دعاوی خانواده

چکیده مطلب : دعاوی خانواده شامل مجموعه‌ای از دعاوی حقوقی است که به موضوعات مربوط به ازدواج و طلاق، مهریه، نفقه، حضانت و سرپرستی فرزندان، جهیزیه، ارث و وصیت، نسب، اولاد، اهلیت و ولایت، خروج از کشور، انفاق، حقوق زوجه، حقوق والدین، ولایت و حقوق کودکان مربوط می‌شود. هر یک از این دعاوی دارای شرایط و مقررات خاصی هستند که توسط دادگاه‌های خانواده بررسی و حل و فصل می‌شوند.
آنچه خواهید خواند :

۱-دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق بین زوجین پرداخته و شامل مواردی مانند ثبت، ابطال و فسخ ازدواج، همچنین انواع طلاق و حقوق و تعهدات ناشی از آنها می‌باشد.

دعوای ثبت ازدواج

دعوای ثبت ازدواج به دعاوی گفته می‌شود که در آن یک یا هر دو طرف دعوا درخواست ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج را دارند. این دعوا می‌تواند به دلایل مختلفی مانند ازدواج شرعی بدون ثبت رسمی، ازدواج در خارج از کشور و یا ازدواج با اتباع خارجی مطرح شود.

دعوای ابطال ازدواج

دعوای ابطال ازدواج زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین یا هر دو طرف ادعا می‌کنند که ازدواج به دلایلی نامعتبر و باید باطل شود. این دلایل می‌تواند شامل وجود موانع قانونی، عدم رضایت، یا شرایط خاصی که باعث بطلان ازدواج می‌شود، باشد.

دعوای ثبت طلاق

دعوای ثبت طلاق مربوط به مواردی است که یک یا هر دو طرف درخواست ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق را دارند. این دعوا می‌تواند شامل مواردی باشد که طلاق توافقی انجام شده اما در دفاتر رسمی ثبت نشده است.

دعوای طلاق توافقی

دعوای طلاق توافقی زمانی مطرح می‌شود که زوجین به صورت مشترک تصمیم به جدایی می‌گیرند و در مورد شرایط طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و سایر موارد به توافق می‌رسند. این نوع طلاق معمولاً ساده‌تر و با سرعت بیشتری نسبت به سایر انواع طلاق انجام می‌شود.

دعوای طلاق به درخواست زوجه(زن)

این زمانی درخواست طلاق از سمت زن مطرح می‌شود که زن (زوجه) به دلایل مختلفی مانند عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی مشترک توسط شوهر و غیره، درخواست طلاق می‌دهد. در این موارد، زوجه باید دلایل کافی برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد.

دعوای طلاق به درخواست زوج (مرد)

دعوای طلاق به درخواست مرد زمانی مطرح می‌شود که مرد (زوج) به دلایلی مانند ناسازگاری، ترک زندگی مشترک توسط زن و سایر دلایل قانونی، درخواست طلاق می‌دهد. در این حالت، زوج باید دلایل خود را به دادگاه اثبات کند.

دعوای فسخ نکاح

دعوای فسخ نکاح به مواردی گفته می‌شود که یکی از طرفین یا هر دو طرف به دلایلی مانند تدلیس (فریب در ازدواج)، عیوب پنهان و یا شرایطی که به موجب قانون باعث فسخ ازدواج می‌شود، درخواست فسخ نکاح می‌دهند.

دعوای بطلان نکاح

دعوای بطلان نکاح زمانی مطرح می‌شود که ازدواج به دلایل قانونی یا شرعی از ابتدا باطل بوده و هیچ‌گاه معتبر نبوده است. این موارد شامل ازدواج با محارم، ازدواج در عده و سایر موانع شرعی و قانونی می‌باشد.

۲-دعاوی مربوط به مهریه

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با مهریه، یعنی حق مالی زن که به موجب عقد ازدواج تعیین می‌شود، پرداخته و شامل مطالبه مهریه، اعسار و تقسیط مهریه و بذل مهریه می‌باشد. اما قبل از هر چیزی باید به قوانین مهریه آگاه باشیم.

دعوای مطالبه مهریه

دعوای مطالبه مهریه زمانی مطرح می‌شود که زن درخواست دریافت مهریه خود را از شوهر دارد. مهریه می‌تواند به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین شود و در هر دو حالت، زن حق دارد برای دریافت آن اقدام قانونی کند.

دعوای اعسار از پرداخت مهریه

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مرد ادعا می‌کند توانایی مالی برای پرداخت مهریه تعیین شده را ندارد و از دادگاه درخواست می‌کند که به دلیل اعسار (ناتوانی مالی)، از پرداخت معاف یا اقساطی شود.

دعوای تقسیط مهریه

دعوای تقسیط مهریه به مواردی گفته می‌شود که مرد درخواست می‌کند مهریه به صورت قسطی پرداخت شود. در این حالت، دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج، میزان و نحوه پرداخت اقساط را تعیین می‌کند.

دعوای بذل مهریه

دعوای بذل مهریه زمانی مطرح می‌شود که زن بخشی یا تمام مهریه خود را به شوهر می‌بخشد. این دعوا معمولاً در مواردی مانند طلاق توافقی اتفاق می‌افتد و زن با رضایت خود مهریه را بذل می‌کند.

دعوای مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

این دعوا به مواردی اشاره دارد که زن درخواست مطالبه مهریه خود را به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست) یا عندالاستطاعه (به محض توانایی مالی مرد) مطرح می‌کند. نوع مهریه در زمان عقد تعیین می‌شود و هر یک شرایط خاص خود را دارند.

۳-دعاوی مربوط به نفقه

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با نفقه، یعنی حق مالی زن و فرزندان برای دریافت هزینه‌های زندگی، پرداخته و شامل مطالبه نفقه، اعسار از پرداخت نفقه، تعدیل نفقه و مطالبه نفقه گذشته می‌باشد. میتوانید از مشاوره های وکیل نفقه استفاده کنید.

دعوای مطالبه نفقه زوجه

دعوای مطالبه نفقه زوجه زمانی مطرح می‌شود که زن درخواست دریافت نفقه خود را از شوهر دارد. نفقه شامل هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک و سایر نیازهای زندگی زن است و شوهر موظف به پرداخت آن می‌باشد.

دعوای نفقه فرزندان

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین، معمولاً مادر، درخواست دریافت نفقه فرزندان را از پدر دارد. نفقه فرزندان شامل هزینه‌های مربوط به نگهداری، تحصیل و نیازهای روزمره آنها می‌شود.

دعوای اعسار از پرداخت نفقه

دعوای اعسار از پرداخت نفقه به مواردی اشاره دارد که شوهر ادعا می‌کند توانایی مالی برای پرداخت نفقه زن یا فرزندان را ندارد و از دادگاه درخواست می‌کند که به دلیل اعسار، از پرداخت معاف یا شرایط پرداخت تعدیل شود.

دعوای تعدیل نفقه

دعوای تعدیل نفقه زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست تغییر میزان نفقه را به دلیل تغییر شرایط مالی یا نیازهای زن و فرزندان دارد. دادگاه با بررسی شرایط، ممکن است میزان نفقه را افزایش یا کاهش دهد.

دعوای مطالبه نفقه گذشته

این دعوا مربوط به مواردی است که زن یا فرزندان درخواست دریافت نفقه‌های پرداخت نشده در گذشته را دارند. در این حالت، می‌توان برای دریافت نفقه معوقه اقدام قانونی کرد.

۴-دعاوی مربوط به حضانت و سرپرستی فرزندان

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با حضانت و سرپرستی فرزندان پرداخته و شامل مواردی مانند حضانت، سلب حضانت، ملاقات فرزند، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر حضانت می‌باشد. برا اطلاعات بیشتر به صفحه وکیل حضانت فرزند مراجعه کنید.

دعوای حضانت فرزند

دعوای حضانت فرزند زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین درخواست حضانت فرزند را دارد. حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزند است و دادگاه با توجه به مصلحت فرزند، حضانت را به یکی از والدین می‌سپارد.

دعوای سلب حضانت

این دعوا به مواردی اشاره دارد که یکی از والدین یا یک شخص دیگر درخواست سلب حضانت از والد دیگر را به دلیل عدم صلاحیت یا سوء رفتار دارد. دادگاه با بررسی شرایط، ممکن است حضانت را از والد ناصالح سلب کند.

دعوای ملاقات فرزند

دعوای ملاقات فرزند زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین که حضانت فرزند را ندارد، درخواست ملاقات با فرزند را دارد. دادگاه با توجه به شرایط و مصلحت فرزند، زمان و نحوه ملاقات را تعیین می‌کند.

دعوای سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

این دعوا مربوط به مواردی است که یک زوج یا فرد درخواست سرپرستی یک کودک بی‌سرپرست را دارند. دادگاه با بررسی صلاحیت متقاضیان و مصلحت کودک، تصمیم به واگذاری سرپرستی می‌گیرد.

دعوای تغییر حضانت

دعوای تغییر حضانت زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین درخواست تغییر حضانت فرزند را به دلیل تغییر شرایط یا عدم صلاحیت والد دیگر دارد. دادگاه با بررسی شرایط، ممکن است حضانت را تغییر دهد.

۵-دعاوی مربوط به جهیزیه

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با جهیزیه، یعنی اموالی که زن به خانه مشترک می‌آورد، پرداخته و شامل استرداد جهیزیه و اثبات مالکیت بر جهیزیه می‌باشد.

دعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه زمانی مطرح می‌شود که زن درخواست بازگرداندن اموال و جهیزیه‌ای که به خانه مشترک آورده است، دارد. این دعوا معمولاً در زمان جدایی یا اختلافات شدید بین زوجین مطرح می‌شود.

دعوای اثبات مالکیت بر جهیزیه

این دعوا به مواردی اشاره دارد که زن نیاز به اثبات مالکیت خود بر جهیزیه دارد تا بتواند آن را بازپس گیرد. در این حالت، زن باید مدارک و شواهد لازم برای اثبات مالکیت خود را به دادگاه ارائه دهد.

۶-دعاوی مربوط به ارث و وصیت

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با ارث و وصیت پرداخته و شامل تقسیم ارث، ابطال وصیت‌نامه، اثبات وصیت‌نامه، مطالبه سهم‌الارث و تنفیذ وصیت‌نامه می‌باشد.

دعوای تقسیم ارث

دعوای تقسیم ارث زمانی مطرح می‌شود که ورثه درخواست تقسیم اموال و دارایی‌های به جا مانده از متوفی را دارند. دادگاه با توجه به قوانین ارث، سهم هر یک از ورثه را تعیین و اموال را تقسیم می‌کند.

دعوای ابطال وصیت‌نامه

این دعوا به مواردی اشاره دارد که یکی از ورثه یا ذی‌نفعان درخواست ابطال وصیت‌نامه را به دلیل عدم صحت قانونی یا شرایط وصیت می‌دهد. دادگاه با بررسی شرایط و شواهد، ممکن است وصیت‌نامه را باطل کند.

دعوای اثبات وصیت‌نامه

دعوای اثبات وصیت‌نامه زمانی مطرح می‌شود که یکی از ذی‌نفعان درخواست اثبات صحت وصیت‌نامه را دارد. در این حالت، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، صحت وصیت‌نامه را تأیید یا رد می‌کند.

دعوای مطالبه سهم‌الارث

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که یکی از ورثه درخواست دریافت سهم‌الارث خود را دارد. در این حالت، ورثه می‌تواند برای دریافت سهم‌الارث خود از دادگاه درخواست کند.

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه

دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به مواردی اشاره دارد که وصیت‌نامه نیاز به تأیید و تنفیذ دادگاه دارد تا به اجرا گذاشته شود. دادگاه با بررسی صحت وصیت‌نامه و شرایط قانونی، آن را تنفیذ می‌کند.

۷-دعاوی مربوط به نسب

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با اثبات یا نفی نسب و ارتباط خونی بین افراد پرداخته و شامل اثبات نسب، نفی نسب و الحاق به نسب می‌باشد.

دعوای اثبات نسب

دعوای اثبات نسب زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست اثبات رابطه خونی و نسبی با فردی دیگر را دارد. این دعوا می‌تواند به منظور اثبات رابطه فرزندی، پدری یا مادری باشد.

دعوای نفی نسب

این دعوا به مواردی اشاره دارد که یکی از طرفین ادعا می‌کند که رابطه نسبی و خونی با فردی ندارد و درخواست نفی نسب را می‌دهد. دادگاه با بررسی شواهد و مدارک، نسبت به این ادعا تصمیم‌گیری می‌کند.

دعوای الحاق به نسب

دعوای الحاق به نسب زمانی مطرح می‌شود که فردی درخواست الحاق به یک خانواده یا فرد خاص به عنوان فرزند یا عضو خانواده را دارد. این دعوا معمولاً در موارد فرزندخواندگی یا شناسایی فرزند مطرح می‌شود.

۸-دعاوی مربوط به اولاد

این دسته از دعاوی به مسائل حقوقی مرتبط با اثبات یا نفی رابطه پدر و فرزندی پرداخته و شامل اثبات ابوت، اثبات نسبیت و نفی ولد می‌باشد.

دعوای اثبات ابوت (اثبات پدری)

دعوای اثبات ابوت زمانی مطرح می‌شود که فرزند یا مادر درخواست اثبات رابطه پدر و فرزندی با مرد خاصی را دارد. این دعوا معمولاً با ارائه شواهد و آزمایش‌های ژنتیکی اثبات می‌شود.

دعوای اثبات نسبیت (فرزندی)

این دعوا به مواردی اشاره دارد که فرزند درخواست اثبات رابطه نسبی و فرزندی با والدین خود را دارد. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، نسبت به این ادعا تصمیم‌گیری می‌کند.

دعوای نفی ولد

دعوای نفی ولد زمانی مطرح می‌شود که مرد ادعا می‌کند که فرزندی که به نام او ثبت شده، فرزند او نیست و درخواست نفی ولد را می‌دهد. این دعوا معمولاً با استفاده از شواهد و آزمایش‌های ژنتیکی بررسی می‌شود.

۹-دعاوی مربوط به اهلیت و ولایت

دعاوی مربوط به اهلیت و ولایت شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به حجر، رفع حجر، تعیین قیم و عزل قیم مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل دعاوی حجر، رفع حجر، تعیین قیم و عزل قیم باشد.

دعوای حجر

دعوای حجر زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست اعلام عدم اهلیت شخصی را به دلیل وجود بیماری یا شرایط خاص به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست معمولاً برای محافظت از حقوق و اموال شخص مطرح می‌شود.

دعوای رفع حجر

دعوای رفع حجر مربوط به مواردی است که یکی از طرفین درخواست رفع عدم اهلیت شخصی را به دلیل بهبود وضعیت یا تغییر شرایط به دادگاه ارائه می‌دهد.

دعوای تعیین قیم

دعوای تعیین قیم زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست تعیین قیم برای شخصی که قادر به اداره امور خود نیست به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست معمولاً برای حفاظت از حقوق و اموال شخص مطرح می‌شود.

دعوای عزل قیم

دعوای عزل قیم مربوط به مواردی است که یکی از طرفین درخواست عزل قیم به دلیل عدم صلاحیت یا سوءاستفاده از موقعیت قیمومت به دادگاه ارائه می‌دهد.

۱۰-دعاوی مربوط به خروج از کشور

دعاوی مربوط به خروج از کشور شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به اجازه و منع خروج از کشور مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل اجازه خروج از کشور فرزندان، اجازه خروج از کشور زوجه و منع خروج از کشور باشد.

دعوای اجازه خروج از کشور فرزندان

دعوای اجازه خروج از کشور فرزندان زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین درخواست اجازه خروج فرزند خود از کشور را به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست معمولاً در موارد سفرهای تحصیلی یا درمانی مطرح می‌شود.

دعوای اجازه خروج از کشور زوجه

دعوای اجازه خروج از کشور زوجه مربوط به مواردی است که زن درخواست اجازه خروج از کشور را به دلیل مخالفت شوهر به دادگاه ارائه می‌دهد.

دعوای منع خروج از کشور

دعوای منع خروج از کشور زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست ممنوعیت خروج طرف دیگر از کشور را به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست معمولاً به دلایلی مانند بدهی یا مشکلات حقوقی مطرح می‌شود.

۱۱-دعاوی مربوط به انفاق

دعاوی مربوط به انفاق شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به الزام و معافیت از انفاق مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل الزام به انفاق و معافیت از انفاق باشد.

دعوای الزام به انفاق

دعوای الزام به انفاق زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست الزام طرف دیگر به پرداخت نفقه و انفاق را به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست معمولاً در موارد نفقه زوجه یا فرزندان مطرح می‌شود.

دعوای معافیت از انفاق

دعوای معافیت از انفاق مربوط به مواردی است که یکی از طرفین درخواست معافیت از پرداخت نفقه و انفاق را به دلیل عدم توانایی مالی یا شرایط خاص به دادگاه ارائه می‌دهد.

۱۲-دعاوی مربوط به حقوق زوجه

دعاوی مربوط به حقوق زوجه شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به تمکین و حسن معاشرت مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل الزام به تمکین و الزام به حسن معاشرت باشد.

دعوای الزام به تمکین

دعوای الزام به تمکین زمانی مطرح می‌شود که شوهر درخواست الزام زن به تمکین و انجام وظایف زناشویی را به دادگاه ارائه می‌دهد.

دعوای الزام به حسن معاشرت

دعوای الزام به حسن معاشرت مربوط به مواردی است که یکی از طرفین درخواست الزام طرف دیگر به حسن معاشرت و رفتار مناسب را به دادگاه ارائه می‌دهد.

۱۳-دعاوی مربوط به حقوق والدین

دعاوی مربوط به حقوق والدین شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به نگهداری و مراقبت از والدین مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل الزام به نگهداری والدین باشد.

دعوای الزام به نگهداری والدین

دعوای الزام به نگهداری والدین زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین درخواست الزام فرزند به نگهداری و مراقبت از خود را به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست معمولاً به دلایلی مانند نیاز به مراقبت پزشکی، عدم توانایی در انجام کارهای روزانه و یا مشکلات مالی والدین مطرح می‌شود.

۱۴-دعاوی مربوط به ولایت

دعاوی مربوط به ولایت شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به تعیین و عزل ولی قهری و ولی خاص مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل تعیین ولی قهری و تعیین ولی خاص باشد.

دعوای تعیین ولی قهری

دعوای تعیین ولی قهری زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین درخواست تعیین ولی قهری برای شخصی که قادر به اداره امور خود نیست را به دادگاه ارائه می‌دهد. ولی قهری معمولاً والدین یا جد پدری هستند که به دلیل ناتوانی یا فوت والدین، وظیفه اداره امور فرزند را بر عهده می‌گیرند.

دعوای تعیین ولی خاص

دعوای تعیین ولی خاص مربوط به مواردی است که یکی از طرفین درخواست تعیین ولی خاص برای شخصی که قادر به اداره امور خود نیست را به دادگاه ارائه می‌دهد. ولی خاص ممکن است به دلیل شرایط خاصی مانند عدم صلاحیت ولی قهری یا نیاز به مراقبت‌های ویژه تعیین شود.

۱۵-دعاوی مربوط به حقوق کودکان

دعاوی مربوط به حقوق کودکان شامل درخواست‌ها و اختلافاتی است که به حقوق تربیتی و تحصیلی کودکان مربوط می‌شود. این دعاوی می‌تواند شامل حقوق تربیتی کودکان و حقوق تحصیلی کودکان باشد.

دعوای حقوق تربیتی کودکان

دعوای حقوق تربیتی کودکان زمانی مطرح می‌شود که یکی از والدین یا قیم درخواست الزام طرف دیگر به رعایت حقوق تربیتی و اخلاقی کودک را به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست می‌تواند شامل مواردی مانند آموزش، مراقبت‌های اخلاقی و تربیتی و یا جلوگیری از سوءرفتار با کودک باشد.

دعوای حقوق تحصیلی کودکان

دعوای حقوق تحصیلی کودکان مربوط به مواردی است که یکی از والدین یا قیم درخواست الزام طرف دیگر به رعایت حقوق تحصیلی کودک را به دادگاه ارائه می‌دهد. این درخواست می‌تواند شامل مواردی مانند فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل، تامین هزینه‌های تحصیلی و یا جلوگیری از مانع‌تراشی در تحصیل کودک باشد.

این لیست شامل توضیحات کامل‌تری از دعاوی خانواده است که می‌تواند در شرایط مختلف مطرح شود و شامل جزئیات بیشتری از هر نوع دعوا می‌باشد.