اینکوترمز

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز یا شرایط تجاری بین المللی حاوی طیفی از اصطلاح های تجاری تعریف شده از پیش میباشد که به وسیله ی اتاق بازرگانی بین المللی در ارتباط با قوانین تجارت بین المللی منتشر شده است. این اصطلاحات به طور گسترده در معاملات تجاری بین المللی استفاده می شود و توسط نمایندگان تجاری، دادگاه ها و وکلای بین المللی تشویق می شود. قوانین اینکوترمز اساساً برای ساده کردن انتقال وظایف، هزینه ها و خطرات مرتبط با حمل و نقل بین المللی و تحویل کالا است و شامل مجموعه سه کلمه ای از شرایط تجاری است.

کاربرد اینکوترمز چیست؟

اینکوترمزها مقامات قضایی، توسط دولت ها و مشاغل در سراسر جهان برای تفسیر رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی استفاده می شود. آنها برای کاهش یا حذف ابهامات ناشی از استفاده از زبان های مختلف در کشورهای مختلف طراحی شده اند. به همین دلیل اغلب در قراردادهای فروش بین المللی استفاده می شود. نخستین سند انتشار یافته از شرایط تجارت بین المللی در سال 1923 به انتشار رسید و نخستین سند انتشار یافته در سال 1936 با عنوان Incoterms منتشر شد.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی اینکوترمز و آماده مشاوره در تمامی ضمینه های تجارت بین الملل خواهد بود
اینکوترمز

اصطلاحات تعریف شده در اینکوترمز

1-اصطلاحات مناسب اینکوترمز برای انواع روش های حمل و نقل 
2-شرایط Incoterms مناسب برای حمل و نقل کشتیرانی و حمل و نقل دریایی
اصطلاحات مناسب اینکوترمز نوع های مختلف شیوه های حمل و نقل :
برخی از اصطلاحات اینکوترمز برای همه روش های حمل و نقل کالا اعمال می شود. این عبارات برای تعیین نوع قرارداد و تشریح وظایف و تعهدات طرفین (خریدار و فروشنده) در فرآیند معامله استفاده می شود. در ادامه به معرفی مهم ترین اصطلاحاتی می پردازیم که برای انواع روش های حمل و نقل کالا استفاده می شود.
EXW – EX Works:
در این روش نام مقصد بعد از عبارت EXW قرار می گیرد. فروشنده موظف است محموله را به این مقصد تحویل دهد. این عبارت حداکثر تعهد را برای خریدار و حداقل تعهد را برای فروشنده ایجاد می کند. این اصطلاح اغلب برای نقل قیمت اولیه بدون محاسبه هزینه های اضافی استفاده می شود. اصطلاح EXW به این معنی است که خریدار ریسک تحویل کالا به مقصد نهایی را می پذیرد. اگر فروشنده کالا را بارگیری نکند یا ترخیص آن را برای صادرات نبرد و یا کالا را بارگیری کند، در هر صورت ریسک و هزینه آن با خریدار است. اگر طرفین توافق کنند که فروشنده باید کالا را بارگیری کرده و به نقطه خاصی بفرستد تا او نیز در خطر شرکت کند، توافق باید به وضوح با کلمات دقیق ثبت شود تا بر این نوع قرارداد تأثیر بگذارد.
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297