افترا و تهمت

به جرائمی که به آبروی افراد لطمه می زند، تهمت می گویند.در اصطلاح حقوقی افترا و تهمت این معنی را میدهد: انتساب صریح عمل مجرمانه و نیز برخلاف حقیقت به کسی یا اشخاص تعیین شده به یکی از طرق مذکور در قانون مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه در مراجع قضایی به اثبات در نیاید. . تهمت در لغت به معنای دروغ گفتن، تهمت زدن است و باید برای دفاع از اتهام افترا اقدام کرد. در این مقاله قوانین «توهین و افترا»، «مجازات افترا»، «عناصر افترا»، «دفاع از اتهام افترا» را بررسی میکنیم. با ما بمانید.   انواع تهمت و تهمت افترقولی  اگر شفاهی یا از طریق رسانه یا روزنامه یا سخنرانی در مجامع باشد، جرم را به دیگران نسبت داده باشد. افترا کتبی چنانچه که به صورتهای ثابت دیگر مانند روزنامه، تصاویر گرافیکی ،نامه، مقاله،پست الکترونیکی ، صداهای ضبط شده، پخش شده از رادیو و تلویزیون و شبیه آن باشد. به این می گویند توهمت رسانه ای یا افترای رسانه ای. افترا فعلی زمانی اتفاق می‌افتد که کسی ابزار جرم را در خانه، جیب یا محل کار شخصی به قصد متهم کردن افراد قرار می‌دهد. به گونه ای که وجود، ابزار و وسایل جرم منجر به تعقیب کیفری فرد شود. تبصره: در مورد افترا لفظی، شاکی باید ضرر آبروی خود را ثابت کند، زیرا این خسارات دائمی نیست. اما زمانی که فردی مورد تهمت رسانه ای قرار می گیرد، لطمه به آبروی او مشخص است و دادگاه باید بدون نیاز به اثبات ضرر، در مورد آن تصمیم بگیرد. تبصره: هر گونه جرمی که توسط مطبوعات اتفاق افتد باید توسط هیئت منصفه مورد رسیدگی و تعقیب قرار گیرد.و افکار عمومی باید به طور کامل در هیئت منصفه مطبوعات حضور داشته باشد و گنجاندن قشر خاصی و افراد با دیدگاه سیاسی در هیئت منصفه مطبوعات مناسب نیست. در صورت نیاز به یک وکیل مجرب برای حل دقیق مشکل شما در این زمینه و یا هرگونه مشاوره حقوقی از طریق این شماره ها با ما تماس بگیرید: افترا ساده هر کس صریحاً چیزی را به شخصی نسبت داده یا به نحوی منتشر کرده باشد که قانون آن را جرم افترا و افترا و در واقع چیزی غیر از حقیقت واقعی بداند و مفتری نمی تواند صحت آن را اثبات کند. که جز در مواردی که حد صادر می شود به حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می شود. تبصره – در حالاتی که نشرش حکم اشاعه فحشا به حساب آید تا مفتری صحت اسناد را به اثبات برساند به جرم تهمت و افترا مذکور حکم دارد.