مهریه

مهریه چیست ودر چه صورتی به زن تعلق میگیرد؟

مهریه عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح به ملکیت زن درآمده و میتواند در آن تصرف نموده و یا هر زمان که بخواد میتواند آن را مطالبه کند و زوج موظف به پرداخت است.

مطالبه مهریه

یکی از سریع ترین راه ها برای مطالبه مهریه مراجعه به دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی کی باشد که در این رابطه زوجه می بایستی اول به دفتر خانه که در آن ازدواج نموده و سند نکاح تنظیم شده است مراجه بکند و بر اساس قانون ،مهریه خود را دریافن کنند.پس از صدور اخطار سر دفتر محترم اسناد رسمی ازدواج پرونده به دوایر اجرای ثبت ارسال خواهد شد و اجراییه طبق مدت قانونی در دوایر ثبت صادر می شود و برای زوج ارسال می شود و در آخر زن می تواند از این طریق کلیه حقوق مالی خود را وصول نمیاد. البته لازم به ذکر است که طبق قانون جدید نحوه اجرای محکمویت های مالی امکان استعلام از ادارات و مراجع دولتی با درخواست کشف اموال مرد میسر بوده و البته مطابق قوانین گذرنامه زوج میتواند همسر خود را تا پرداخت کامل مهریه از کشور ممنوع و الخروج بکند.
مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده
در روش دیگر گرفتن مهریه طرح دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده محل زندگی زن و یا محل اقامت مرد به وسیله وکیل مهریه می باشد.به این نوع دعاوی با تامین خواسته میتواند کلیه دارایی و اموال منقول و غیر منقول را تا صادر شدن رای قطعی دادگاه بازداشت بکند.این امکان از طریق اسعلام از بانک ها ،شهرداری ،ادارات ثبت و مراجع دخیل نیز درخواست کند.درخواست مهریه جزو دعاوی مالی بوده و اگر مهریه یکه طلا باشد ملاک دادرسی آن هزینه قیمت روز سکه در زمان دادخواست طلب مهریه می باشد و اگر مهریه به صورت وجه نقد باشد برابر نرخ شاخص بانک مرکزی ارزش وجه نقد در زمان ثبت دادخواست محاسبه شده وآن مبلغ ملاک اعتبار خواهد بود.

گرفتن مهریه بدون طلاق و ادامه زندگی

مطالبه مهریه مشخصا بدون طلاق امکان پذیر می باشد و زن میتواند بدون داشتن درخواست طلاق و حتی در خانه شوهر خود، درخواست دریافت مهریه از شوهر خود بکند.ولی اینکه این درخواست در زمان زندگی مشترک امر درستی می باشد یا خیر ،یک بحث جدا است که صلاح بون به زن بستگی دارد.
در بحث صیغه موقت که اکثرا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی می باشد.در شرایطی که در دقتر ازدواج تنظیم شده باشد و حتی اگر به صورت رسمی ثبت شده باشد و خب در هر حال مهریه مندرج از طریف دادگاه قابل مطالبه می باشد.زوجه عقد موقت چه در مدت نکاه باشد و یا تمکین کرده باشد یا نه و حتی اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مهریهخود را مطالبه کند.
رضا عبدالمحمد وکیل پایه یک دادگستری  اگر مشکلی در ضمینه دعاوی خانوادگی دارید به ما سر بزنید و مشکل خود را بازگوکنید
مهریه

ایا مهریه زندان دارد ؟

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر از طرح جدیدی مبنی بر حذف زندان برای مهریه‌هایی که بیش از پنج سکه هستند داد و علت آن را افزایش قیمت سکه و لزوم زندانی نبودن مردان برای کار کردن و پرداخت مهریه بیان کرد این در حالی است که در شرایط فعلی و با وجود چنینطرح‌هایی مردان می‌توانند با درخواست اعسار و تقسیط مهریه برای بدهکاری مهریه به زندان نروند.
متاسفانه در چند سال اخیر شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای تبدیل شده است که بعضا مردان توان پرداخت مهریه‌های اندک را نیز ندارد، از این رو هرچند به نظر می رسد لزوم چنین طرحهایی احساس می‌شود اما باید این را در نظر گرفت که همین شرایط هم برای زنان نیز وجود دارد؛ زنانی که بدون داشتن پشتوانه مالی ناگزیر به دریافت مهریه‌اند همچنین زنان رها شده‌ که برای گذران زندگی نیازمند همین مهریه هستند و گاها زندانی کردن مردان را بهانه‌ای برای تسریع در اخذ مهریه خود قرار می‌دهند.همچینین تضمینی وجود ندارد که با زندانی نشدن مردان مهریه به موقع پرداخت شود یا خیر، این در حالی است که بنا بر گفته فعالان حقوق زن تعداد زنانی که مهریه را بهانه‌ای برای “تجارت” قرار داده‌اند بسیار اندک و نمی‌توان از مشکلات ناشی از نگرفتن مهریه به بهانه “تجارت” مهریه چشم پوشی کرد.
مهریه
مطالب مرتبط در مورد مهریه
مطالب مرتبط

انواع مهریه:

۱.عندالمطالبه

۲.عندالاستطاعه

۳.مهرالمسمی

۴.مهرالمثل

۵‌.مهرالمتعه

مهریه عندالمطالبه
: به بیان ساده تر عندالمطالبه یعنی به محض مطالبه زوجه مرد موظف به پرداخت میشود. عندالمطالبه مهریه ای است که زوجه هر زمان که اراده کند میتواند مطالبه کند تا زمانی که مرد مهریه را به زن نپردازد زوجه میتواند از حق حبس خود استفاده کند و تمکین نکند.م.۱۰۸۵. زوجه میتواند با مراجعه به اجرای اسناد رسمی مهریه اش را وصول کند و با مراجعه به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده نیز برای دادخواست مهریه امکان پذیر است.

مهریه عندالاستطاعه: یعنی زوجه زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند و زوج را ملزم به پرداخت کند که استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی زوج توان پرداخت داشته باشد

مهرالمسمی: این نوع مهریه با توافق طرفین در هنگام عقد نکاح ذکر میشود در صورت تعیین مهر و قبل از نزدیکی در طلاق نصف مهر به زوجه تعلق میگیرد م.۱۰۹۲. و در مورد فسخ به جهت عنن نصف مهر تعلق میگیرد.

* نکته: در صورتی که زوج قدرت بر تسلیم مهر را نداشته باشد و عین مهر مستحق للغیر باشد زوج باید مثل یا قیمت را بپردازد و درصورت بطلان مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیت نداشتن مهرالمثل تعلق میگیرد م.۱۱۰۰

مهرالمثل: در صورت جهل زن به بطلان نکاح و در صورت نزدیکی مهرالمثل تعلق میگیرد در صورت عدم تعیین مهر با نزدیکی مهرالمثل به زوجه تعلق میگیرد اگر بدون نزدیکی باشد در فسخ به جهت عنن نصف مهرالمثل تعلق میگیرد م.۱۰۸۸

مهرالمتعه: در عقد نکاح در صورت عدم تعیین مهر و قبل نزدیکی در طلاق مهرالمتعه تعلق میگیرد.  برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود م.۱۰۹۳ و ۱۰۹۴

**نکته: در صورت فسخ نکاح به جهت تدلیس زوجه در هیچ فرضی مهر تعلق نمی گیرد.

مهریه

توقیف اموال برای مهریه:

چنانچه زوجه بخواهد از حق قانونی و شرعی خود استفاده کند و شخصا اقدام به مطالبه مهریه کند باید چند نکته را مورد توجه قرار دهد:

چنانچه زوجه اموالی به نام خود داشته باشد و مهریه در سند رسمی نکاح ثبت شده باشد میتواند با مراجعه به دایره اجرای ثبت با معرفی اموال شوهرش تقاضای توقیف اموال اورا بدهد. اداره اجرای ثبت بعد از درخواست زوجه استعلامی در خصوص اموال زوج میدهد اکر معلوم شد اموالی دارد اقدام به توقیف اموال و فروش آن میکند. زوجه باید این احتمال را بدهد که قبل از اینکه دایره اجرای ثبت اقدام به توقیف کند از ترس اینکه زوج اموال را به فروش نرساند باید درخواست صدور قرار تامین خواسته را بدهد. که قانون این حق را در م ۱۰۸ ق آیین دادرسی مدنی برای زوجه قائل شده.که طبق بند ج این ماده دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین است. طبق این ماده زن میتواند بدون اینکه هزینه ای بابت خسارت احتمالی بپردازد اقدام به توقیف اموال همسرش را بکند.

با توجه به م. ۲۴ قانون جدید محکومیت های مالی اگر مردی برای تامین مخارج زندگی اش تنها یک تاکسی داشته باشد و از این راه کسب درآمد مبکند نمیتوانیم آن تاکسی راتوقیف کنیم.

اگر زوج هیچ مالی برای توقیف نداشته باشد زن به اداره ثبت اسناد رسمی مراجعه میکند و نامه ای مبنی بر اینکه زوج به نام خود هیچ مالی ندارد دریافت کند. پس از آن برای مطالبه مهریه میتواند به دادگاه خانواده محل اقامت خود یا همسرش مراجعه کند و درخواست مطالعه مهریه را کند.این درخواست در قسمت اجرای احکام مدنی ثبت میشود که چنانچه در آینده زوج اموالی به دست آورد زن امکان توقیف آن هارا داشته باشد. به شرط اینکه تا آن زمان مهریه زن به طور کامل پرداخت نشده باشد.

اجرا گذاشتن مهریه طبق قانون جدید :

قبل از بخشنامه جدید، طریقه گرفتن مهریه به دو شکل بود. یکی از روش دادگاه خانواده و دیگری از روش اجرای ثبت. اما بر اساس بخشنامه جدید زوجین نمی‌توانند مستقیم به دادگاه مراجعه بکنند و اول بایستی از طریق اجرای ثبت اقدام شود.مطابق بخشنامه جدید نحوه اجرا گذاشتن مهریه به این شکل می باشد که زوجین به دفترخانه‌ای که ازدواجشان در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست اجرائیه می‌کنند. اجرائیه صادر می‌شود و به آدرس طرف مقابل فرستاده می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود که مهریه را پرداخت کند که به طور معمول زوج در این مدت زمان مهریه را پرداخت نخواهد کرد.
بعد از اینکه مهلت سپری شد و زوج مهریه را پرداخت نکرد زوجه با مدارک به اجرای ثبت مراجعه خواهند کرد و درخواست تشکیل پرونده اجرایی می کنند. بعد از دارایی‌های زوج استعلام گرفته می‌شود تا مشخص بشود دارایی دارد یا غیر. که در صورت داشتن دارایی دستور توقیف آن صادر خواهد شد. وقتی این مراحل در اجرای ثبت تمام شد اگر دارایی زوج کفایت مهریه را نکرد راهنمایی می‌شوند که به دادگاه مراجعه کنند و از طریق آن حکم بگیرند زیرا اجرای ثبت مجاز به صدور حکم جلب نیست و به این ترتیب باید مابقی مطالبات را از دادگاه درخواست بکند.
مطالب مرتبط

مهریه در انواع طلاق

مهریه در طلاق توسط مرد
وقتی مرد تقاضای طلاق می کند باید تمام مهریه زن را بپردازد.
مهریه در طلاق توسط زن
نوع طلاق در طلاق زوجه، بائن میباشد و زن میبایست در برابر مالی که به شوهر می دهد طلاق دهد و این اموال اکثرا مقداری از مهریه زوجه است که زوجه می پردازد.
مهریه در طلاق توافقی
پرداخت مهریه در طلاق توافقی منوط به توافق طرفین است. اما با توجه به اینکه نوع طلاق خلغ است زوجه باید مقداری از مهریه خود را بذل کند .
قانون مبلغ خاصی برای مهریه مشخص نکرده و بستگی به توافق طرفین دارد. تعیین مهریه در نکاح منقطع الزامی میباشد و عدم تعیین آن موجب بطلان عقد می شود. قوانین جدید فقط در مورد نحوه دریافت مهریه و اجرای حکم مالی و دستگیری مرد است.
مهریه بعد از فوت شوهر
بعد از اینکه مرد خانواده فوت می کند،تمامی بدهی های او از اموال به جا مانده ( ماترک) پرداخت شده و ورثه در برابر پرداخت بدهی بیش از آن اموال به جا مانده مسئولیتی ندارند.به این معنی می باشد که اگر همسر مرد بعد از فوت او طلب مهریه از ماترکبکند اگر اموال به جا مانده از میزان مهریه کمترباشد وارثه شوهر دینی نسبت به پرداخت آن ندارند.
مهریه از ارث مادر شوهر
زن اجازه این را دارد که یکی از اعضای خانواده شهر خود را به عنوان ضامن یکسری تعهد ها که مهمترین آن مهریه می باشد قرار بدهد.این ضمانت از سمت خانواده شوهر می بایستی به صورت رسمی ثبت بشود.تمامی عضو های خانواده همسر حتی مادرشوهر میتواند ضامن بشوند و در صورت فوت همسر میتواند از سهم ارث او برداشت کند.پس از اینکه ضمانت به رسمی ثبت شد،زن میتواند مطابق قانون فرد ضامن را تا پرداخت شدن مهریه بازداشت کند.
مهریه در طلاق توافقی
پرداخت مهریه در طلاق توافقی منوط به توافق طرفین است. اما با توجه به اینکه نوع طلاق خلغ است زوجه باید مقداری از مهریه خود را بذل کند .
قانون مبلغ خاصی برای مهریه مشخص نکرده و بستگی به توافق طرفین دارد. تعیین مهریه در نکاح منقطع الزامی میباشد و عدم تعیین آن موجب بطلان عقد می شود. قوانین جدید فقط در مورد نحوه دریافت مهریه و اجرای حکم مالی و دستگیری مرد است.
راه های ارتباطی ما در مورد مهریه
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297

11 thoughts on “مهریه

  • ادمین says:

   با سلام و عرض خسته نباشید دوست عزيز برای اطلاعات بیشتر در ساعت کاری با ما تماس بگیرید یا اطلاعات خودتونو برای ما ارسال کنید تا مشاورين ما در اسرع وقت باهاتون تماس بگیرن با تشکر .

 1. مهناز says:

  سلام من ماشین شوهرم را بابت مهریه توقیف کردم ایشان ماشین رافروخت ولی خریدار هنوز پلاک عوض نکرده وهنوز به نام شوهرم وماشین توقیف شد حالا خریدار ازمن شکایت کرده ودادگاه زمان رسیدگی بهم ابلاغ کردن چکار کنم تو دادگاه چی بگم

 2. ماندانا says:

  سلام خسته نباشید ‌.
  زنی توسط همسرش به قتل رسیده که در بازداشت است.فرزندان زن برای تهاتر مهریه با دیه برای قصاص درخواست اجرای مهریه از اداره ثبت اجرا را داده اند وهیچ مالی برای توقیف پیدا نشده.
  آیا پرونده را به دادگاه ارجاع دهند یا باز ماندن پرونده در اداره اجرا کافیست برای زمان تهاتر؟

 3. ابری says:

  سلام من میخواهم ارث پدری همسرم رابرامهریه ام توقیف کنم آیا ممکن است تقسیم نشده پدرمادرش فوت کردن مال همینجوری مانده مدارک هم دست برادر کوچکه هست انحصاروراثت هم نشده آیا ممکن است

 4. حاجیان says:

  سلام همسرم مهریه اش رو از طریق ثبت اجرا گذاشته ومنزل رو ترک کرده ماشین روهم توقیف فیزیکی کرده بنده تقاضای تمکین هم دادم بازم ماشینم‌به مزایده گذاشته میشه ممنون از لطفتون اگه جوابمو بدین

 5. پریا says:

  پدر بنده برج خرداد سال ۹۷فوت کردن.و ما به تاریخ الان نسبت به تقسیم اقدام کردیم.لطفا میشه بگین مهریه مادرم تا چه تاریخ باید حساب بشه.تاریخ فوت یا تاریخ تقسیم.لازم بهتون بگم مهریه مادرم وجه نقد بوده به مبلغ ۱۰۰هزار تومان در سال ۶۵

 6. راد says:

  با سلام وخسته نباشید
  بنده چهارسال پیش ازطرف خانم که حق طلاق داشتند غیابا محکوم به پرداخت 54میلیون مهریه شدم واز حقوقم برداشت میشود ودرحال حاضر 23میلیون مانده سئوال اینه که آیا ایشان دوباره میتوانند تقاضای افزایش مهریه خود براساس تورم سالهای گذشته ازبنده بکنند یعنی درحال حاضر یک چهارم حقوق من کسر وبه حساب مهریه ایشان واریز میشود تورم سالهای گذشته را میتوانند مطالبه کنند لطفا راهنماییم کنید نقش تورم بعداز محاسبه کل مهریه در این چهار سال چگونه است آیا تورم تعلق میگیرد ممنونم از لطف شما

 7. خالقی says:

  مردی سال ۹۲ ازدواج کرده و سال ۹۴ خودروی خود را به پدرش انتقال داده است. همسر وی سال ۹۶ مهریه خود را به اجرا گذاشته و برگ اجرائیه برای آن مرد صادر شده. پس از آن مراحل رسیدگی به پرونده مهریه طی شده و مهریه آن زن تقسیط شده. اکنون آن مرد درخواست طلاق کرده است و زن به دنبال آنست که مرد را به دلیل انتقال خودروی خود به پدرش در سال ۹۴ به جرم فرار از دین محکوم کند.آیا دادگاه ادعای زن را می پذیرد؟

 8. ناشناس says:

  مردی سال ۹۲ ازدواج کرده و سال ۹۴ خودروی خود را به پدرش انتقال داده است. همسر وی سال ۹۶ مهریه خود را به اجرا گذاشته و برگ اجرائیه برای آن مرد صادر شده. پس از آن مراحل رسیدگی به پرونده مهریه طی شده و مهریه آن زن تقسیط شده. اکنون آن مرد درخواست طلاق کرده است و زن به دنبال آنست که مرد را به دلیل انتقال خودروی خود به پدرش در سال ۹۴ به جرم فرار از دین محکوم کند.آیا دادگاه ادعای زن را می پذیرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *