وکیل قتل

وکیل قتل

تعریف قتل

قتل عبارت است از سلب حیات و نفس از انسانی دیگر؛ وقتی شخصی جان شخص دیگری را بگیرد جرم قتل واقع می‌شود و این جرم در گروه جرائم علیه اشخاص جای دارد به این دلیل که نسبت به یک انسان واقع می‌شود.

 

انواع قتل

1.قتل عمد

2. قتل غیرعمد:

الف) قتل شبه عمد

ب) قتل خطای محض

 

 

وکیل قتل کیست؟

 

قتل عمد چیست؟ برای قتل عمد سه حالت را می‌توان در نظر گرفت:

حالت اول قتل عمد

حالتی که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد  و یا این قصد را با فعلِ عرفا کشنده یا با فعلِ عرفا غیر کشنده انجام دهد. تشخیص این موارد با عرف است. در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخصی قصد کشتن شخصی دیگر را دارد و صرف داشتن این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی تلقی گردد.

 

حالت دوم قتل عمد

حالتی که شخص، قصد کشتن شخصِ دیگری را ندارد ولی قصد انجام عملی را که به لحاظ عرفی کشنده است، دارد. نظیر این نوع در نزاع و دعوای خیابانی وجود دارد یعنی شخص، قصد کشتن مقتول را نداشته اما عملی انجام داده که به لحاظ عرفی سبب مرگ او شده است. آنچه اهمیت دارد این است که شخص قاتل به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد.

 

حالت سوم قتل عمد

حالت سوم این است که شخص نه قصد کشتن شخصی را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده تلقی میشود ، اما وقوع این عمل نسبت به یک شخص که دارای وضعیت خاص مثل کهولت سن، بیماری و… است، به لحاظ عرفی کشنده بوده و سبب قتل میگردد. آنچه که مهم است علم و آگاهی شخص قاتل به وضعیت خاص شخص مقتول است که باید ثابت گردد، در غیر این صورت، اصل بر عدم علم و آگاهی شخص قاتل میباشد.

 

مجازات جرم قتل عمد

مجازات جرم قتل عمد در هر سه حالت فوق الذکر، قصاص نفس است. یعنی اولیای دم مقتول (ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه) می‌توانند خواهان قصاص قاتل شوند. البته در مواردی دو طرف می‌توانند صلح و گذشت نمایند یا اینکه به جای قصاص، دیه برای مقتول اخذ کنند. در این حالت در جنایات عمدی‌ که مستوجبِ قصاصِ قاتل است اما قصاص صورت نگرفته، دیه باید ظرف ۱ سال به خانواده مقتول تأدیه گردد؛ همچنین در چنین حالتی علاوه بر پرداخت دیه، قاتل به مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس نیز محکوم میگردد.

 

قتل غیر عمد چیست؟

قتل غیر عمد، خود به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم میگردد.

 

قتل شبه عمد

این نوع قتل دارای سه حالت است:

 

حالت اول قتل شبه عمد

حالتی که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد انجام رفتاری را دارد اما آن رفتار به لحاظ عرفی کشنده نمیباشد. مثل چیزی که در تصادفات رانندگی اتفاق می افتد و یا قتل های ناشی از قصورات پزشکی.

 

حالت دوم قتل شبه عمد

حالتی که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. در اینجا نه قصد کشتن مقتول را داشته و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است.

 

حالت سوم قتل شبه عمد

شبیه به حالت اول میباشد، یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر میگردد. اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات و یا عدم مهارت در عمل خود. آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص می‌شود، آن است که قصد کشتن شخص را ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نمیباشد.

 

مجازات جرم قتل شبه عمد

بدین جهت که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب مجازات قصاص هم نمیباشد؛ بلکه مجازات آن پرداخت دیه توسط خود شخص مرتکب قتل است. البته در خصوص زندانی شدن مرتکب اختلاف عقیده وجود دارد؛ در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس هم دارد اما در سایر موارد حکم بر پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی است.

 

قتل خطای محض

به لحاظ کلی قتل خطای محض، حالتی میباشد که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه قصد انجام عملی مجرمانه را دارد اما به طور اشتباه و با خطا قتلی رخ میدهد. این قتل سه حالت دارد:

 • وقتی قتل در حال خواب یا بیهوشی واقع می‌شود.
 • قتل توسط صغیر یا مجنون واقع شود.

 

مجازات جرم قتل خطای محض

قتل خطا مانند قتل شبه عمد مستوجب مجازات پرداخت دیه میباشد؛ با تفاوت اینکه در قتل شبه عمد دیه توسط خود مرتکب قتل پرداخت میگردد ولی در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب قتل، باید دیه را پرداخت نمایند.

 

قاتل زنجیره ای کیست؟

قاتل زنجیره‌ای یا قاتل سریالی، به‌ شخصی اطلاق می‌شود که سه نفر یا بیشتر را به قتل برساند. و این قتل‌ها میبایست طی بازه زمانی بیش از یک ماه اتفاق بیافتد و همچنین بین قتل‌ها یک دوره زمانی قابل توجه وجود داشته باشد.

 

وکیل قتل

 

ادله اثبات قتل

منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن، قتل در دادگاه اثبات می‌شود. مطابق مادۀ ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از:

۱. اقرار

۲. شهادت

۳. قسامه

۴. علم قاضی

 

اقرار برای اثبات قتل 

در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرارکننده دلیل نبوده و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات باشد به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار کند. اقرار باید بدون هرگونه تهدید و شکنجه و سؤالات تلقین و اغفال کننده و در نزد حاکم و دادرس دادگاه بوده و خود قاضی اقرار را استماع کند.

 

 شرایط تحقق اقرار عبارتند از:

الف) بلوغ، عقل، اختیار و قصد داشتن اقرار کننده؛

ب) صراحت داشتن و بدون ابهام و اجمال بودن اظهارات اقرار کننده؛

ج) تعدد و تکرار دفعات اقرار.

 

 شهادت برا اثبات قتل

به معنای اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است. شهادت باید قطعی و صریح باشد و باید مستند به حواس پنجگانه باشد؛ اصل 38 قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز نمیداند و چنین شهادتی را فاقد اعتبار میباشد ولی با این حال شهادت تکلیف است. برای آنکه شهادت اعتبار داشته باشد، وجود شرایطی ضروری است:

برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع یکسری شرایط لازم و ضروری است:

الف) شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛

ب) شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛

ج) رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛

د) رابطۀ کینه و دشمنی آشکار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛

ه‌) شاهد باید عادل باشد.

 

قسامه برای اثبات قتل

به معنای پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمد و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمد و خطای محض که توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده میشود، است.

 

لوث

عبارت است از دلیل ظن‌آور که در محضر قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را دارا نیست.
هرگاه به دلیل قرائن و یا از هر طریق دیگری مانند شهادت یک شاهد یا امثال آن، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب میگردد.

 

موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

الف) هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند.

ب) هرگاه یکی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود.

ج) هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است.

د) هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است.

 

علم قاضی

حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس با علم خود عمل نماید. در مواردی که علم قاضی جزء ادله اثبات جرم تعیین شده است و یا اصولاً راه‌های اثبات جرمی در قانون احصاء نشده باشد، قاضی مجاز است به علم خود عمل نماید.

 

مدارک لازم جهت ثبت شکایت علیه قاتل

فرد باید مدارک لازم را به سیستم قضایی کشور ارائه نماید تا اتفاق افتادن یک قتل را به آن‌ها اثبات کند. برخی از این مدارک، برای اثبات قتلی است که اتفاق افتاده و باید تمام تصاویر و گزارشات مربوط به آن را به اداره پلیس منطقه وقوع جرم ارائه گردد. بخش دیگر مدارک، برای آن است که ارتباط شاکی را با مقتول مشخص نماید.

 

از جمله مدارک مورد نیاز برای شکایت از قاتل:

 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی مقتول و شاکی
 • مدارک و مستندات و شهود برای اثبات جرم انجام شده
 • تمام اطلاعات به دست آمده از پزشکی قانونی

 

ثبت شکایت با وکیل قتل

 

رویه ثبت شکایت کیفری برای قتل

بعد از جمع‌آوری مدارک و اسناد مورد نیاز برای شکایت از قاتل، نوبت به مراحل اجرایی این کار می‌رسد تا فرد از قاتل شکایت کند. البته بعد از طرح شکایت علیه قاتل، پرونده به دادسرا ارسال شده تا بررسی‌های لازم انجام گیرد؛ سپس به دادگاه کیفری منتقل میگردد. مطابق ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائمی که مجازات سلب حیات از مجرم را داشته باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.

 

الف) ارسال احضاریه به قاتل

بعد از تایید پرونده به صورت رسمی توسط دیوان عالی کشور و دادگاه کیفری، تمام مدارک مربوط به هویت قاتل بررسی شده و در صورتی که اطلاعات موجود در مورد هویت قاتل صحیح باشد، با مراجعه به محل سکونت قاتل نسبت به دستگیری وی اقدام میشود؛ اما در غیر این صورت، حکمی برای دستگیری وی صادر نمیشود ولی احضاریه‌ای به محل اقامت او ارسال شده تا در دادگاه مربوطه حاضر شود.

 

ب) استخدام وکیل

هر کدام از طرفین شاکی و متهم، میتوانند تا 3 وکیل را برای دفاعیه خود استخدام نمایند. کیفیت این 3 وکیل و توانایی آن‌ها در دادگاه می‌تواند مستقیما در تصمیم قاضی در دادگاه تاثیر داشته باشد. به همین دلیل حتما با یک وکیل کیفری در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی نماید زیرا اطلاعات و علم وکیل بسیار حائز اهمیت میباشد.

 

ج) شهادت در دادگاه

بعد از رسیدن روز دادگاه، نوبت به شهادت شاهدان و ارائه مجدد تمام مدارک موجود می‌رسد. در صورتی که شخصی شاهد وقوع جرم بوده و یا دوربینی این اتفاق را ضبط کرده، دادگاه مکانی برای ارائه این مدارک است تا قاضی با در نظر گرفتن تمام موارد، تصمیم نهایی را به طرفین اعلام نماید. معمولا اگر اسناد و مدارک موجود در مورد قتل انجام شده دارای اعتبار باشند، قاتل نمی‌تواند از مجازات جرم ارتکابی، فرار کند که البته این امر مستلزم همکاری با یک وکیل قتل ماهر میباشد.

 

مجازات قصاص و شرایط اعمال آن

قصاص مجازات شخصی است که طبق قانون به دیگری جنایتی وارد کرده باشد. اغلب قصاص را با اعدام اشتباه میگیرند که اگرچه هر دو آنها ، مجازات بدنی هستند اما مجازات اعدام فقط برای سلب حیات از مجرم به کار گرفته میشود ولی حکم قصاص هم برای سلب حیات و هم برای اعضای بدن استفاده میشود. همچنین مجازات اعدام غیر قابل بخشش و مجازات قصاص حق اولیاء دم بوده و قابل بخشش است.

 

قصاص دو نوع است:

۱-قصاص نفس

۲-قصاص عضو

 

قصاص نفس زمانی اتفاق می افتد که جنایتی منجر به مرگ کسی گردد که البته باید در نظر داشت قصاص تنها مربوط به جرائم عمدی بوده و اگر کسی به صورت غیرعمد یا در دفاع مشروع از خودش باعث مرگ دیگری شود، قصاص نخواهد شد. قصاص عضو نیز مربوط به شرایطی است که یکی از اعضا بدن براثر جنایتی آسیب ببیند.

 

شرایط اعمال مجازات قصاص

مجازات قصاص در شرایط به خصوصی اعمال می شود:

 • برای اعمال قصاص اولا باید دین مرتکب و قربانی یکی باشد. به همین دلیل قصاص مسلمان در برابر کافر، انجام نمیگردد.
 • شرط دیگر اعمال قصاصاین است که مرتکب جرم، پدر یا جد پدری قربانی نباشد. این مجازات نسبت به پدر و جد پدری اعمال نمیباشد.
 • شرط سوم آن است که مرتکب، در زمان اعمال جنایت عاقل باشد.
 • شرط بعدی جهت اعمال قصاصاین است که اگر قربانی مهدورالدم باشد، (کسی که خونش هدر است) مجازات قصاص متوجه مرتکب نخواهد بود.

 

ثبت شکایت با وکیل قتل

 

دیه چیست؟

دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بوده و بر اساس فقه، مال یا پولی است که به دلیل کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده‌ و یا به بازماندگان وی پرداخت میگردد. در اصطلاح حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام وی اخذ میشود. میزان دیه از سوی دادگاه برای جنایت تعیین میگردد.

 

قوانین پرداخت دیه در ایران:

دیه به قتل یا جرح غیرعمدی تعلق می‌گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم از قصاص گذشت نماید و به گرفتن دیه رضایت دهد که در این صورت قصاص به دیه تبدیل میگردد. پرداخت دیه بر عهده مرتکب است و اگر وی فوت کرده باشد از ماترک ایشان پرداخت میگردد. بر اساس مواد 304 تا 315 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قتل عمد و غیرعمد، مسئول پرداخت دیه خور شخص قاتل میباشد.

 

وکیل قاتل کیست و چه وظایفی دارد؟

وکیل قاتل شخصی است که با بدست گرفتن پرونده قاتل در دفاع از او برای ضایع نشدن حق وی اقدام مینماید. وکیل قتل با اطلاع و آگاهی از تمام قوانین و مجازات مربوط به قتل سعی دارد با ارائه شواهد و بهترین امارات موجود به دادگاه به دفاع از حق موکل خود برآید و در شرایطی وی با فن بیان و برخورداری از ارتباط اجتماعی موثر به دنبال رضایت گرفتن از خانواده مقتول میباشد. از دیگر وظایف وکیل قاتل این است که با قدرت کلام خود و با توجه به نوع قتل ابتدا به دفاع از موکل خود بپردازد و سپس به دنبال گرفتن رضایت از خانواده مقتول و تبدیل حکم اعدام به پرداخت دیه باشد.

 

وکیل تسخیری کیست؟

وکیل مدافع برای دفاع از کسانی که از پس دفاع از خودشان یا گرفتن وکیل خصوصی در امور کیفری بر نمی‌آیند، میباشد. وکیل تسخیری همچنین می‌تواند از منافع ملی، حقوق بازداشت‌شدگان تبعه یک کشور در کشور دیگر دفاع نماید.

 

وکیل مقتول کیست و چه کاری انجام می دهد؟

وکیل مقتول شخصی است که بدست گرفتن پرونده قتل به دنبال دفاع از حق مقتول و مجازات حداکثری برای قاتل است. وی با ارائه شواهد و ادله و دفاعیات مناسب به دادگاه از تضییع خون مقتول جلوگیری میکند. با توجه به حساسیت های پرونده های قتل، یک وکیل در این زمینه باید با حساسیت بالا به دنبال جمع آوری مدارک کافی برای ارائه به دادگاه باشد. وکیل مقتول در ابتدا به دنبال تحقیقات اولیه باید به دنبال چگونگی وقوع قتل باشد و سپس با استفاده از تمامی شواهد مستند سازی کرده و تمامی آن ها را به عنوان ادله به همراه دفاعیات خانواده مقتول در لایحه دفاعی الصاق کند. در پرونده های قتل بهتر است با یک وکیل ماهر در ارتباط باشید تا با دفاعیات خود مانع از تضییع حق شما گردد.

 

موارد اعاده دادرسی در پرونده قتل:

با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موارد عبارتند از:

 1. در مواردی که شخصی به اتهام قتل دیگری به مجازات محکوم می‌شود، اما پس از صدور حکم مشخص می‌شود که وی زنده است.
 2. چند نفر با هم محکوم به ارتکاب قتل شوند، ولی آن قتل به گونه‌ای اتفاق افتاده باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
 3. دو شخص به صورت جداگانه به ارتکاب یک قتل واحد محکوم شوند، اما احکام صادر شده در خصوص آن‌ها با هم تعارض داشته باشند؛ به گونه‌ای که بتوان گفت: یکی از آنان بی‌گناه است.
 4. درباره‌ی یک شخص به اتهام ارتکاب یک قتل، آراء متفاوتی صادر شده باشد.
 5. پس صدور حکم قطعی اثبات شود دلایلی که دادگاه برمبنای آن‌ها حکم صادر نموده، غیرواقعی بوده‌است. مانند اینکه ثابت شود شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.
 6. بعد از صدور حکم قطعی ادله‌ای مطرح شود که نشان دهد شخص محکوم، بی‌گناه بوده‌است. این ادله باید پس از صدور حکم قطعی به وجود آمده باشند یا اگر قبل از صدور حکم وجود داشته‌اند باید به نحوی باشند که دستیابی به آن‌ها در آن زمان ناممکن بوده باشد.
 7. پس از صدور حکم مشخص شود که عمل فرد جرم نبوده و یا اینکه مجازات تعیین شده، بیش‌تر از مجازات قانونی بوده است.

 

چه اشخاصی می‌توانند درخواست اعاده دادرسی را مطرح کنند؟

 • اگر شخص محکوم زنده باشد: خودش یا وکیل یا نماینده قانونی وی
 • اگر شخص محکوم غایب باشد یا فوت کرده باشد: همسر، ورثه و وصی او
 • دادستان کل کشور
 • دادستان اجرای حکم.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی

صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور است و این دادخواست باید به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم گردد. باید بدانید که دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست‌هایی که از طریق پست ارسال می‌شوند رسیدگی نمیکند و اشخاصی که دادخواست اعاده دادرسی دارند باید آن را حضوراً به دبیرخانه دیوان تحویل نمایند. دیوان عالی پس از دریافت دادخواست اعاده دادرسی اگر تشخیص دهند که این درخواست با یکی از بندهای ماده 426 قانون آییین دادرسی کیفری منطبق است، آن را میپذیرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌نمایند. در این حالت اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید با توجه به اعاده دادرسی به تعویق می‌افتد. در صورتی هم که دادخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد فوق الذکر منطبق نباشد، رد میشود. باید بدانید که صدور حکم تأثیری در مطرح کردن دادخواست اعاده دادرسی ندارد؛ بدین معنا که می‌توان حتی بعد از اجرای حکم هم آن را مطرح کرد.

 

وظایف پزشکی قانونی در صحنه قتل

در پرونده های قتل حضور پزشک قانونی و یا پزشک معتمد در کنار بازپرس ویژه قتل بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد و‌اساسا پزشکی قانونی یکی از رکن های مهمه صحنه قتل و مراحل پس از آن می‌باشد .که مهم ترین وظایف پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد در صحنه قتل به شرح ذیل می‌باشد؛۱-اعلام فوت قطعی مقتول که جز وظایف انحصاری پزشکی قانون و‌یا پزشک معتمد در صحنه قتل می‌باشد که به همراه بازپرس ویژه قتل ، فوت قطعی مقتول را اعلام می کنند و وظیفه ایشان مبنی بر اعلام قطعی فوت مقتول را هیچ شخص دیگری نمی تواند انجام دهد.۲-اعلام جزییات دقیق قتل ‌و‌نحوه به قتل رسیدن مقتول و ‌‌تحقیقات در صحنه که ممکن توسط قاتل تغییراتی در صحنه قتل برای رهایی از مجازات صورت گیرد و‌قاتل صحنه جنایت را طوری جلوه بدهد که صحنه جنایت خودکشی باشد و پزشکی قانونی نباید به قاتل اجازه دهد که برای پایمال کردن خون مقتول هر اقدامی را که می خواهد انجام دهد و پزشکی قانونی نباید صرفا به ظاهر جسد توجه کند ۳-احراز نوع قتل نیز از وظایف اهم پزشکی قانونی می‌باشد که میبایست طی گزارشی نوع قتل را گزارش نماید که قطعا در روند رسیدگی به پرونده قتل موثر می‌باشد.۴-تاریخ و‌زمان وقوع قتل باید توسطپزشکی قانونی اعلام شود ۵-بررسی وضعیت سایر افراد در صحنه قتل۶-تشخیص مسمومیت ها ۷-استفاده از عکاس و فیلم بردار جنایی در صحنه قتل بسیار مهم و حائز اهمیت می‌باشد که حتما میبایست در صورت جلسه پزشکی قانونی ذکر گردد.گروه حقوقی دکتر رضا عبدالمحمد از وکلای حرفه ای قتل بوده و وکیل خانواده های مقتول و قاتل بسیاری بوده است.

جدیدترین مقالات

مشاوره و درخواست رزور وقت حضوری

بهترین خدمات وکالت در تهران

اگر سوالی داری از طریق کادر زیر از مجموعه ما بپرس

یک پاسخ

 1. .برای اجرای حکم قصاص وکیل برای اجرای حکم می خوام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + بیست =

مشاوره رایگان مشاوره رایگان از طریق واتس اپ