Lorem ipsum dolor sit amet...

گمرک یک سازمان دولتی است که مسئولیت اجرای قانون گمرک، حقوق ورودی و صادرات، وصول حقوق ورودی و صادرات و ترانزیت را بر عهده دارد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصاد کشور معرفی می شود که وظیفه ایجاد هماهنگی در مبادی خروجی و ورودی را دارد. و اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوط در کشور را بر عهده دارد. یکی از منابع درآمد دولت، عوارض گمرکی است. بنا به درخواست مودی، اختلافات بین افراد و گمرک ابتدا باید در ستاد گمرک اظهار نظر شود. در صورت ادامه اعتراض مودی، رئیس کل گمرک ایران یا نماینده وی پرونده را به کمیسیون حل اختلاف گمرک ارجاع می دهد. .  اعضای کمیسیون حل اختلاف گمرک  برای دعاوی ناشی از اختلافات گمرکی  مانند جزای نقدی غیر ازفورس ماژور و موارد قاچاق کالا ، ارز کالا،  تعیین تعرفه ، مرجع رسیدگی کمیسیون رسیدگی به دعاوی گمرکی است. کمیسیون حل اختلاف گمرکی از هفت عضو اصلی و پنج عضو تشکیل شده است. متناوب تشکیل شده است. کمیسیون حل اختلاف گمرکی رای لازم‌الاجرا دارد بجز درحالتی که هزینه ما بیشتر از 50 میلیون ریال بوده و غیر از مبلغ مقبول مودی و گمرک و ارزش گمرکی کالاهای مورد اختلاف در شرایط واردات و صادرات باشد. مودی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به کمیسیون استیناف اعتراض کند. رای های کمیسیون تجدیدنظر حتمی بوده و مطابق قانون گمرک تنها سی روز بعد از ابلاغ آرا قابلیت اعتراض رسمی در دیوان عدالت اداری را دارا می باشد. کشور و شش ماه برای اشخاص خارج از کشور زیاد شده است. وکالت در دعاوی گمرکی مانند : در مراجع تخصصی پرونده های کیفری ، بازگشت حقوق ورودی موضوع آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات ماده 25 ، پایان مهلت ، درخواست اضافه پرداخت به گمرک، اختلافات گمرکی در گمرکات کشور و دفاتر ستاد گمرک ایران و کمیسیون های مربوطه، فسخ تعهد از مجوزهای صادراتی عنوان آیین نامه اجرای مقررات صادرات و واردات ماده 12 ، داوری در دعاوی گمرکی از مصادیق اختلافات گمرکی است. مهمترین ناهماهنگی های گمرکی چیست؟ کاهش ارزش، وزن، تعداد یا کمیت کالا تعرفه اعلام شده نادرست است و همچنین منبع تعرفه نادرست است کالاهای مجاز یا مشروط باید به عنوان کالاهای مجاز و مشروط اعلام شوند. علاوه بر کالاهای ذکر شده، کالاهای اضافی (نه از یک نوع) نیز وجود داشته باشد. تفاوت های ناشی از کمیت و وزن کالا، بسته بندی، ظرف و بسته بندی و…   اختلافات تعرفه ای ناشی از تعرفه ها تفاوت تعرفه ممکن است قبل یا بعد از ترخیص رخ دهد.