وکیل قتل

قتل

جرم قتل عملی است جنایی که با گرفتن روح معصوم وبی گناه انسان بطوری که حق حیات و نفس و جان انسان بدون حکم قانونی سلب می شود را قتل میگویند.

قتل انگیزه های مختلفی از جمله برپایه احساساتی مانند خشم، حسادت، انتقام ناموسی، اختلاف نظر و… ویا خطا را دارد.

 حرمت قتل نفس و احترام خون انسان هااز مسائلی است که در همه شرایع وقوانین جهان از جمله در قانون مجازات کشور ما هنگامی که فردمرتکب قتل عمد شده باشددر این صورت برای ولی دم مقتول، اختیاری وجودداردکه براساس آن میتواند قاتل رابه قتل (خونخواهی) رساندیا آزادو دیه بگیرد.

جرم قتل از بدترین نوع جرایم میباشدودارای مجازات سنگین وجبران ناپذیری برای طرفین  جرم را در پی دارد.

جرم قتل در تقسیم بندی کلی جرائم، در زم جرائم علیه اشخاص قرارداردوفقط نسبت به انسان واقع میشود.

قتل یکی از جرائمی است که قاتل بلافاصه از عمل خود پشیمان میشود اما قانون این موضوع را در نظرنخواهد گرفت واورا قاتل شناسایی کرده است.

در قانون مجازات اسلامی قتل بردو نوع قتل عمد و قتل غیر عمدی تقسیم میشود که قتل غیر عمد شامل دوقسمت قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم میشود.

۱)قتل عمد: قتلی است که فردی باعلم و قصدبه جرم بودن عمل، جان دیگری را بگیردکه بر دونوع میباشد.

الف) قتل عمد که در آن هم طرف قصد قتل رادارد وهم عمل وی کشنده است.

ب) قتل در حکم عمد که در آن طرف قصد قتل ندارد ولی عمل وی نوعا کشنده است، مثلا فردی قصد کشتن ندارد ولی چاقو رادر قلب قربانی فرو میکند.

۲)قتل شبه عمد: شبه عمد قتلی است که طرف قصد قتل ندارد و وسیله قتل هم نوعا کشنده نیست ولی قصد فعلی رادارد که در اثر آن قربانی کشته میشوداین قتل شبه عمد خود به دونوع است.

الف) قتل شبه عمد وقتی اتفاق می افتد که مرتکب قصد قتل نداردوعمل هم نوعی کشنده نیست ومرتکب قصد قتل ندارد ولی به دلیل ویژگی هایی قربانی با وسیله بکاربرده  شده عمل مرتکب منجر به قتل میشود.

ب) قتل در حکم شبه عمد موردی است که عمل وی کشنده نیست و مرتکب هم قصد قتل ندارد ولی مرتکب قواعد مخصوص را راعایت نکرده و در اثر ان مرتکب قتل شده است، مانند رانندگی بدون گواهینامه.

۳)قتل خطای محض: آن است که فرد نه قصد قتل و نه عمل وی غیر قانونی می باشد و نه وسیله کشنده ای را بکاربردمیباشد، قتل خطای محض به دوقسم است.

الف) مرتکب قتل نه قصد فعل و نه قصدنتیجه ولی عمل وی منجر به قتل میشودمثلامادری هنگام خواب روی نوزاد خود چرخیده باشد و نوزاد خود را خفه میکند.

شرایط قاتل

قاتل باید هم عاقل باشد وهم بالغ باشدیعنی از لحاظ عقلی دارای عقل سلیم باشدودیوانه ومجنون نباشد، همچنین بالغ باشدیعنی به سن تکلیف و قانونی رسیده باشد، در این صورت فردقصاص خواهد شد.

مقتول بایدعاقل و مسلمان باشد.

مقتول باید به لحاظ شرعی مستحقق کشتن نباشدمثلا مردی که همسرخود را درحال زنا ببیند میتواندبه حکم شرعی و قانونی او را بکشد.

برای مجازات قتل، قصاص، دیه و حبس خواهد بود.

وکیل قتل

وکیل قتل کیست؟

وکیل قتل ممکن است وکالت قاتل یا خانواده مقتول را به عهده بگیرد.

حوه فعالیت وکیل قتل بسیار مهم و حساس و حیاتی است زیرا مستقیم با جان و آینده و مال افراد وابسطه است بخاطر همین بسیاری از افرادی که پرونده قتل تشکیل میدهند و به وکیل متخصص ومجرب مراجعه نمی کنندو از دانش وکیل که بسیار مهم و حیاتی است استفاده نمیکنن نه تنها حقوق خود را در دادگاه سلب میکنندبلکه گاهی اوقات متحمل  هزینه های گزافی نیز میشوند.

*اهمیت انتخاب وکیل جنایی متخصص و حرفه ای در پرونده های قتل:

در دادگاه ها تنها یکبار میتوان طرح دعوی کرد، سپس اگه وکیل جنایی قتل روی پرونده کارکند، بهترین شکواییه و دادخواست راتنظیم و در جمع آوری ومدارک و مستندات قابل ارائه به دادگاه راهنمایی و کمک کند، مطابق قانون به پرونده های جنایی قتل باید در زمان درست رسیدگی و اتلاف وقت موجب میشود تازمان طلایی برای دفاع راازدست بدهیم و یا جان آدم بیگناهی سپس معقول تر و بهتر است از همان ابتدا با وکیل امور جنایی قتل مشاوره ووکالت پرونده را به او واگذارکنیم.

*بهترین وکیلی جنایی قتل:

وکیلی است که با پرونده های مربوط به امور جنایی و کیفری قتل سروکار وتجارب و رای مثبت های زیادی را به دست آورده است.

وکیل خبره و وقت شناس با تلاش های پیگیرانه برای کسب نتایج مورد نظر موکلانش شهره است و حسن سابقه، صداقت و سخنگویی و دقت و نظم در اظهارات و پیگیری در پرونده های وکالتی باعث خوشنامی در بین وکلا میشود.

وکیل با تجربه و متخصص حتی در صورت صدور حکم اعدام موکل خود میتواند با انجام اقدامات حقوقی لازم اورا از قصاص نجات دهدو یا تخفیفاتی را در پرداخت دیه ازمقتول بگیرد.

زمانی که وکیل متخصص به نیابت از خانواده مقتول اقدام به طرح شکوایه مینماید تمامی مهارت های خود را برای دریافت اشد مجازات در صورت مجرم بودن فرد بکار خواهد برد.

بعلت اینکه  قتل از سنگین ترین نوع جرایم است که باعث سلب حیات فر یا افرادی خواهد شد، و بحث جانی و شرافتی و مالی مطرح میباشدو از حساسیت بالایی برخوردار میباشد، نداشتن وکیل متخصص ضربات جدی و جبران ناپذیری را برای  اشخاص در پی داشته چرا که یک وکیل با سالها تجربه  و علاوه برتسلط برقوانین بر علوم مختلفی مانند پزشکی قانونی، پلیس جنایی، اسحله شناسی، روانشناسی جنایی میتواند خیلی پر اهمیت باشد، زیرا در صورت رفع اتهامات و یا اثبات عمدی بودن قتل ممکن است زندگی یک نفر که بعنوان متهم در داد سرا حضور دارد را از قصاص نجات و یا قصاص نماید.

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد با بهترین وکلا در ضمینه قتل همراه شما خواهد بود