انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی چیست؟

بانک ها به طور کلی دو نوع قرارداد کلی با مشتریان خود منعقد می کنند. این دو دسته را می توان به صورت زیر تعریف کرد: ‌قراردادهایی که بانک ها برای دریافت و جمع آوری منابع و وجوه با مشتریان خود منعقد می کنند.
قراردادهایی که بانک ها برای ارائه تسهیلات و بازپرداخت وام با مشتریان منعقد می کنند.
اقسام قراردادهای مهم بانکی در قوانین بانکداری به طور جامع بی ربا به شکل زیر میباشد که در ادامه  شرح داده شده است.حساب قرض الحسنهدر قرارداد قرض الحسنه، بانک ها با شرایط خاصی به اشخاص حقیقی یا حقوقی (شرکت ها) وام می دهند. بر اساس این قرارداد، شخص یا شرکتی که وام دریافت می کند، متعهد می شود که معادل مبلغ دریافتی را در زمان تعیین شده توسط بانک بازپرداخت کند.
قرض در عقد قرض الحسنه به گونه ای است که سودی ندارد. این نوع قراردادها معمولاً زمانی از این روش استفاده می کنند و زمانی که بانک ها بخواهند اهداف خیرخواهانه خود را اجرا کنند و به موسسات نیازمند یا غیر انتفاعی کمک کنند، تسهیلات ارائه می کنند. به همین دلیل است که بانک در این مورد هیچ سودی برای خود در نظر نمی گیرد و در قبال هزینه هایی که انجام داده است فقط کارمزد تعریف شده خود را دریافت خواهد کرد.

چند نوع قرض الحسنه وجود دارد؟

.3 نوع قرض الحسنه وجوددارد:سپرده قرض الحسنه جاری پس انداز سپرده سپرده مدت دار سرمایه گذاریدر قرض الحسنه بانکی که برای مشتری سپرده می گشاید طبق قرارداد منعقد می شود و سپرده گذاران وجوه خود را بابت سود و منفعت در قرض الحسنه جاری واریز نمی کنند زیرا در این صورت برای مصارف دیگری استفاده می شود. مانند استفاده از خدمات بانکی ، پاداش معنوی و کمک به نیازمندان ، اطمینان از حفظ وجوه افتتاح حساب.بنابراین آنچنان که در بالا نیز گفته شد چنانچه به سراغ کسب سود از حساب خود میباشد بهتره به سراغ این نوع سپرده گذاری نروید.
انواع قرارداد های بانکی
گروه حقوقی رضا عبدالمحمدشما را با بهترین وکیل بانکی شمارا در انواع قرارداد های بانکی همراهی میکند

عقود بانکی و یا انواع قرارداد در قوانین بانکداری بی ربا حاوی مورد های زیر است :

سلف:
قراردادی می باشد که در آن بانک کالا تولده شده مشتری را میخرد و قیمت محصول را نقداً پرداخت می کند و در آینده محصول را دریافت می کند.
قرض الحسنه:
جعاله
اجاره به شرط تملیک
خرید دین
مزارعه
مساقات
استصناع
مضاربه
فروش اقساطی:
اقساط به معنی انتقال عین کالا به قیمت معلوم به دیگری به نحوی که تمام یا قسمتی از ثمن مذکور به صورت اقساط مساوی یا اقساط نامساوی در سررسیدهای معین دریافت شود.
مرابحه:
مشارکت مدنی:  
مشارکت مدنی ترکیبی از سهم الشرکه غیر نقدی و نقدی وابسته به چند شخص حقیقی یا حقوقی به طور مشترک برای  بهره برداری بر اساس قرارداد است.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمدشما را با بهترین وکیل بانکی شمارا در انواع قرارداد های بانکی همراهی میکند

تعریف انواع قرارداد های بانکی

جعاله چیست؟

جعاله در قرارداد های بانکی در لغت به معنی اجرت و دستمزد میباشد . در اقسام مختلف قرارداد های بانکی جعالع قراردادی است که طی ان یک نفر در ازای دریافت دستمزدی معین انجام کاری را تعهد میدهد . در ماده 561 قانون مدنی جعاله به صورت زیر تعریف شده : -التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد و یا غیر معین جعاله نامیده میشود – در در زمان عقد این نوع قرارداد متقاضیان میتوانند با رعایت کردن اصول و ضوابط دریافت تسهیلات در دو بخش کلی برای ساخ مسکن بدون سابقه ثبتی و برای تعمیر مسکن از این نوع از جعاله بهره ببرند . امروزه در رابطه با جعاله میشنویم که تسهیلات معمولا برای تعمیر مسکن است و تا 40 میلیون تومان به ان اختصاص داده میشود . همچنین طبق ماده 70 قانون عملیات بانکی بدون ربا : -بانک ها این اجازه را دارا میباشند تا بخشی از مبلق قرارداد جعاله را به منظور پیش پرداخت با در نظر گرفتن ضوابط مقرر شورای پول و اعتبار دریافت کنند.

مضاربه چه نوع قراردادی است ؟

قراردادی که طی ان یک سرمایه گذار و یک نفر که با ان سرمایه تجارتی را انجام دهد و سود حاصل را با یکدیگر شریک شوند مضاربه مینامند . در این قرارداد این امکان وجود ندارد که با دادن چک مدت دار یا هرچیز دیگری ان را فسخ کرد . فرد سرمایه گذار این توانایی را ندارد که مبلغی را که طلب دارد سرمایه مضاربه در نظر بگیرد .سودی که در مضاربه حاصل میشود میبایست از راه تجارت به دست اید و در راستای منفعت جویی باشد ، از همین رو در زمان تعیین سهم هر فرد از سرمایه گذاران سودشان به صورت 3/1 ، 4/1 و یا نصف محاسبه میشود . دیگر نکته مهم این است که چنانچه سرمایه گذاری با ضرر روبرو شود تنها سرمایه گذار است که متحمل خسارت میشود و باید با اگاهی به این مورد ریسک قبول مضاربه را انجام دهد .
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297