حضانت فرزند

حضانت فرزند یعنی چه؟

در این مطلب به طور مختصر سعی شده است به زبانی ساده اما جامع به ملاقات فرزندان و شیوه برخورد با ممانعت از ملاقات فرزند پرداخته شود.این چنین که می دانید حضانت دائم فرزند دختر و یا پسر تا سن 7 سالگی با مادر و حضانت دختر از 7 تا 9 سالگی و پسر از سن 7 تا 15 سالگی با پدر است اما قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به درستی دست قاضی را در تعیین و تعیین حضانت با توجه به مصلحت کودک باز می گذارد،

ملاک حضانت فرزند چیست؟

یعنی ملاک حضانت برای دادگاه باید مصلحت طفل باشد.اما متأسفانه قانون حضانت فقط تا سن بلوغ آن را می شناسد و سپس در سکوت نگه داشته می شود، یعنی فرزند می تواند یا پدر یا مادررا برای زندگی انتخاب کند!به طور مشخص طرفی که حضانت طفل را ندارد حق ملاقات با طفل را دارد و می تواند با فرزند خود ملاقات کند.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی حضانت فرزندان با بهترین وکیل خانواده است.
حضانت فرزند
مطالب مرتبط با حضانت فرزند
مطالب مرتبط
توجه کنید که آنچه گفته شد تنها در مورد پرونده پس از طلاق نیست، ممکن است هنوز پرونده به دادگاه و طلاق نرسیده باشد، اما زوجین جدا زندگی می کنند.دستور ملاقات فوری و موقت فرزنداما اگر شخصی حضانت طفل را با خود داشته باشد و مانع ملاقات طرف مقابل شود، می‌تواند برای انتخاب فرزند به دادگاه (با تشکیل پرونده از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) مراجعه کند. در این موضوع  می تواند به طور موقت ازدادگاه دستور ملاقات فوری و موقت فرزند را خواستار شد. پر واضح است که وکیل خانواده برای مصلحت کودک باید حق ملاقات با متقاضی را تعیین کند(مصلحت کودک را باید در نظر بگیرد). اما بر اساس ماده 54 قانون حمایت از خانواده، ممانعت کردن از ملاقات فرزندان جرم محسوب میشود.در ماده 54 قانون حمایت از خانواده آمده است: «در صورت استنکاف قیم از انجام وظایف مقرر یا ممانعت از ملاقات طفل با افراد ذی حق، برای بار اول به جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به مجازات در بیشترین حالت خود محکوم می‌شود.».

حضانت فرزند قبل از طلاق بر عهده کیست ؟

امکان داردپروسهطلاق زن و شوهرمدت زیادیطول بکشدو در این حین تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزندان موضوع بسیار با اهمیتی میباشد . با توجه به مقررات قانونی از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، در می یابیم که قانونگذار برای حضانت فرزندان یک اصلکلی مقرر کرده است کهبر این قاعده، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است . از سن هفت سالگی تا سن نه سالگی که سم بلوغ دختران است ، حضانت بر عهده پدر قرار می گیرد . بعد از سن نه سالگی ، چون دختر به سن بلوغ رسیده است ، از حضانت خارج می شود و خودش باید تصمیم بگیرد که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند .
حضانت فرزند پسر هم تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است ، بعد از آن تا سن پانزده سالگی یعنی سن بلوغ بر عهده پدر خواهد بود .لیکن میبایست دادخواست سلب حضانت در دادگاه خانواده ثبت شده و سپس درخواست احضار فرزندان توسط دادگاه درخواست شود و پس از حضور فرزندان قاضی بدون حضور پدر و مادر و در شرایط عادی از فرزند سوال می کند که می خواهد با گدر و یا مادر زندگی کند و علت انتخاب او چیست و همچنین از او میپرسد که ایا تهدید و ارعاب شده است یا خیر ؟

حق حضانت در صورت فوت پدر یا مادر

مستند بهماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. نکته حائز اهمیت آن استکه اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانتبا مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است که میبایست به طرفیت مادر دادخواست سلب حضانت مادر بدهد.ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»
حضانت فرزند

ممانعت از حق ملاقات فرزندان

گاها پیش می اید که حضانت فرزندان به عهده یکی از پدر و مادر است و طبق رای دادگاه اعم از درخواست ملاقات فرزندان و یا دادنامه طلاق توافقی مقرر شده است که فرزندان هفته ای ۲۴ یا ۴۸ ساعت در اختیار یکی از پدر و مادر باشند و علی رغم حکم و رای دادگاه پدر یا مادر مخالفت و ممانعت از دیدار فرزندان با پدر و مادر خود می نمایند در این صورت هریک از پدر و مادر می تواند مستند به قانون مجازات اسلامی علیه والدین دیگر اقدام به طرح شکایت کیفری ممانعت از حق دیدار فرزندان را بنماید که در صورت اثبات مجازات کیفری پیش بینی شده است

مشاوره حقوقی ملاقات فرزند

به عبارت دیگر طفل از نظر قانونی حق ملاقات با والدین یا بستگان خود را دارد اما به دلیل سن کم نمی تواند آن را از دادگاه مطالبه کند بلکه حاکم شرع که از قضات محترم دادگاه خانواده است.  در این خصوص تعیین تکلیف شده است، بنابراین مشخص می شود که در صدور قرار ملاقات فرزند باید از سوی وکیل حضانت به حقوق کودک نیز توجه کند. به عبارت دیگر کودک حق دارد با پدر زندانی ملاقات کند یا کودک حق دارد با مادر معتاد ملاقات کند و او را ببیند و با او آشنا شود. اما در برخی موارد ممکن است حق کودک با منافع او در تضاد باشد. در این صورت دادگاه صالح تشخیص می دهد که حقوق کودک ارجحیت دارد یا مصلحت او برای مثال در مواردی که تشخیص دهد روح و روان کودک در اثر ملاقات با والدین آسیب دیده است، ملاقات هر والدینی با کودک را ممنوع می کند.

موارد سلب حق حضانت فرزند کدام میباشد ؟

از مواردی که میتوان سبب سلب حضانت بشود : اعتیاد داشتن به مواد مخدر، فساد اخلاقی ، جنون و ازدواج مجدد مادر میباشد . در فرض اخیر میبایست توجه کنید که به ظن قانون¬‌گذار، مادر تا وقتی که ازدواج نکرده بهتر قادر است از فرزندش مراقبت بکند اما چنانچه مادر همچنان خواستار ادامه‌ی حضانت است میبایست در محضر دادگاه ثابت بکند که این ازدواج اشکالی در وظایفش ایجاد نخواهد کرد و این مراقبت به مصلحت کودک خواهد بود .
موارد مذکور تنها نمونه هایی از دلایل سلب حضانت میباشند و در صورتی که به دلایل دیگری همانند تأدیب بیش از میزان متعارف ، داشتن ساعات کاری بلند مدت و یا ابتلا به بیماری واگیردار، ثابت بشود که مصلحت کودک به درستی تأمین نخواهد شد ، قاضی فرد دیگری را برای حضانت تعیین می‌کند .

حضانت فرزند در طلاق توافقی

در طلاق توافقی تمام موارد میبایست با توافق زوجین انجام بشود . در مورد حضانت فرزند هم به همین ترتیب خواهد بود . یعنی پدر و مادر میبایست در مورد حضانت فرزند با همدیگر به توافق دست پیدا کنند . نکته ای که میبایست به آن دقت کنید این میباشد که ، در طلاق توافقی والدین حق دارند تنها در مورد حضانت فرزندی به توافق برسند که در پسران کمتر از ۱۵ سال تمام سن و در دختران هم کمتر از ۹ سال تمام سن داشته باشند ، در غیر از این شرایط حق انتخاب با خود فرزند میباشد .
بعد از آنکه پدر و مادر در بحث حضانت فرزند با همدیگر به توافق برسند میبایست تکلیف دو مورد را حتما مشخص بکنند :
• ملاقات فرزند و شرایط آن
• نفقه فرزند و مقدار آن

ملاقات فرزند پس از طلاق توافقی

براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی : “چنانچه به واسطه طلاق و یا به هر دلیل دیگری والدین فرزند در یک خانه در حال سکونت نباشند ، هر کدام از والدین که فرزند در حضانت او نمیباشد حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت . تعیین زمان و مکان ملاقات و دیگر جزئیات مرتبط با آن در صورت وجود اختلاف میان پدر و مادر و عدم توافق ، با دادگاه خانواده خواهد بود” .
امکان اینکه فرزند را به موجب حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد نمیباشد .
مضاف بر آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق خواهند داشت او را ملاقات بکنند . امّا دو نکته مهم که میبایست از انها اطلاع داشت ان است که :
• منع ملاقات فرزند برای طرف مقابل تا دو بار جریمه نقدی و برای مرتبه سوم باعث سلب حضانت فرزند خواهد شد .
• چنانچه یکی از والدین احساس بکند که خلاف توافق ، حضور فرزند پیش طرف دیگر سبب آسیب دیدن فرزند خواهد شد ، میبایست به دادگاه مراجعه بکند .
دادگاه بعد از بررسی شواهد و دلایل در صورتی که تشخیص بدهد حضانت و نگهداری از کودک توسط فرد مذکور خلاف مصلحت فرزند خواهد بود ، تصمیم جدیدی اتخاذ میکند .
مطالب مرتبط با حضانت فرزند
مطالب مرتبط
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297

2 thoughts on “حضانت فرزند

  1. منیژه says:

    من و همسرم از هم طلاق نگرفتیم و همسرم من رو طلاق نمیده فرزندان پیش او هستند و از نظر مادی قوی هست ، آیا میتونم حضانت فرزندام رو بگیرم؟

    • ادمین says:

      با سلام دوست عزیز بله این امکان وجود دارد برای اطلاعات بیشتر میتونین با دپارتمان حضانت فرزند ما تماس بگیرید که شمارا راهنمایی کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *