سقط جنین

جزای سقط جنین در قانون چیست؟

آمار ها نشان داده اند که سقط جنین در حال افزایش است و در یک بررسی کلی سازمان بهداشت جهانی علل سقط جنین را موضوعاتی نظیر تجاوزات جنسی، حفظ جان مادر، سلامت روحی مادر،سلامتی مادر و جنین و دلایل اقتصادی، اجتماعی می‌داند و کشورهای مختلف به وضع قوانینی در این زمینه پرداخته‌اند.
امروزه سقط جنین به دلایل مختلفی در دنیا رو به افزایش است که در نگاه اول تاثیرگذار، غیرقانونی و از دیدگاه اسلام قتل است. اکثریت مردم با موضوع سقط جنین کاملا مخالف هستند و آن را غیر قانونی و خلاف شرع می دانند و سقط جنین عمدی را گناهی کبیره و تحت هر شرایطی اشتباه می دانند.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی سقط جنین با بهترین وکیل کیفری همراه شما خواهیم بود
سقط جنین
مذاهب مختلف، جز در موارد استثنایی، سقط جنین را ممنوع کرده اند.
قانونگذاران در کشورهای مختلف بر اساس اعتقادات مذهبی، قوانین و مقررات کشورشان مجازات های متفاوتی را برای سقط جنین در نظر گرفته اند.

سقط جنین چیست؟

تعاریف متعددی از سقط جنین وجود دارد. مانند: «سقط جنین و خارج کردن جنین از شکم مادر پیش از موعد یا ناقص بودن و قبل از اتمام آن» یا «قطع بارداری در هر مرحله از بارداری قبل از تولد نوزاد» شایع ترین دلیل سقط جنین که در خیلی از کشورهاست مورد قبول است «نجات جان مادر باردار» ، اما دلایل متعدد دیگری مانند ترس از مخارج کودک و روحی مادر، جنین معیوب یا ناسالم،ناخواسته ، حفظ سلامت جسمی ،کنترل جمعیت خانواده وجود دارد. حاملگی (مشروع یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند باعث افزایش تعداد سقط جنین شده است.
موضوع سقط جنین مانند بسیاری از مسائل دیگر از جنبه های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه شناسی، روانشناسی و… قابل بررسی است. نظر فقه، فقها و مراجع تقلید شیعه در مورد سقط جنین چیست؟شکی نیست که سقط جنین عمدی از نظر فقه شرعی حرام است، صرف نظر از ضرورت خاص و شرایطی که ممکن است جواز داشته باشد و سقط جنین برای زن باردار یا شخص دیگری جایز نیست. 

حکم سقط جنین چیست؟

حکم این موضوع می توان سقط جنین را به روش های گوناگونی به انجام رساند . نظریه رایج در بین فقها این است که «اگر کسی عمداً، عالماً و با آگاهی با ضرب و شتم یا آزار و یا هر وسیله دیگری ، پس از پایان خلقت و دمیدن روح باعث شود بچه کشته شود زن حامله جنین را بیرون بیاورد. او قاتل محسوب می شود و باید قصاص شود.»بنابراین سقط جنین به هر وسیله; زدن (هر عمل جسمی فیزیکی) یا خوردن یا تزریق دارو (عمل شیمیایی) حرام است. چه جنین به صورت قانونی متولد شده باشد یا غیرقانونی. این حکم از دیرباز در کلام فقها آمده است.

ایا در سقط جنین بارداری مشروع یا غیر مشروع تفاوتی دارد :

در جرم سقط جنین با توجه به مواد قانونی آن. همچنین ذکر نشدن شرط مشروع بودن ویا نا مشروع بودن در وقوع این جرم میفهمیم که وضع حمل از طریق رابطه مشروع ویا نامشروع تفاوتی در انجام این جرم ایجاد نمیکند و در هر صورت بدون در نظر گرفتن شرایط و حالت بارداری جرم انجام شده .
نکته : در انجام جرم سقط جنین روش بارداری نیز اهمیتی ندارد (طبیعی، اهدای جنین، لقاح مصنوعی، رحم اجاره ای).

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی و در پی موفقیت شما در دعاوی سقط جنین است
وکیل کیفری
سقط جنین

انواع سقط جنین

  • 1. سقط جنین طبیچنانچه ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته باشد ویا ایجاد تشدید در عوارص بیمار ان شود تا قبل از ولوج روح با مجوز و نظر پزشک و مقام قضایی عمل کورتاژ(سقط جنین)انجام میشود .
  • 2. سقط جنین ضروری عواملی همچون ژنتیک ، بیماری ، تشریحی ویا عوامل نامعلومی ممکن باعث سقط جنین زن شود . گاهی این امکان وجود دارد که بر اثر احساسات ویا شادی و ناراحتی بیش از حد و یا مشاهده صحنه های تصادف و درگیری و از این دست ویا مورد ضرب و حمله قرار گرفتن زن دچار سقط جنین شود .
  • 3. سقط جنین جنایی این عمل به 3 صورت انجام میشود :
   • دستکاری رحم با تجویز داروی سقط کننده به وسیله افرادی به جز مادر .
   • خارج کردن جنین قبل از موعد طبیعی به وسیله مادر با دستکاری رحم ، مصرف دارد ، ضربه از روی عمد .
   • انجام سقط جنین با استفاده از وسایل خاص توسط ماما ، پزشک ویا افراد غیر .
  • راه های ارتباطی

⇐09121574297