جرایم مالیاتی

جریمه های مالیاتی در قانون جدید مالیات های مستقیم چه می باشد؟

همانطور که میدانید در ایران، دو نوع مالیات وجود دارد؛ یکی که مستقیم روی دارایی و درآمد افراد اعمال می شود و دومی غیرمستقیم که برخدمات یا کالاها ارائه شده از طرف شرکت ها تعلق می گیرد.
با توجه به اصلاحیه قوانین مالیات های مستقیم و تغییر کردن جریمه های مالیاتی که در تیر ماه سال ۹۴ اعمال شد و بخشهای اجرایی از اول سال ۹۵ ملزوم به اجرای آن شدند، تغییراتی برای سهل در پرداخت و کاهش معنادار میزان مالیات ها انجام شد.
قوانین مذکور یکی از مهم ترین ترین حرکت ها برای بازداری از تخلف به روش های گوناگون بود و در آن گستردگی جرایم مالیاتی و جزای آن، دچار تغییر بسیار شد که برای نمونه، می توان اضافهشدن درجه شش تخلف‌ ها را عنوان کرد. هر شخصی به نسبتجرمی که مرتکب شده است، مشمول جریمه های مالیاتی خواهد شد و با قوانین شدید بازدارنده از سمت مراجع قانونی مربوطه روبرو خواهد شد.
این جرایم در صورت وقوع به نتیجه اعمال محدودیت های شغلی و اجتماعی خواهد رسید. حتی باید توجه داشته باشید که در برخی موارد که جرم شیدید تر است حکم مجازات نیز به حبس هم میرسد در صورتی که میتوانید با یک وکیل خوب مالیاتی یا مشاور مالیاتی از پیش آمدن این شرایط جلوگیری کرد .گروه حقوقی رضا عبدالمحمد با بهترین مشاوره های مالیاتی از تمام مشکلاتی که ممکن است پیش آید جلوگیری خواهد کرد، حتما برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی مالیاتی با بهترین وکیل مالیاتی خواهد بود همچنین گروه ما اماده مشاوره به شما در تمامی دعاوی جرایم مالیاتی خواهد بورد
جرایم مالیاتی

فرار مالیاتی چیست؟

یکی از بیشترین و مهمترین دعاوی و جرایم مالیاتی فرار مالیاتی است که با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری،اما همپنان تخلفات مالیاتی اعم از پرداخت نکردن مالیات و فرار های مالیاتی، جریمه های سخت مالیاتی روبه رو هستیم.مالیات یکی از بخش های مهم درامد ثابت برای دولت هر کشور می باشد، در تمامی کشور روی این درامد برنامه ریزی بسیاری می شود.البته این نکته هم باید متذکر شد که درآمد به دست آمده از این راه باید صرف هزینه های عمومی و یا هزینه در مسیر پیشرفت مردم و افزایش رفاه شود.
فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی Tax Evasion و Tax Avoidance، موضوعات مهممورد بحث در رابطه با نظام مالیاتی هستند که دولت ها همواره با آن دست و پنجه نرم میکنند و اشخاص به روش‌ های متفاوت از اجرای قوانین و پرداخت مالیات اجتناب می کنند که در ادامهجریمه های مالیاتی شدیدی را به دنبال خواهند داشت.
در رابطه با فرار مالیاتی و امتناع از آن، باید حتما توجه داشت که این دو موضوع با همدیگر متفاوت هستند. فرار مالیاتی فعالیتی غیرقانونی یه نیت زیر پا گذاشتن قانون می باشد در حالی که در امتناع از پرداخت مالیاتی، افراد یا شرکتهای مختلف، به دنبال پیدا کردن حفره های قانونی برای آن می باشد.
وجود قوانین شفاف، کامل با جریمه های مالیاتی بازدارنده، و همینطور نظارت محکم و دقیق روی به اجرا رسیدن آن، چیزی می باشد که از تخلف‌ های قانونی و روش ‌های متفاوت از زیر پا گذاشتن قوانین بازداری می کنند. بهترین راه برای بازداری از تخلف هایی که صورت میگیرد، فرهنگسازی و دادن اطمینان به مودیان می باشد. با شفافسازی محل خرج درآمد های به دست آمده از مالیات ها که برای توسعه بخش های گوناگون کشور می باشد، اشخاص را تشویق به پرداخت آن می کنند و اکثر جریمه های به وجود آمده کاهش پیدا خواهد کرد.
یکی از مهمترین جرایم مالیاتی فرار مالیاتی طبق این قسمت از مقاله که خواندید گروه حقوقی ما اماده ارایه خدمات به شما در این ضمینه خواهد بود .

تشویق ها و جریمه ‌ها مالیاتی به چه شکل هایی اعمال میشوند؟

دولت ها برای گرفتن مالیات کمپین و تشویق های زیادی انجام میدهند که مردمجرایم مالیاتی را انجام ندهند. طبق بندا های ۱۹۰ الی ۲۰۲ همچنین بند ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم، متوجه می شویم که تشویقها و جریمه‌ها به چند شکل مختلف اعمال میشوند.

  • ۱ – جریمه اخذ نکردن کد اقتصادی و تشکیل ندادن پرونده اقتصادی
  • ۲ – جریمه تحویل ندادن اظهارنامه در موعد مقرر
  • ۳ – جریمه نداشتن دفتر های پلمپ یا دفاتر مالی قانونی
  • جریمه های مالیاتی درجه شش طبق قانون تصویب شده ، مجازات درجه شش مشمول موارد زیر می باشد که به نسبت میزان جرایم معین می شود:
  • داشتن حبس به مدت شش ماه تا دو سال
  • مجازات نقدی از دو تا هشت میلیون تومان
  • داشتن حد ،شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه
  • محروم شدن از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
  • منتشر شدن حکم قطعی جریمه های مالیاتی به صورت علنی
  • ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال
  • ممنوعیت از صدور بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال
  • افرادی که مرتکب انواع تخلف ها شوند، باید علاوه بر پرداخت اصل مالیات و جریمه معین شده، ضرر های وارده به دولت را نیز متحمل شوند.
  • همچنین افرادی مانند حسابرسان، حسابداران یا کسانی که در تخلف مورد نظر شرکت کنند، مجرم شناخته می شوند و براساس میزان جرم، مشمول جریمه های
  • جرایم مالیاتی

   بخشودگی جرایم مالیاتی

   امروزه دولت کشور سعی دارد تا با بخشودگی جرایم مالیاتی،‌ افراد را به پرداخت مالیات ها طبق قانون مصوب، تشویق کند. بر این اساس، هر چند وقت یک بار بخشنامه های متعددی برای بخشش مالیاتی می‌شوند.مجازات مالیات، ابلاغ و اجرایی میشود.

 

  • مودیانی که اقدام به تسویه اصل مبلغ تعیین شده خود کنند، از طرف دولت به عنوان افراد خوش حساب تلقی شده و علاوه بر بخشش جریمه های مالیاتی، مشمول طرح های تشویقی می‌شوند. این بخشش ها در صورتی است که افراد در طول زمان اعلام طرح های بخشودگی اقدام به پرداخت قانونی مبالغ تعیین شده کنند.
   راه های ارتباطی

⇐09121574297