تغییر نام شناسنامه

تغییر نام

داشتن یک نام مناسب و دلخواه از جمله حقوقی می باشد که پدر و مادر در مقابل فرزندان خود بر عهده دارند. در موارد بسیاری اشخاص به علت راضی نبودن از نامی که به وسیله ی والدین‌شان برای آنان انتخاب کرده اند ،راضی نیستند وخواهان تغییر نام خود هستند و شرط خاصی نیاز ندارد و هرکسی می تواند برای درخواست تغییر نام اقدام بکند. در نتیجه هر شخص می تواند برای یکبار نسبت به تغییر نام خود از طریق مراجعه به ادارة ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام نماید. چنانچه به هر دلیل ادارة ثبت احوال مربوطه درخواست ارائه شده را نپذیرفت فرد می تواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست خود را مطرح و چنانچه نام جدید مورد درخواست از اسامی ممنوع نباشد دادگاه مربوطه بررسی و حکم بر محکومیت ادارة ثبت احوال صادر می کند.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در تمامی ضمینه های حقوقی همچنین تغییر نام شناسنامه با بهترین وکیل حقوقی خواهیم بود
تغییر نام شناسنامه

دستور العمل تغییر اسم

دستورالعمل تغییراسم در شناسنامه و تصویب آن در شورای عالی ثبت‌احوال اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده است و فرآیند مراجعهبه دادگاه به جهت تغییر نام و گردش قضایی برای این دادخواست کاملا حذف شده می باشد.
در حال حاضر تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان کمیته نام که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده می باشد، بررسی می شود و در شرایطی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت خواهدا شد. نحوه تغییر نام قبلی به این شکل بود که شخص متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه ارائه و با استفاده از وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کرد در این روش ، متقاضیان تغییر نام را دچار مشکل می‌کرد و حتی بعضا متقاضیان تغییر نام، ناچار می‌شدند که اظهارات خلاف واقع مطرح کنند تا موافقت دادگاه را جلب کنند.

شرایط تغییر اسم در شناسنامه

 • افراد می بایستی 18 سال به بالا باشند.
 • کسانی که کمتر از 18 سال هستند باید دارای حکم رشد باشند.
 • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال الزامی می باشد.
 • سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای اشخاص صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

بر اساس ماده 997 قانون مدنی هر شخص می بایستی دارای نام خانوادگی باشد و ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی افراد منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود . هر یک از افراد زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت خود نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام بکنند.
 • کسانی که 18 سال به بالا هستند.
 • افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .
 • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال درشرایطیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.
 • قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که از سمت او احراز شده باشد .

تغییر نام مذهبی در شناسنامه

این مورد تغییر نام چه از طریق ثبت احوال اقدام شود و چه از طریق مراجع قضایی، نسبت به تغییر اسامی مذهبی مخالفت خواهد شد مگر که نام انتخابیکه مورد درخواست می باشد نیز از اسامی مذهبی باشد و فراوانی آن نسبت به نام قبلی بیشتر باشد. به طور مثال شخصی که نام او جعفر است میخواهد تقاضای تغییر نام به علی یا محمد مکند ولی همین به شکل بر عکس آن امکان تغییر وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز برای تغییر اسم در شناسنامه

 • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.
 • تکمیل فرم درخواست تغییر نام.
 • پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.
برای هر گونه سوال و مشاوره در ضمینه تغییر نام شناسنامه با ما تماس بگیرید