ساخت مهر جعلی و استفاده از آن

امضا کردن در واقع نشانه ای است که اشخاص به طور معمول زیر آن می گذارند تا سند یا نوشته ای را به خود ضمیمه کنند.
گروه حقوقی رضا عبد المحمدمتخصص در ضمینه ها و دعاوی کیفری همراه شماس تا شمارا از خطرات و کلاهبرداران حفظ کند و تا موفقیت شما در پرونده هایتان همراه شماست .

به عنوان مثال فروشنده خانه تحت قرارداد فروش و رئیس دانشگاه مدرک ، زیر سند را با امضای خود ارزش و اعتبار می دهند. مهر قطعه ای از فلز، چوب یا لاستیک است که نام یا علامتی روی آن حک شده و به جای امضا یا با امضا استفاده می شود.
هر گونه تقلید از امضای دیگری جعل نیست. شبیه سازی امضا در صورتی جعلی تلقی می شود که متن زیر متن یا نوشته باشد و نشان دهنده انتساب مندرجات آن سند به امضا کننده باشد.
جعل امضا جرم مستقلی نیست و به منزله جعل اسناد و نوشته هاست که جرم تلقی خواهد شد.
اما مهر برای قانونگذار آنقدر مهم است که نه تنها استفاده از مهر دیگری را بدون اجازه او جرم دانسته، بلکه صرفاً ایجاد مهر را نیز انجام داده است، حتی اگر آن مهر هرگز استفاده نشود.
اکنون چنانچه شخصی مهری را جعل کند و بعد از آن او يا شخص ديگري آن مهر جعلي مورد استفاده قرار دهد، دو مورد فعل مجرمانه است، يعني در وهله اول جعل و نيز استفاده از مهر جعلي.
ساخت مهر جعلی و استفاده از آن
نحوه‌ تشخیص امضای مجعول به گفته مهداد، با توجه به اینکه هر فردی دستخط خود را دارد و عادات نوشتاری و نحوه نگارش یکسان نیست، اگر فردی بخواهد امضای دیگری را شبیه سازی کند، کارشناسان پزشکی قانونی می توانند امضایی را که در صحت آن تردید وجود دارد، زیر سوال ببرند. امضاهای معتبر را به صورت فنی و با دقت بسیار زیاد ذره بین گونه مقایسه کنند که بر روی محل لغزنده قلم روی کاغذ، پرتاب ها و انحناهای غریزی، میزان فشار قلم روی کاغذ، و… تعیین کنند که آیا امضایی که ادعا می شود جعل شده واقعاً توسط شخصی نوشته شده که امضا برای اوست یا خیر. یا امضا متعلق به شخص دیگری است و از این طریق تا حد زیادی می توانند حقیقت را تشخیص دهند.طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،ایجاد امضا رسمی و غیررسمی بودن امضای اشخاص، جرم است.اما بسته به مهر یا امضای کدام شخص یا مقام، مجازات متفاوت است.
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297