اعتبار اسنادی یا ال سی -(LC)

اعتبار اسنادی یا ال سی چیست؟

اعتبار اسنادی یا ال سی تعهدی کتبی است که به موجب آن بانک افتتاح کننده متعهد می شود در ازای دریافت اسناد معین و طبق دستور خریدار، مبلغ معینی را در بازه زمانی معین به فروشنده بپردازد. تعهد بانک به پرداخت مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی مذکور است؛ چه این شرایط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.
در هر اعتبار اسنادی در کمترین حالت مؤسسه مالی یا 1 بانک دخیل میباشد که کار گشایش اعتبار اسنادی را می کند. «بانک گشایش کننده» به خواست متقاضی (خریدار) و طبق دستورهای او نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام می نماید. علاوه بر بانک گشایش کننده، دو بانک دیگر نیز ممکن است به عنوان «بانک کارگزار» و «بانک منتخب» در روند اعتبار اسنادی دخالت داشته باشند.
اعتبار اسنادی یا ال سی
مهم ترین روش پرداخت  بین المللی ، اعتبار اسنادی یا ال سی میباشد .
گروه حقوقی رضاعبدالمحمد در ضمینه دعاوی بین الملل تا موفقیت در پرونده های شما همراه شما خواهد بود.

طرز کار اعتبار اسنادی یا ال سی:

در اعتبار اسنادی یا ال سی ، با واسطه قرار گرفتن بانک ها منفعت فروشنده و خریدار و شیوه با اطمینان تضمین شده و نگرانی های آن ها رفع می شود. بانک به فروشنده اطمینان می دهد چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادی ارائه شود و شرایط مذکور در آن محقق گردد، مبلغ اعتبار اسنادی را به وی پرداخت کند. بنابر این فروشنده می تواند با خیال راحت نسبت به ساخت یا ارائه کالا یا خدمات، بدون نگرانی از اینکه خریدار از پرداخت هزینه آن خودداری می کند اقدام کند . در مقابل، بانک به خریدار اطمینان می دهد که تا زمانی که اسناد و مدارک دریافت نشده و شرایط اعتبار اسنادی رعایت نشود، پرداختی به فروشنده انجام نخواهد شد. برای ایجاد توانایی برای دریافت مبلغ اعتبار اسنادی توسط فروشنده ، میبایست کالا را تهیه و یا ساخته نماید، بسته بندی کند، گواهی بازرسی و گواهی مبدأ اخذ نماید و نهایتا کالا را به متصدی حمل و نقل تحویل دهد و از کنترل خود خارج نماید تا بتواند مبلغ اعتبار اسنادی را با ارائه اسناد مزبور دریافت نماید. این ترتیبات به خریدار اطمینان می بخشد که فروشنده نمی تواند بدون ارسال کالا که مطابقت آن با سیاهه تجاری (فاکتور فروش) گواهی شده، نسبت به دریافت مبلغ اعتبار اسنادی اقدام کند.