اعتراض به برگ تشخیص مالیات

در هر سال برای مودیان مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی برگ تشخیص مالیات بر در آمد صادر می شود و افراد و مدیان نسبت برگه تشخیص مالیاتی معترض بوده و موضوعاتی از قبیل میزان درآمد مشمول مالیات مودی و معافیت ها و جرائم مالیاتی مورد اعتراض وی میباشد لذا اعتراضات وی به شرح ذیل بررسی می گردد؛

اعتراض به ممیز کل

1- مودی می تواند در همان اداره مالیات خود، ابتدا اعتراض به رییس امور مالیاتی (ممیز کل اداره مالیات )ارجاع می شود را ثبت کند. اگر ممیز کل تشخیص دهد که اعتراض مودی قابل رسیدگی است در پشت برگ تشخیص نظر خود را منعکس می کند و برگ قطعی صادر می شود و معمولا ممیزین کل اقدام به کسر بخشی از مبلغ مالیات فرد نموده و با این شرط که وی این مبلغ کسر شده را قبول کند برگ قطعی صادر می نمایند لیکن بعضا مودیان مالیاتی نظر ممیز کل را قبول ندارند و ترجیح می دهند که اعتراض خود را به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.البته ناگفته نماند که گاها ممیز کل مالیاتی مدارک و دلایل را کافی نداند و پرونده را به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می شود.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص مالیات با بهترین وکیل مالیاتی خواهد بود.

شکایت به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

-زمانیکه مودی مالیاتی نظر ممیز کل مالیاتی را قبول نکند می تواند پرونده خود را به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع دهد ، بدین صورت که چنانچه مؤدّی نسبت به آن معترض باشد، میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ی وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز رسیدگی کننده موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را ردّ و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هر گاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدّی را برای ردّ برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید در حال حاضر پروسه اعتراض به برگه تشیخص مالیاتی به صورت سیستمی می باشد و مودی میبایست پس از مراجعه به پورتال مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد قسمت ثبت شکایات شده و اعتراض خود را ثبت کند.ترکیب هیات حل اختلافات مالیاتی نیز عبارتند از یک نفر نماینده ی سازمان امور مالیاتی کشور ، یک نفر قاضی دادگستری اعم از شاغل یا بازنشسته ، یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر میباشند.که جلسه رسیدگی تشکیل می شود و در حضور مودی به پرونده وی رسیدگی می شود و با رای اکثریت رای خود را صادر می نماید که میبایست در زمان رسیدگی اسناد و مدارم مالیاتی کامل باشد که هیات محترم رای خود را براساس اسناد و مدارک صادر می نماید.در این خصوص گروه حقوقی رضا عبدالمحمد اماده ارائه خدمات مالیاتی میباشند و از وکلای متخصص در حوزه مالیات و وکیل اعتراضات مالیاتی می باشند.
اعتراض به برگ تشخیص مالیات

شکایت به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

– هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مرجعی جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می باشد.البته لازم به ذکر است که اصل بر قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد.مگر این که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی به مودی مالیاتی ،از سوی مودی یا ماموران اداره امور مالیاتی نسبت به رای ابلاغ شده،اعتراض کتبی صورت گیرد.که در اینصورت پرونده به هیات مذبور احاله خواهد شد.رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر،قطعی و لازم الاجرا می باشد. در واقع اگر هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی رای خود را صادر کند و مودی نسبت به رای صادره معترض باشد، پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی ارجاع می شود. مهلت ارائه اعتراض مودی نسبت به رای هیات بدوی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ است. هر هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی از سه نفر تشکیل می شود.اعضای هیات تجدیدنظر نباید همان اعضای بدوی یا کسانی باشند که نسبت به موضوع قبلا به هر طریقی اظهارنظر کرده از نظر شکلی و ترتیب رسیدگی ، هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی با هیئت حل اختلاف تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی ، دارای ساز و کار یکسانی می باشند.دفتر حقوقی رضا عبدالمحمد به عنوان وکلای متخصص در حوزه امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه امور مالیاتی و وکالت در دعاوی مالیاتی و وکیل مالیاتی بوده و تخصصا در هیات های بدوی و تجدید نظر مالیاتی فعالیت می نمایند و دارای پرونده های درخشان در حوزه امور مالیاتی می باشند.

شکایت به شورای عالی مالیاتی

اگر هیات تجدیدنظر رای خود را صادر کند و مودی به هر دلیلی به رای هیات تجدید نظر مالیاتی معترض باشد پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع می شود، البته نکته حائز اهمیت آن است که در مالیات بر ارزش افزوده مرحله شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و اساسا در مورد برگ تشخیص مالیاتی ارزش افزوده در این مرحله قطعی می شود و همچنین اگر مودی به رای شورای عالی مالیاتی معترض باشد و یا قابل رسیدگی در این شورا و یا مرجع دیگری نباشد پرونده به هیات ۳ نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع می شود.(اعضای هیات ۳ نفره توسط وزیر اقتصاد انتخاب می شود) و در نهایت اگر مودی به رای صادره توسط هیات ۳ نفره معترض باشد پرونده و شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
اعتراض به برگ تشخیص مالیات

وکیل اعتراض به برگ تشخیص مالیات

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد و همکاران به عنوان وکیل متخصص در حوزه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و یا وکیل اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر ارزش افزوده و وکلای متخصص در حوره هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر میباشند که در این حوزه ها متخصص بوده و دارای سوابق درخشان در حوزه امور مالیاتی می باشند .