جعل اسناد

جعل اسناد از موضوعات مهم در حوزه قوانین و مقررات حقوقی است. اسناد را می توان یکی از عوامل اساسی در تنظیم روابط انسانی در جامعه معرفی کرد. اینها اسنادی است که اعتماد را در جامعه ایجاد می کند. اگر سندی جعل شود و این اعتماد از بین برود نظم و مناسبات جامعه نیز آسیب می بیند. جعل سند نیز مجازات دارد. زیرا اگر چنین مجازات هایی در نظر گرفته نشود، هرج و مرج و بی نظمی در جامعه به وجود می آید.در اینجا قصد بر این است که به موضوع جعل سند و مجازات معاونت در جعل سند بپردازیم.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی کیفری است

جعل اسناد چیست و چگونه انجام می‌شود؟

جعل سند به این معنا که ایجاد نوشته،امضای اشخاص رسمی  ، مهر وسند و غیر رسمی، ایجاد تغییرات در سند (تحریر، حذف ، الصاق، خراشیدن ، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ واقعی و …) است. که بی اجازه صاحب سند صورت میگیرد.
قلم بردن در سند
جعل سند که تخلف جامعه محسوب می شود، منجر به استفاده غیرقانونی از اسناد هویتی یا دولتی می شود. مجرمان از این اسناد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند و املاک یا هر اموال دیگری را به طور غیرقانونی مصادره می کنند. جعل اسناد هویتی ممکن است بیش از هر مدرک دیگری رخ دهد. زیرا در بیشتر ارگان ها استفاده می شوند. در حقیقت این سند ها هویتی میباشد که مبنی صدور دیگر اسناد قرار می گیرد و این امر منجر به صدور بیشتر اسناد جعلی می شود. جالب است بدانید که این روند، تعقیب مجرم را همین جعل اسناد هم دشوار می کند. البته معمولا افراد حرفه ای این کار را با دقت زیادی انجام می دهند و سوابق قوه قضائیه نشان می دهد که مجرمان با ترفندهای مختلف از مدارک هویتی خود در مصارف مالی بسیار استفاده می کنند. به همین دلیل است که اسناد هویتی بسیار مهم است.
حتی اگر از افراد جامعه در مورد جرایم رایج جامعه که بیشترین ضربه را به مردم وارد می کند بپرسیم، عموماً به جرایمی مانند سرقت، غارت اموال و کلاهبرداری اشاره می کنند. این جنایات به حدی افزایش یافته است که قانونگذاران مجبور به وضع قوانین و مجازات های ویژه شده اند. البته گاهی یافتن این افراد دشوار است و به راحتی نمی توان هویت عاملان آن را پیدا کرد. به عنوان مثال، افرادی که از بانک، خودرو یا از طلافروشی سرقت می کنند، ممکن است برای جلوگیری از دستگیر شدن از اسناد جعلی استفاده کنند.

انواع جعل اسناد

جعل اسناد هویتی: این مورد شامل جعل اسناد مربوط به شناسایی افراد و هویت آنها می شود. این مدارک عبارتند از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، مدارک شناسایی اتحادیه و..
جعل کردن جرم: در برگیرنده هرگونه فعالیت یا عدم فعالیتی است که شامل مجازات قانونی می شود.
جرایم اموالی: این نوع جعل شامل نقض حقوق مالکیت افراد است. مانندصدور چک (بی محل)، خیانت در امانت،  کلاهبرداری ، سرقت، معامله مال سرقت شده و ….
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297