تجدید نظر خواهی

تجدید نظر خواهی چیست؟

فهرست مطالب

تجدیدنظر خواهی چیست؟

تجدید نظر خواهی نوعی اعتراض به رای صادر شده از سوی دادگاه میباشد که سبب توقف در اجرای رای صادره از دادگاه میشود و مهلت آن ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی میباشد. اصولا تمام آرای صادره از مراجع قضایی، قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است به جز در مواردی که قانون این امکان را پیش بینی کرده باشد.

 

کدام آراء قابل تجدید نظرخواهی می باشند؟

اولاً دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آنها بیش از 3 میلیون ریال باشد.

ثانیاً تمام احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظرخواهی میباشند.

ثالثاً متفرعات دعوا مانند خسارات مربوط به دادرسی در حالی که اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی باشد.

رابعاً قرارها یا رد دادخواست صادره از سوی دادگاه مانند: قرار رد دعوا، قرار سقوط دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

وکیل تجدید نظر خواهی

 

در چه شرایطی میتوان درخواست تجدید نظرخواهی نمود؟

وفق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تحت شرایطی ویژه و با تکیه به دلایلی محکم امکان ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی  به دادگاه وجود دارد از جمله:

بیان ادعای عدم اعتبار داشتن مستندات ابرازی دادگاه

بیان ادعای عدم وجود شرایط قانونی شهادت شهود

بیان ادعای عدم توجه رییس دادگاه به دلایل ابرازی

بیان ادعای عدم صلاحیت قاضی و یا دادگاه صادرکننده رأی بدوی

بیان ادعای مخالفت رأی بدوی با موازین شرعی و قانون

 

تجدید نظر خواهی به چه روشی انجام میگردد؟

تجدیدنظرخواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر ممکن نیست مگر با تقدیم  دادخواست به مرجع قضایی مربوطه.

نحوه تنظیم شکلی دادخواست تجدید نظرخواهی چگونه است؟

  • در سطر اول نام شخصی که تقاضای اعتراض به رای بدوی را دارد نوشته میشود.
  • در سطر دوم نام طرف مقابل که طرف دیگر دعواست نوشته میشود.
  • در سطر سوم نام وکیل یا نماینده قانونی را در صورت داشتن وارد میکنند.
  • در سطر چهارم، اعتراض به دادنامه بدوی با شماره دادنامه مذکور نوشته میشود.
  • در سطر پنجم، مدارک و دلایل و منضمات از قبیل شهادت شاهدان، اسناد و … نوشته میشود.
  • در سطر آخر شرح مختصری از دادخواست تجدیدنظر و دلایل ابرازی داده میشود.

در نهایت دادخواست را دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ارسال میکنند.

 

هزینه تجدید نظر خواهی چقدر است؟

اگر آنچه که دادگاه برای آن حکم صادر نموده دعوای مالی باشد، تجدیدنظرخواه میبایست معادل 4/5 درصد ارزش خواسته را به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت کند و در صورتی که تجدید نظرخواه تمکن مالی لازم را جهت پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد، میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را از دادگاه درخواست نماید.

 

تجدید نظر خواهی

 

بعد از تجدید نظر پرونده به کجا منتقل میگردد؟

از آثار تجدید نظر خواهی میتوان به انتقال پرونده از دادگاهی که رای بدوی را صادر نموده است، به دادگاه تجدیدنظر اشاره نمود.

آیا دادگاه تجدید نظر حضوری میباشد؟

اصل بر آن است که رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر، غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی انجام شود، مگر در موارد خاصی که قانون یا دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دادرسی را ضروری و الزامی تشخیص دهد.

 

آیا امکان تغییر رای در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

اگر دادنامه ای که از دادگاه بدوی صادر میگردد و نسبت به آن دادخواست تجدید نظر خواهی میگردد، بر خلاف موازین قانونی باشد و قاضی دادگاه تجدید نظر هم این عقیده را داشته باشد، امکان نقض دادنامه دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر وجود دارد. ضمنا در موارد خاصی این امکان وجود دارد که دادگاه تجدید نظر بدون نقض رای بدوی، صرفا به اعمال تغییرات جزئی درآن اکتفا نماید.

 

رد تجدید نظر خواهی به چه شکل است؟

در مواردی که: تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر قانونی انجام نگردد.

دادخواست تجدیدنظر دارای نقضی بوده و با وجود ابلاغ اخطار رفع نقص، تجدید نظر خواه رفع نقص ننماید.

دادخواست تجدید نظر منطبق با مقررات قانونی تنظیم نگردد.

دلایلی که برای تجدیدنظرخواهی بیان میگردد و مورد استناد میباشد، موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم ننماید. فلذا تجدیدنظرخواهی به دلیلی از سوی دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر رد گردد.

 

آیا امکان تجدید نظرخواهی از رای شورای حل اختلاف وجود دارد؟

هرزمان از دادنامه ای که از سوی شورای حل اختلاف صادر میگردد، تجدید نظر خواهی به عمل آید، دادگاه حقوقی بدوی شهرستان مربوطه مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خواهد بود و در غیر این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمیگردد.

 

تفاوت تجدیدنظر خواهی با واخواهی در چیست؟

اگر خوانده در جلسات دادگاه حاضر نبود و وکیل (مشاوره با وکیل تجدید نظرخواهی) معرفی نکرده و یا لایحه دفاعیه نیز تقدیم دادگاه ننموده باشد و ابلاغ واقعی به وی انجام نشده باشد، در نهایت رای صادره علیه وی غیابی خواهد بود. هرزمانکه رای صادره غیابی باشد، محکوم علیه این امکان را دارد که نسبت به آن واخواهی نماید. صلاحیت رسیدگی به واخواهی با دادگاهی میباشد که رای غیابی را صادر کرده است؛ باید در نظر داشت که واخواهی سبب این امر نیست که پرونده به دادگاه عالی تر انتقال یابد.

 

تفاوت اعتراض و تجدید نظر در چیست؟

زمانی که از یک رای تجدیدنظر میشود: اولا: تجدید نظر سبب توقف اجرای رای بدوی میگردد و اصطلاحا اثر تعلیقی دارد. ثانیا: سبب انتقال پرونده به دادگاه عالی تر میگردد. بهدین معنا که دادگاهی غیر از دادگاه بدوی که اقدام به صدور رای نموده به دادخواست تجدیدنظرخواهی رسیدگی مینماید. همچنین معمولا دادگاه تجدیدنظر از قضات بیشتری که از تجربه و سابقه بالاتری برخوردار هستند استفاده میکند. اما مرجع رسیدگی کننده به اعتراض همان مرجعی خواهد بود که اقدام به صدور رایی نموده که اکنون به آن اعتراض شده است. میتوان گفت اعتراض سبب انتقال دعوا به مرجع بالاتر نخواهد بود.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =