صدور گواهی خلاف واقع

چکیده مطلب : یکی از زیان بار ترین رفتار های ضد اجتماعی بر اساس قانون جرم نگاری، صدور گواهی خلاف واقع با ارزش گذاری کیفری است که در قوانین جمهوری اسلامی با نام جعل و تزویر آمده است. برای مجرم شناخته شدن و تعیین مجازات این اشخاص باید یکسری شرایطی چون پزشک بودن و شفافیت و مشخص شدن دروغ بودن این گواهی موجود باشد. در صورتی که فردی جرم صدور گواهی خلاف واقع را مرتکب شود مجازات آن ها بدین صورت است که: • محرومیت از طبابت نیز به مدت 5 تا 10 سال برای پزشکان • برای نیروهای مسلح نیز حبس از 6 ماه تا سه سال و انفصال از خدمت از 6 ماه تا یک سال برای مرحله اول و در صورت تکرار برای مرحله دوم اخراج به صورت دائم از نیرو های مسلح. در صورت بروز هرگونه ابهام یا پرسشی در این رابطه می توانید با دکتر عبدالمحمد مشورت نمایید.
صدور گواهی خلاف واقع
آنچه خواهید خواند :

بر اساس قانون جرم نگاری صدور گواهی خلاف واقع که با ارزش گذاری کیفری یکی از زیان بار ترین رفتار های ضد اجتماعی می باشد. در قوانین جمهوری اسلامی جرم صدور گواهی خلاف واقع با نام «جعل و تزویر» ذکر شده است. نیت از صدور گواهی خلاف واقع در کشورمان بسیار گوناگون میباشد .این جرم در بند 539 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است . کسی که جرم صدور گواهی خلاف واقع را مرتکب میشود احتمال دارد شخصی باشد که میخواهد فرار کند و یا قصد شونه خالی کردن از مسئولیتی را دارد. در موارد دیگر نیز احتمال دارد موضوع پزشکی باشد که افراد اکثر مواقع به دنبال گرفتن گواهی غیر واقع از پزشک مورد نظر باشند و از او خواستار صدور گواهی خلاف واقع میشوند.مرتکب شدن این جرم توسط پزشکان یک جرم شدید تر میباشد که در قوانین از قبل پیش بینی و یک مجازات سخت تر برای آن ها در بر گرفته شده زیرا یک پزشک جامعه نسبت صدور هرگونه گوواهی مسئول است.نیت قانون گذار از پیش بینی این جرم ینی صدور گواهی خلاف واقع این بوده است که خواستار رسیدگی درست و مجازات شدید تری برای افرادی که با سو نیت از صدور گواهی استفاده می کنند بدهد.

 

گروه حقوقی رضاعبدالمحمد همراه شما در دعوای صدور گواهی خلاف واقع با بهترین وکیل کیفری خواهد بود.

 

مصادیق گواهی خلاف واقع

چگونه فردی که صدور گواهی خلاف واقع انجام داده است مجرم شناخته می شود؟ برای مجرم شناخته شدن و تعیین مجازات این اشخاص باید یکسری شرایط وجود داشته باشد. در ادامه به آن می پردازیم:

  • فردی که مرتکب این جرم شده لازم نیست خود جراح یا پزشک باشد. در گذشته طبق قانون فقط از جراح به عنوان کسی که مرتکب این جرم شده یاد میشد در نتیجه دیگر عوامل از این جرم فرار میکردند.سپس در سال 1375 با یکسری اصلاحاطی که در قوانین صورت گرفت از این پس کلمه جراح حذف شد. که به معنی داشتن مجازات برای همه عوامل این جرم میباشد.در لغت جراح با پزشک تفاوتی ندارد.
  • طبق بند 539 قانون مجازات اسلامی برای کسی است که مرتکب جرک گواهی خلاف واقع در هر صورت باید جراح یا پزشک باشد.در نتیجه دیگر افراد در حالتی که صدور گواهی خلاف واقع به اسم جراح باشد ، شامل این بند از قانون نخواهند شد.
  • دیگر شرط برای مجرم شناخته شدن این افراد ، شفافیت و مشحص شدن دروغ بودن این گواهی میباشد.در نتیجه باید فردی که برای بیماری و یا نقص عضوی در گواهی صادره به ان اشاره شده است در تضاد با حقیقت باشد.
  • صدور گواهی خلاف واقع حتما به طور کامل خلاف واقع نمیباشد و امکان دارد فقط بخشی از خلاف واقع باشد در نتیجه برای اینچنین جرم ها باید بررسی به صورت کامل انجام شود.

 

مجازات صدور گواهی خلاف واقع

صدور گواهی خلاف واقع دارای یکسری مجازات خاص می باشد و در ادامه به صورت کلی به آن ها اشاره خواهیم کرد:

  • وقتی که گواهی خلاف واقع توسط یک پزشک نظامی صادر شده باشد این مجرم شامل مجازات بسیار شدید تری خواهد بود. طبق بند های 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرم های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اگر طبق قوانین دیگر این اعمال شامل مجازات شدیدتری نشوند مجرمان به حبس از 6 ماه تا سه سال و انفصال از خدمت از 6 ماه تا یک سال برای مرحله اول و در صورت تکرار برای مرحله دوم اخراج به صورت دائم از نیرو های مسلح.
  • چون مجرم از پزشکان شاغل در نیروی نظامی میباشد اضافه بر مجازات پزشک نظامی، از طبابت نیز به مدت 5 تا 10 سال هم محروم می شود.
  • اگر شخصی که مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع شده است پزشک نباشد بر اساس بند 538 قانون مجازات اسلامی اگر کسی خود برای شخصی یا استفاده خود گواهی یا معافیت از خدمت دولت یا نظام وظیفه و یا برای اینکه این درخواست به دادگاه پزشک قانونی ارائه شود آن را جعل کند به مجازات حبس 6 ماه تا یک سال و یا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

سوالات متداول صدور گواهی خلاف واقع

گواهی خلاف واقع چیست؟

گواهی خلاف واقع، مدرکی است که حاوی اطلاعات نادرست یا کذب است و به قصد فریب یا ارائه اطلاعات نادرست صادر می‌شود. این گواهی می‌تواند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، از جمله مقامات رسمی، صادر شود.

جرم صدور گواهی خلاف واقع چیست؟

صدور گواهی خلاف واقع بر اساس قوانین کیفری ایران، جرم محسوب می‌شود و فرد یا افرادی که این گواهی‌ها را صادر یا تصدیق می‌کنند، مشمول مجازات‌های قانونی از جمله حبس و جریمه نقدی خواهند شد.

مجازات صدور گواهی خلاف واقع در قانون ایران چیست؟

طبق ماده 540 قانون مجازات اسلامی، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی، گواهی یا تصدیق خلاف واقع دهد، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تصدیق خلاف واقع چیست؟

تصدیق خلاف واقع به معنای تایید و تصدیق اطلاعات نادرست یا کذب در یک مدرک یا سند است. این عمل نیز به مانند صدور گواهی خلاف واقع، جرم محسوب می‌شود و مشمول مجازات‌های قانونی است.

آیا گواهی خلاف واقع پزشکی نیز جرم است؟

بله، صدور گواهی پزشکی خلاف واقع نیز جرم محسوب می‌شود و پزشکانی که چنین گواهی‌هایی صادر کنند، علاوه بر مجازات‌های عمومی، ممکن است با مجازات‌های حرفه‌ای مانند تعلیق یا لغو پروانه پزشکی مواجه شوند.

چگونه می‌توان از صدور گواهی خلاف واقع شکایت کرد؟

برای شکایت از صدور گواهی خلاف واقع، می‌توانید به دادسرا مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه، شکایت خود را ثبت کنید. در ادامه، دادسرا بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت اثبات، متهم به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

تصدیق خلاف واقع توسط وکیل چه پیامدهایی دارد؟

تصدیق خلاف واقع توسط وکیل نیز جرم محسوب می‌شود و وکیلی که مرتکب این عمل شود، علاوه بر مجازات‌های عمومی، ممکن است با مجازات‌های حرفه‌ای مانند تعلیق یا لغو پروانه وکالت مواجه گردد.

تصدیق خلاف واقع توسط سردفتر چه پیامدهایی دارد؟

سردفتری که تصدیق خلاف واقع انجام دهد، به مجازات‌های قانونی محکوم می‌شود و ممکن است با مجازات‌های حرفه‌ای مانند تعلیق یا لغو پروانه سردفتری مواجه شود. این مجازات‌ها به منظور حفظ صحت و سلامت اسناد رسمی اعمال می‌شوند.

گزارش خلاف واقع چیست؟

گزارش خلاف واقع به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا کذب به مراجع ذی‌صلاح است که می‌تواند منجر به گمراهی یا فریب این مراجع شود. این عمل نیز جرم محسوب می‌شود و مشمول مجازات‌های قانونی است.

نمونه شکواییه گزارش خلاف واقع چگونه تنظیم می‌شود؟

برای تنظیم شکواییه گزارش خلاف واقع، باید اطلاعات دقیق از موضوع، مدارک و مستندات مرتبط و مشخصات فرد یا افرادی که گزارش خلاف واقع داده‌اند، درج شود. این شکواییه باید به دادسرا یا مرجع قضایی مربوطه تحویل داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =