شامل موضوعاتی مانند تقسیم سود و زیان، مدیریت شرکت، و حق رأی باشد. برای حل این اختلافات معمولاً نیاز به مراجعه به دادگاه یا داوری است.

3-دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری

دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادها بین دو یا چند طرف تجاری است. این دعاوی می‌تواند شامل نقض تعهدات قراردادی، تأخیر در انجام تعهدات، یا عدم پرداخت باشد. حل این دعاوی نیازمند تحلیل دقیق قرارداد و شرایط اجرای آن است.

4-دعاوی مربوط به چک و سفته

دعاوی مربوط به چک و سفته شامل مشکلات مربوط به عدم پرداخت چک و سفته، اعتراض به گواهی عدم پرداخت، و وصول چک و سفته از طریق مراجع قانونی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم وجود وجه در حساب، اختلافات امضاکنندگان، یا مسائل حقوقی دیگر بوجود آید.

5-ورشکستگی و اعاده حیثیت

ورشکستگی و اعاده حیثیت شامل دعاوی مربوط به اعلام ورشکستگی یک شرکت یا فرد و بازگشت به وضعیت مالی عادی پس از تسویه حساب‌ها است. این دعاوی می‌تواند شامل تقسیم دارایی‌های باقیمانده، حل اختلافات با طلبکاران، و بازسازی مالی باشد. برای مدیریت این دعاوی نیاز به تخصص در قوانین ورشکستگی است.

6-دعاوی مربوط به ثبت شرکت‌ها

دعاوی مربوط به ثبت شرکت‌ها شامل اختلافات و مشکلات مربوط به تأسیس، ثبت، و تغییرات شرکت‌ها است. این دعاوی می‌تواند شامل نقض قوانین ثبت شرکت، اختلافات بین سهامداران، یا مشکلات حقوقی در تغییرات ساختاری شرکت باشد. برای حل این دعاوی معمولاً نیاز به مراجعه به مراجع ثبت شرکت‌ها و دادگاه‌ها است.

7-دعاوی مربوط به علائم تجاری و نام تجاری

دعاوی مربوط به علائم تجاری و نام تجاری شامل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت معنوی، استفاده نادرست از علائم تجاری، و مسائل مربوط به ثبت علائم تجاری است. این دعاوی می‌تواند به دلیل شباهت بیش از حد علائم تجاری، کپی‌برداری، یا استفاده غیرمجاز از نام تجاری بوجود آید.

8-دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری

دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری شامل اختلافات ناشی از نقض حقوق اختراع، حق تألیف، و حقوق مرتبط با آثار هنری و علمی است. این دعاوی می‌تواند شامل کپی‌برداری غیرمجاز، استفاده بدون اجازه از آثار، و نقض حقوق پدیدآورندگان باشد. حل این دعاوی نیاز به تخصص در قوانین مالکیت فکری دارد.

9-مطالبه طلب

مطالبه طلب شامل دعاوی مربوط به بازپس‌گیری وجوه یا مطالبات مالی از بدهکاران است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، اختلافات در میزان بدهی، یا تاخیر در پرداخت بوجود آید. برای حل این دعاوی نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک مستند است.

10-دعاوی مربوط به نمایندگی تجاری

دعاوی مربوط به نمایندگی تجاری شامل اختلافات ناشی از قراردادهای نمایندگی، تعهدات نماینده و موکل، و مسائل مربوط به عملکرد نماینده است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات، سوء استفاده از اختیارات، یا عدم پرداخت کمیسیون‌ها بوجود آید.

11-حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری شامل استفاده از روش‌های غیرقضایی برای حل و فصل اختلافات بین طرفین تجاری است. این روش معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دادگاه است و با توافق طرفین، داور یا هیأت داوری انتخاب می‌شود تا اختلافات را بررسی و حل کند.

12-دعاوی چک

دعاوی چک شامل مسائل مختلفی مانند مطالبه وجه چک، دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل، اعتراض به گواهی عدم پرداخت، و وصول چک از طریق اجرای ثبت است. این دعاوی به دلیل مشکلاتی مانند عدم وجود وجه در حساب صادرکننده، عدم تطابق امضا، یا سوءاستفاده از چک‌ها بوجود می‌آید و برای حل آن نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک معتبر است.

13-مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک شامل درخواست برای دریافت مبلغ چک از صادرکننده یا ضامنین آن است. این دعاوی معمولاً به دلیل عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر بوجود می‌آید و می‌تواند از طریق مراجع قضایی یا اجرایی پیگیری شود.

14-دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل

دعاوی مربوط به صدور چک بلامحل شامل تعقیب کیفری صادرکننده چک به دلیل نبود وجه کافی در حساب است. این دعاوی به دنبال جبران خسارت و جلوگیری از تکرار این عمل صورت می‌گیرد و می‌تواند شامل جریمه‌های مالی و حبس باشد.

15-اعتراض به گواهی عدم پرداخت

اعتراض به گواهی عدم پرداخت شامل درخواست بررسی مجدد و رفع مشکلات مرتبط با چک بلامحل است. این دعاوی به دلیل اشتباهات بانکی، اختلافات امضا، یا دلایل دیگر بوجود می‌آید و نیاز به ارائه مدارک مستند دارد.

16-استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک شامل درخواست برای بازگشت چک‌های باطل شده یا وصول شده است. این دعاوی به دلیل اختلافات مالی، پرداخت نقدی معادل، یا توافقات بین طرفین بوجود می‌آید و نیاز به ارائه مدارک و مستندات قانونی دارد.

17-ابطال چک

ابطال چک شامل درخواست برای لغو و بی‌اثر کردن چک‌های صادره به دلیل مشکلات قانونی، تقلب، یا توافقات بین طرفین است. این دعاوی نیاز به ارائه دلایل موجه و پیگیری قانونی دارد.

18-وصول چک از طریق اجرای ثبت

وصول چک از طریق اجرای ثبت شامل استفاده از مراجع اجرایی برای دریافت مبلغ چک‌های وصول نشده است. این روش به دلیل سرعت و کارآمدی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز به مدارک و مستندات قانونی دارد.

19-توقیف عملیات اجرایی چک

توقیف عملیات اجرایی چک شامل درخواست برای متوقف کردن فرآیند اجرایی وصول چک به دلیل اعتراضات قانونی یا مشکلات حقوقی است. این دعاوی نیاز به ارائه دلایل موجه و مدارک قانونی دارد.

20-تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل

تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل شامل پیگیری قضایی علیه فرد صادرکننده چک به دلیل عدم وجود وجه کافی در حساب است. این دعاوی می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی و حتی حبس برای صادرکننده شود.

21-دعاوی مربوط به ظهرنویسی و ضمانت چک

دعاوی مربوط به ظهرنویسی و ضمانت چک شامل اختلافات ناشی از انتقال چک به افراد دیگر یا ضمانت پرداخت چک توسط شخص ثالث است. این دعاوی نیاز به بررسی شرایط و تعهدات ظهرنویسان و ضامنین دارد.

22-دعوی خسارت تاخیر تادیه چک

دعوی خسارت تاخیر تادیه چک شامل درخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت وجه چک است. این دعاوی به دلیل عدم پرداخت به موقع و ضرر و زیان وارده به دارنده چک بوجود می‌آید و نیاز به ارائه مدارک مستند دارد.

23-دعاوی کار

دعاوی کار شامل حقوق و دستمزد، اخراج ناحق، بیمه و مزایا، شرایط کار و ایمنی، قراردادهای کار، حوادث کار، بازنشستگی و مستمری، دعاوی مربوط به پایان کار و تسویه حساب، شرایط استخدام، و تعهدات کارفرما و کارگر است. این دعاوی به دلیل اختلافات بین کارفرما و کارگر بوجود می‌آید و نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک مستند دارد.

24-حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد شامل دعاوی مربوط به عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حقوق کارگران است. این دعاوی به دلیل نقض قراردادهای کار و مشکلات مالی کارفرما بوجود می‌آید و نیاز به پیگیری قانونی دارد.

25-بیمه و مزایا

بیمه و مزایا شامل دعاوی مربوط به عدم ارائه یا نقص در ارائه خدمات بیمه‌ای و مزایای کارگران است. این دعاوی می‌تواند به دلیل اختلافات در پرداخت حق بیمه، مشکلات در ارائه خدمات بیمه درمانی، یا عدم پرداخت مزایای قانونی به وجود آید. برای حل این دعاوی نیاز به ارائه مدارک مستند و پیگیری قانونی است.

26-شرایط کار و ایمنی

شرایط کار و ایمنی شامل دعاوی مربوط به نقض مقررات ایمنی و بهداشت در محیط کار است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم تأمین شرایط ایمنی مناسب، وقوع حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی، و مشکلات بهداشتی در محیط کار به وجود آید. پیگیری این دعاوی نیاز به بررسی شرایط محیط کار و ارائه مدارک مستند دارد.

27-قراردادهای کار

قراردادهای کار شامل دعاوی مربوط به اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر است. این دعاوی می‌تواند شامل نقض تعهدات قراردادی، تغییرات ناخواسته در شرایط کار، و فسخ قراردادهای کار باشد. حل این دعاوی نیاز به تحلیل دقیق قرارداد و شرایط اجرای آن دارد.

28-حوادث کار

حوادث کار شامل دعاوی مربوط به وقوع حوادث در محیط کار و جبران خسارات ناشی از آن است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، نقص در تجهیزات کار، یا خطاهای انسانی به وجود آید. برای حل این دعاوی نیاز به ارائه مدارک مستند و پیگیری قانونی است.

29-بازنشستگی و مستمری

بازنشستگی و مستمری شامل دعاوی مربوط به اختلافات در پرداخت مستمری و مزایای بازنشستگی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض قوانین بازنشستگی، عدم پرداخت مستمری به موقع، یا اختلافات در محاسبه میزان مستمری به وجود آید. پیگیری این دعاوی نیاز به بررسی مدارک و مستندات قانونی دارد.

30-دعاوی مربوط به پایان کار و تسویه حساب

دعاوی مربوط به پایان کار و تسویه حساب شامل اختلافات ناشی از تسویه حساب‌های مالی بین کارفرما و کارگر در پایان قرارداد کار است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه، اختلافات در محاسبه پاداش‌ها و مزایا، و مسائل مربوط به فسخ قرارداد به وجود آید.

31-دعاوی مربوط به شرایط استخدام

دعاوی مربوط به شرایط استخدام شامل اختلافات ناشی از نقض قوانین و مقررات مربوط به استخدام کارگران است. این دعاوی می‌تواند شامل تبعیض در استخدام، عدم رعایت شرایط قانونی استخدام، و نقض حقوق کارگران در فرآیند استخدام باشد.

32-دعاوی مربوط به تعهدات کارفرما و کارگر

دعاوی مربوط به تعهدات کارفرما و کارگر شامل اختلافات ناشی از نقض تعهدات قراردادی و قانونی کارفرما و کارگر است. این دعاوی می‌تواند شامل عدم رعایت تعهدات مالی، نقض مقررات ایمنی و بهداشت، و مسائل مربوط به رفتار حرفه‌ای باشد.

33-دعاوی بانکی و مالی

دعاوی بانکی و مالی شامل اختلافات مربوط به وام و تسهیلات، دعاوی مربوط به حساب‌های بانکی، مسائل مربوط به مالیات، دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری، دعاوی مربوط به کارت‌های اعتباری، اختلافات مربوط به نرخ بهره، دعاوی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی، دعاوی مربوط به صرافی و تبدیل ارز، و اختلافات مربوط به خدمات بانکی الکترونیکی است. این دعاوی به دلیل مسائل مالی و بانکی بین افراد و نهادها بوجود می‌آید و نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک مستند دارد.

34-اختلافات مربوط به وام و تسهیلات

اختلافات مربوط به وام و تسهیلات شامل دعاوی ناشی از عدم پرداخت وام، شرایط ناعادلانه تسهیلات، و مسائل مربوط به بازپرداخت وام است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض شرایط قرارداد وام، تأخیر در پرداخت اقساط، و اختلافات در نرخ بهره به وجود آید.

35-دعاوی مربوط به حساب‌های بانکی

دعاوی مربوط به حساب‌های بانکی شامل اختلافات ناشی از سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، مشکلات در انجام تراکنش‌ها، و مسائل مربوط به بسته شدن حساب است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض شرایط حساب، اختلافات در موجودی حساب، و مسائل امنیتی بوجود آید.

36-مسائل مربوط به مالیات

مسائل مربوط به مالیات شامل دعاوی ناشی از اختلافات در محاسبه و پرداخت مالیات، جرایم مالیاتی، و مسائل مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل اختلافات با سازمان‌های مالیاتی، نقض قوانین مالیاتی، و مسائل مربوط به بازپرداخت مالیات بوجود آید.

37-دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری

دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری شامل اختلافات ناشی از نقض شرایط قراردادهای سرمایه‌گذاری، سوءاستفاده از سرمایه‌گذاری، و مسائل مربوط به بازدهی سرمایه‌گذاری است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عملکرد نادرست مدیران سرمایه‌گذاری، تقلب در ارائه اطلاعات سرمایه‌گذاری، و مشکلات در بازپرداخت سرمایه به وجود آید.

38-دعاوی مربوط به کارت‌های اعتباری

دعاوی مربوط به کارت‌های اعتباری شامل اختلافات ناشی از سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری، مشکلات در پرداخت بدهی‌های کارت، و مسائل مربوط به شرایط استفاده از کارت است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض شرایط کارت، تقلب در استفاده از کارت، و مسائل امنیتی به وجود آید.

39-اختلافات مربوط به نرخ بهره

اختلافات مربوط به نرخ بهره شامل دعاوی ناشی از تغییرات ناعادلانه نرخ بهره، محاسبه نادرست بهره، و مسائل مربوط به توافقات بهره است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض توافقات بهره، تغییرات ناگهانی در نرخ بهره، و اختلافات در محاسبه بهره بوجود آید.

40-دعاوی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی

دعاوی مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی شامل اختلافات ناشی از اجرای ضمانت‌نامه‌ها، سوءاستفاده از ضمانت‌نامه‌ها، و مسائل مربوط به شرایط ضمانت‌نامه است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات ضمانت‌نامه، اختلافات در اجرای شرایط ضمانت‌نامه، و مسائل مربوط به بازپرداخت ضمانت‌نامه بوجود آید.

41-دعاوی مربوط به صرافی و تبدیل ارز

دعاوی مربوط به صرافی و تبدیل ارز شامل اختلافات ناشی از نرخ تبدیل ارز، مسائل امنیتی در تراکنش‌های ارزی، و سوءاستفاده از خدمات صرافی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض توافقات تبدیل ارز، اختلافات در نرخ تبدیل، و مسائل امنیتی در تراکنش‌ها بوجود آید.

42-اختلافات مربوط به خدمات بانکی الکترونیکی

اختلافات مربوط به خدمات بانکی الکترونیکی شامل دعاوی ناشی از مشکلات در استفاده از خدمات بانکی آنلاین، مسائل امنیتی در تراکنش‌های الکترونیکی، و نقض حریم خصوصی کاربران است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض شرایط استفاده از خدمات الکترونیکی، تقلب در تراکنش‌های آنلاین، و مسائل مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی به وجود آید.

43-دعاوی اداری

دعاوی اداری شامل اعتراض به تصمیمات اداری، دعاوی مربوط به تخلفات اداری، شکایات علیه نهادهای دولتی، دعاوی مربوط به استخدام‌های دولتی، دعاوی مربوط به ارتقاء و ترفیعات شغلی، دعاوی مربوط به نقض حقوق شهروندی توسط نهادهای دولتی، دعاوی مربوط به مجوزها و پروانه‌ها، و دعاوی مربوط به مقررات‌زدایی است. این دعاوی به دلیل اختلافات بین افراد و نهادهای دولتی بوجود می‌آید و نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک مستند دارد.

44-اعتراض به تصمیمات اداری

اعتراض به تصمیمات اداری شامل دعاوی ناشی از نارضایتی افراد یا شرکت‌ها از تصمیمات نهادهای دولتی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل تصمیمات ناعادلانه، نقض قوانین و مقررات، و مشکلات در اجرای تصمیمات اداری بوجود آید.

45-دعاوی مربوط به تخلفات اداری

دعاوی مربوط به تخلفات اداری شامل شکایات ناشی از نقض قوانین و مقررات اداری توسط کارکنان یا نهادهای دولتی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل سوء استفاده از قدرت، نقض حقوق شهروندی، و عدم رعایت مقررات اداری بوجود آید.

46-شکایات علیه نهادهای دولتی

شکایات علیه نهادهای دولتی شامل دعاوی ناشی از نارضایتی افراد یا شرکت‌ها از عملکرد و تصمیمات نهادهای دولتی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض حقوق شهروندی، سوء مدیریت، و مشکلات در اجرای خدمات دولتی بوجود آید.

47-دعاوی مربوط به استخدام‌های دولتی

دعاوی مربوط به استخدام‌های دولتی شامل اختلافات ناشی از فرآیندهای استخدام در نهادهای دولتی، تبعیض در استخدام، و نقض شرایط استخدام است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم رعایت مقررات استخدام، نادیده گرفتن شرایط قانونی، و تبعیضات جنسیتی، نژادی، یا سیاسی بوجود آید. پیگیری این دعاوی نیاز به ارائه مدارک و مستندات قانونی دارد.

48-دعاوی مربوط به ارتقاء و ترفیعات شغلی

دعاوی مربوط به ارتقاء و ترفیعات شغلی شامل اختلافات ناشی از عدم رعایت شرایط و مقررات مربوط به ارتقاء و ترفیع کارکنان است. این دعاوی می‌تواند به دلیل تبعیض در ارتقاء، عدم شفافیت در فرآیندهای ترفیع، و نقض قوانین مربوط به ترفیعات شغلی بوجود آید.

49-دعاوی مربوط به نقض حقوق شهروندی توسط نهادهای دولتی

دعاوی مربوط به نقض حقوق شهروندی توسط نهادهای دولتی شامل شکایات ناشی از نقض حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان توسط نهادهای دولتی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل سوءاستفاده از قدرت، نقض حریم خصوصی، و عدم رعایت حقوق قانونی شهروندان بوجود آید.

50-دعاوی مربوط به مجوزها و پروانه‌ها

دعاوی مربوط به مجوزها و پروانه‌ها شامل اختلافات ناشی از صدور، تمدید، یا لغو مجوزها و پروانه‌های قانونی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم رعایت مقررات صدور مجوز، تبعیض در فرآیند صدور، و مشکلات در تمدید یا لغو مجوزها بوجود آید.

51-دعاوی مربوط به مقررات‌زدایی

دعاوی مربوط به مقررات‌زدایی شامل اختلافات ناشی از تغییرات در مقررات و قوانین اداری است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم شفافیت در تغییرات، نادیده گرفتن حقوق قانونی، و مشکلات در اجرای مقررات جدید بوجود آید.

52-دعاوی بیمه‌ای

دعاوی بیمه‌ای شامل اختلافات مربوط به پرداخت خسارت، دعاوی مربوط به بیمه‌نامه، مسائل مربوط به بیمه درمانی، دعاوی مربوط به بیمه‌های عمر و حوادث، دعاوی مربوط به بیمه‌های مسئولیت، دعاوی مربوط به بیمه‌های اتومبیل، اختلافات مربوط به حق بیمه، و دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. این دعاوی به دلیل اختلافات بین بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه بوجود می‌آید و نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک مستند دارد.

53-اختلافات مربوط به پرداخت خسارت

اختلافات مربوط به پرداخت خسارت شامل دعاوی ناشی از عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای است. این دعاوی می‌تواند به دلیل اختلافات در ارزیابی خسارت، عدم رعایت شرایط بیمه‌نامه، و مسائل مربوط به تقلب در خسارت بوجود آید.

54-دعاوی مربوط به بیمه‌نامه

دعاوی مربوط به بیمه‌نامه شامل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای شرایط بیمه‌نامه است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم تطابق شرایط بیمه‌نامه با توافقات اولیه، نقض تعهدات بیمه‌گذار یا بیمه‌گر، و مسائل مربوط به تمدید یا لغو بیمه‌نامه بوجود آید.

55-مسائل مربوط به بیمه درمانی

مسائل مربوط به بیمه درمانی شامل دعاوی ناشی از عدم پوشش هزینه‌های درمانی، تأخیر در پرداخت هزینه‌های پزشکی، و اختلافات در تفسیر شرایط بیمه درمانی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات بیمه‌گر، اختلافات در ارزیابی هزینه‌های درمانی، و مشکلات در ارائه خدمات درمانی بوجود آید.

56-دعاوی مربوط به بیمه‌های عمر و حوادث

دعاوی مربوط به بیمه‌های عمر و حوادث شامل اختلافات ناشی از پرداخت مستمری و خسارت‌های ناشی از حوادث و فوت بیمه‌گذاران است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض شرایط بیمه‌نامه، اختلافات در ارزیابی خسارت، و مسائل مربوط به تمدید یا لغو بیمه‌نامه بوجود آید.

57-دعاوی مربوط به بیمه‌های مسئولیت

دعاوی مربوط به بیمه‌های مسئولیت شامل اختلافات ناشی از پوشش خسارت‌های ناشی از مسئولیت‌های قانونی بیمه‌گذاران است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات بیمه‌گر، اختلافات در تفسیر شرایط بیمه‌نامه، و مسائل مربوط به پرداخت خسارت‌های مسئولیت بوجود آید.

58-دعاوی مربوط به بیمه‌های اتومبیل

دعاوی مربوط به بیمه‌های اتومبیل شامل اختلافات ناشی از پرداخت خسارت‌های ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات بیمه‌گر، اختلافات در ارزیابی خسارت، و مسائل مربوط به تمدید یا لغو بیمه‌نامه بوجود آید.

59-اختلافات مربوط به حق بیمه

اختلافات مربوط به حق بیمه شامل دعاوی ناشی از پرداخت حق بیمه، افزایش ناعادلانه حق بیمه، و اختلافات در محاسبه حق بیمه است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض توافقات بیمه‌نامه، تغییرات ناگهانی در حق بیمه، و مشکلات در پرداخت حق بیمه بوجود آید.

60-دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی و بازنشستگی

دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی و بازنشستگی شامل اختلافات ناشی از پرداخت مستمری‌های بازنشستگی، مزایای تأمین اجتماعی، و مسائل مربوط به بازنشستگی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض قوانین تأمین اجتماعی، اختلافات در محاسبه مستمری، و مسائل مربوط به ارائه خدمات بازنشستگی بوجود آید.

61-دعاوی بین‌المللی

دعاوی بین‌المللی شامل اختلافات تجاری بین‌المللی، دعاوی مربوط به نقض قراردادهای بین‌المللی، مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی، دعاوی مربوط به حقوق بشر بین‌المللی، اختلافات مربوط به قوانین دریایی، دعاوی مربوط به تروریسم بین‌المللی، دعاوی مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی، دعاوی مربوط به جبران خسارت‌های جنگی، دعاوی مربوط به محیط زیست بین‌المللی، و دعاوی مربوط به اجرای احکام خارجی است. این دعاوی به دلیل اختلافات بین کشورها یا افراد و نهادهای بین‌المللی بوجود می‌آید و نیاز به پیگیری قانونی در مراجع بین‌المللی و ارائه مدارک مستند دارد.

62-اختلافات تجاری بین‌المللی

اختلافات تجاری بین‌المللی شامل دعاوی ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی، نقض تعهدات تجاری، و مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل اختلافات در شرایط قرارداد، نقض تعهدات تجاری، و مسائل مربوط به پرداخت و تحویل کالا بوجود آید.

63-دعاوی مربوط به نقض قراردادهای بین‌المللی

دعاوی مربوط به نقض قراردادهای بین‌المللی شامل اختلافات ناشی از عدم رعایت شرایط و تعهدات قراردادهای بین‌المللی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات قراردادی، اختلافات در تفسیر قرارداد، و مسائل مربوط به اجرای قرارداد بوجود آید.

64-مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی

مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی شامل دعاوی ناشی از درخواست‌های مهاجرت، پناهندگی، و مسائل حقوقی مرتبط با وضعیت مهاجران و پناهندگان است. این دعاوی می‌تواند به دلیل رد درخواست‌های مهاجرت، نقض حقوق پناهندگان، و مسائل مربوط به اقامت و تابعیت بوجود آید.

65-دعاوی مربوط به حقوق بشر بین‌المللی

دعاوی مربوط به حقوق بشر بین‌المللی شامل اختلافات ناشی از نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی توسط دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض حقوق بشر، سوءاستفاده از قدرت، و مسائل مربوط به حقوق و آزادی‌های اساسی بوجود آید.

66-اختلافات مربوط به قوانین دریایی

اختلافات مربوط به قوانین دریایی شامل دعاوی ناشی از نقض قوانین و مقررات دریایی، مسائل مربوط به مالکیت و استفاده از منابع دریایی، و اختلافات بین‌المللی مرتبط با حقوق دریایی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض تعهدات دریایی، اختلافات در حقوق مالکیت دریایی، و مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی بوجود آید.

67-دعاوی مربوط به تروریسم بین‌المللی

دعاوی مربوط به تروریسم بین‌المللی شامل اختلافات ناشی از اقدامات تروریستی، تعقیب و مجازات تروریست‌ها، و مسائل مربوط به جبران خسارات ناشی از تروریسم است. این دعاوی می‌تواند به دلیل حمایت یا مشارکت در اقدامات تروریستی، نقض حقوق بین‌المللی، و مسائل مربوط به بازگشت و بازپروری قربانیان تروریسم بوجود آید.

68-دعاوی مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی

دعاوی مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی شامل اختلافات ناشی از مالکیت، حفاظت، و انتقال اموال فرهنگی و تاریخی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض قوانین بین‌المللی مربوط به حفاظت از اموال فرهنگی، قاچاق و فروش غیرقانونی آثار باستانی، و مسائل مربوط به بازگرداندن آثار فرهنگی به کشورهای مبدأ بوجود آید.

69-دعاوی مربوط به جبران خسارت‌های جنگی

دعاوی مربوط به جبران خسارت‌های جنگی شامل اختلافات ناشی از جبران خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه است. این دعاوی می‌تواند به دلیل نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، خسارات وارد شده به غیرنظامیان، و مسائل مربوط به بازسازی پس از جنگ بوجود آید.

70-دعاوی مربوط به محیط زیست بین‌المللی

دعاوی مربوط به محیط زیست بین‌المللی شامل اختلافات ناشی از نقض قوانین و مقررات محیط زیستی، آلودگی و تخریب محیط زیست، و مسائل مربوط به حفاظت از منابع طبیعی است. این دعاوی می‌تواند به دلیل آلودگی‌های فرامرزی، تخریب زیستگاه‌های طبیعی، و نقض تعهدات بین‌المللی در حفاظت از محیط زیست بوجود آید.

71-دعاوی مربوط به اجرای احکام خارجی

دعاوی مربوط به اجرای احکام خارجی شامل اختلافات ناشی از اجرای احکام قضایی صادر شده توسط دادگاه‌های کشورهای دیگر است. این دعاوی می‌تواند به دلیل عدم شناسایی و اجرای احکام خارجی، مسائل مربوط به صلاحیت قضایی، و اختلافات در تفسیر و اجرای معاهدات بین‌المللی بوجود آید. حل این دعاوی نیاز به پیگیری قانونی و ارائه مدارک مستند در مراجع قضایی و اجرایی بین‌المللی دارد.