مدت زمان مطالعه ۴دقیقه

دعاوی مشارکت در ساخت

قوانین مشارکت در ساخت و ساز چیست؟

مشارکت در ساختن قراردادی که بر اساس آن مالک اموال خود را به سازنده می دهد و سازنده نیز  و هزینه های تخریب و نوسازی ساختمان وعملیات اجرایی با توجه به ارزش زمین و هزینه ها را بر عهده می گیرد. تخریب و نوسازی ، واحدهای آپارتمانی حاصل بین طرفین تقسیم می شود.
>دعاوی مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مورد توجه افراد خاصی قرار گرفته است که قرارداد ساخت و ساز را امضا کرده اند. این قرارداد که یکی از منابع مشارکت مدنی است ، به دلیل ماهیت خاص آن ، یعنی درامیختگی وادغام  سرمایه  های مادی و معنوی به منظور ایجاد سود و توسعه (سود) طرفین این قرارداد ، یعنی مالک و سازنده پرونده است.
ما در گروه حقوقی رضا عبدالمحمد به شما کمک خواهیم کرد تا در دعاوی ملکی ومشارکت در ساخت همراه شما خواهد بود.
اساساً در مشارکت های مدنی ، پیشبرد اهداف با مراجعه به قدرت مالی و معنوی طرفین و استفاده از آنها انجام می شود و بنابراین در قرارداد و دعاوی مشارکت ساخت، هدف طرفین ، که به جای ساختن املاک فرسوده ساختمانهای جدید به دست بیاد. با توجه به تقاضای روزافزون برای ساخت و نوسازی بسیاری از بافت های فرسوده ، می توانید قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را از بانک قرارداد وینداد دریافت کنید.
نتیجه دعاوی مشارکت در ساخت:
“ساخت یک آپارتمان بین مالک یا مالکان از یک سو و مجری یا مدیران اجرایی از سوی دیگر که هزینه ها با گروه اول و زمین را گروه دوم را بر عهده دارد ،  که یک سرمایه گذاری مشترک است.”

نکاتی در مورد دعاوی مشارکت در ساخت و نوشتن قرارداد آن:

پیشنهاد می شود مواردی از قبیل تملک تدریجی زمین و سازه و تملیک در حداقل 3 دوره (پس از 30 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی و امکان پیش فروش بخشی از سهام به ثالث، مدت تحویل موقت و تحویل نهایی)، پیش فروش قدرالسهم به ثالث توسط هر یک از طرفین و نیاز به کسب اجازه از طرف دیگر، تعلیق قرارداد به دلیل ظهور قاهره، واگذاری اجرای آن به ثالث ، ارجاع اختلاف ها  به داوری به عنوان حقوق و تعهدات مشترک و متقابل مالک زمین و شریک، تعدیل قرارداد به دلیل تغییر شرایط، انتقال قهری قرارداد  در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود.
گفتنی میباشدکه دعاوی مشارکت در ساخت و ساز دارای نکات حقوقی و فنی زیادی است بنابراین قبل از ورود به جلسه و شروع به امضای مشارکت در ساخت اطلاعات خود را به روزرسانی کنید و با دستی پر اقدام به انجام این کار کنیدیا اینکه با افراد کار بلد در ضمینه ملکی مانند مشاور املاک ها یا وکلای دادگستری که در ضمینه ملکی متخصص هستند صحبت داشته باشید. با اینکار هاعلاوه بر این‌که سرمایه‌گذاری پرسودی خواهید داشت ، خطا و مشکلات مشارکت در ساخت و ساز را تا جای ممکن به صفر خواهید رساند.
دعاوی مشارکت در ساخت
مطالب مرتبط با دعاوی مشارکت در ساخت
مطالب مرتبط
حال که میدانیم که مشارکت در ساخت چیستاما سوال مهم اینجاست

چه مواردی باید گزینه مشارکت در ساخت را انتخاب کرد؟

متاسفانه به دلیل شرایط موجود در کشور افراد قادر به سرمايه گذاری با قیمت های موجود در بازار نیستند و همچنین امکان دریافت وام نیز نیستند به همين علت شروع به ساخت سازه و یا زمان خود به صورت مشارکت در ساخت هستند .
دلیل دیگر برای مشارکت در ساخت سازه خود عدم توانایی و نداشتن دانش لازم جهت ساخت سازه میباشد

ارزش گذاری ملک قبل از شروع مشارکت در ساخت :

ارزش‌گذاری ملک از جمله مواردی است که لازم است قبل از معامله انجام شود؛ حال در صورتی که این کار به صورت صحیح انجام نشود، قطعا منجر به بروز اختلاف بین دو طرف قرارداد می‌شود. نکته: در شرایطی که بنا به هر دلیلی پروژه ساخت با مشکل مواجه شود، یک از مواردی که در تعیین تکلیف و فسخ قرارداد بررسی خواهد شد، میزان آورده طرفین است.
دعاوی مشارکت در ساخت
مطالب مرتبط با دعاوی مشارکت در ساخت:

  در قرار داد و دعاوی مشارکت ساختمانی چه نکاتیرا با مورد بررسی قرار داده و رعایت کنیم

این سوالیست که فکر کثیر از افرادی که درگیر انعقاد قرارداد شراکت ساخت و ساز هستند را مشغول خود کرده. دعاوی مربوط به قراردادهای مشارکت ساختمانی مهمترین نتیجه عدم توجه به مسائل حقوقی و فنی هنگام نوشتن و تهیه قراردادهای مشارکت ساختمانی است که بین مالک و سازنده به طور ناقص ، غیر اصولی و غیرقانونی منعقد می شود. این قراردادی است که منجر به تفاسیر متفاوتی می شود واین کاستی ها و ابهامات دلیل آن هستند و از یک سو باعث شکایت های متعدد و متفاوتی از سوی مالکان علیه سازنده و بالعکس می شود و از سوی دیگر باعث تعلل و طولانی شدن روند دعاوی می شود. پس در نگارش قرارداد مشارکت ساختمانی باید نکاتی را رعایت کنیم.بنابراین ، برای موفقیت در ادعاهای قرارداد مشارکت ساختمانی ، باید نکات مهمی را در نوشتن و تنظیم قرارداد در نظر گرفت:
1- در متن قرارداد خود حتما مدت قرارداد را ذکر کنید.
2. در متن قرارداد باید تعهدات هر یک از طرفین  نوشته شود.
3- تعیین درآمد طرفین در قرارداد مشارکت ساختمانی.
4-  در دفتر اسناد رسمی یا وکالتنامه باید تنظیم قرارانجام شود.
5-هنگام ساخت هزینه های لازم در چه کسی عهده دار میشود .
6- در قرارداد ها باید سهم  هر طرف مشخص شود.
بنابر این قبل از اینکه به  موضوع پرداختن به موضوع دعاوی قرارداد مشارکت ساختمانی ، لازم است در تدوین و انعقاد قرارداد به این نکات توجه شود.

تعهدات طرفین در دعاوی مشارکت در ساخت

در این قسمت ما تعهدات مالک، سازنده و نحوه نگارش شروط قرارداد در دعاوی مشارکت در ساخت به شما خواهیم گفت.

تعهدات مالک

بارزترین تعهد مالک، در اختیار گذاشتن ملک به سازنده، برای اجرای عملیات ساخت می باشد. حتی اگر این تعهد در قرارداد برای مالک ذکر نشده باشد، نیز چنین تعهدی برای وی از پیش تعیین شده است. چرا که بدون در اختار گذاشتن ملک به سازنده، از طرف مالک، اساساً امکان اجرای عملیات ساخت وجود نخواهد داشت، پس ذکر شدن چنین تعهدی، بر ذمه مالک، نیازی به تصریح در قرارداد نخواهد داشت.

تعهدات سازنده

در قرارداد مشارکت در ساخت، تعهداتی برای سازنده برشمرده می‌شود، مانند پیشبرد عملیات ساخت، پرداخت هزینه ‌‌های ساختمانی و اداری پروژه و پرداخت اجاره بها به مالک در طول دوره ساخت برای اسکان موقت مالک، الزام به تحویل ملک در زمان مقرر، رعایت اصول استاندارد ساخت، رعایت کیفیت مذکور در قرارداد در حین عملیات ساخت، ارائه گزارشی از عملکرد خود به مالک در دوره‌‌ های زمانی مقرر، اخذ پایان کار و پرداخت جرائم به شهرداری و غیره. با توجه به اين كه در صورت بروز خسارت مالی يا جانی، در مسير اجرای عمليات ساختماني، ممكن است، مالك نيز علاوه بر سازنده، مسئوليت حقوقي داشته باشد، در پروژه‌ هاي مشاركت در ساخت، معمولاً سازنده متعهد مي‌شود كه نسبت به اخذ برخي از انواع بيمه ‌ها اقدام كند. حال اگر سازنده از گرفتن بيمه‌ هاي مورد تعهد، استنكاف نمايد، مالك مي‌تواند، الزام وي را از دادگاه بخواهد.

نحوه نگارش شروط و تضمینات آن‌

براي جلوگیري از سوء استفاده ‌هاي احتمالی، ممکن است، دو طرف قرارداد تضمیناتی مانند چک را در قبال انجام تعهد از یکدیگر اخذ می‌نمایند‌. به عنوان مثال در امر مشارکت در ساخت، طبعاً ممکن است سازنده یا پیمانکار از نظر به کار بردن مصالح و نوع و مرغوبیت آنها و یا اجراي صحیح عملیات ساخت و ساز‌، به تعهدات قراردادي و یا متعارف عمل نکند. مرسوم است که در این باره تضمیناتی از سازنده اخذ شود، تا در صورت تخلّف، طرف دیگر بتواند از محل آن، خسارت مربوط به خود را وصول کند. البته بایستی دقت کرد که مبنا و منشأ حقوقی مطالبه در چنین مواقعی، خسارت تخلف از انجام تعهد نیست؛ بلکه در واقع أرش عیب می باشد که نحوه محاسبه آن بر طبق ماده (427) قانون مدنی می باشد. این نقیصه مربوط به کیفیت است.
دعاوی مشارکت در ساخت
راه های ارتباطی
⇐ 09121574297
راه های ارتباطی
⇐ 09121574297

3 thoughts on “دعاوی مشارکت در ساخت

 1. ناشناس says:

  هزینه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت چقدر هست؟
  همسر من می خواد یه قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنه

 2. همدانی says:

  سلام جناب وکیل وقت شما بخیر
  اینجانب تا روز شنبه باید حتما دادخواست خود را تقدیم دادگاه کنم. درخواست طرح یک سوال و راهنمایی شما را داشتم.

  سال ۹۸ قرارداد پیش فروش آپارتمانی را با سازنده تنظیم کردیم و در قرارداد مندرج کردیم که اگر به هر علت امکان تکمیل و تحویل آپارتمان مقدور نشد سازنده ملزم به اعاده و استرداد معادل قیمت ملک به نرخ روز می باشد . دوسال بعد با عدم اعلام ناتوانی سازنده و طرح شکایت در دادگاه اکنون رای بدوی تنها حکم بر پرداخت معادل ۴۳ درصد از قیمت روز ملک را به عنوان استحقاق خواهان صادر کرده و علت ان را به دلیل پرداخت تنها ۴۳ درصد از ثمن معامله به سازنده عنوان کرده. با مراجعه به قاضی مشخص شد ایشان اصلا به دلایل مندرج در لایحه خواهان توجه نکرده و شرط مورد درخواست من در متن قرارداد را ندیده و حکم را تنها بر اساس نظر کارشناسی داده .

  الان درخواست دارم راهنمایی کنید برای طرح دادخواست تجدیدنظر خواهی از رای ، چه خواسته ای می بایست درج کنم تا به عنوان خواسته اشتباه باعث رد دادخواست نشود.ایا باید۵۷ درصد باقیمانده از قیمت ملک که به ان حکم داده نشده را مطالبه کنم یا مجددا کل قیمت ملک را . لطفا اگر امکان داره جهت عدم اشتباه در متن دادخواست ، عین عبارتی که باید در ستون خواسته بنویسم را اعلام کنید.
  از وقتی که جهت پاسخگویی ، در اختیارم می گذارید کمال تشکر را دارم. پاینده باشید . اجرکم عندالله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *