دعوای استرداد وجوه اضافی از باب بازپرداخت وام

یکی از مهمترین مسائل در سود بانکی برای مشتریان، بازپرداخت مازاد دریافتی و پرداختی از بانک ها است. زمانی که مشتری با بانک مورد نظر خود قرارداد منعقد می کند، طبق قرارداد امضا شده، باید در مدت معینی طبق قرارداد، تسهیلات را به بانک برگرداند. در صورتی که فرد قادر به پرداخت سود تسهیلات در مدت تعیین شده نباشد، مفاد قرارداد را نقض کرده و بانک مجاز به دریافت سود و حداقل خسارت تاخیر و پرداخت نیست. در این مقاله به طور کامل درخواست مفید در مورد استرداد اضافه پرداختی های دریافتی و پرداختی از بانک ها را توضیح داده ایم. اگر می خواهید درباره تعهد بانک به بازپرداخت بیشتر بدانید، در انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بازپرداخت مازاد دریافتی و پرداختی از بانک ها

همانطور که گفته شد، زمانی که مشتری برای دریافت تسهیلات با بانک قرارداد می بندد، باید در بازه زمانی مشخصی که معمولا بین 12 تا 36 ماه است، اصل و سود تسهیلات را به بانک برگرداند. برخی از مشتریان بانک به دلیل عدم امکان بازپرداخت بدهی خود در مدت مقرر به تعهدات خود عمل نمی کنند و مفاد قرارداد را زیر پا می گذارند. در حال حاضر بانک مجاز به دریافت سود و خسارت تاخیر نیست. در اینجا شورای نگهبان به بانک ها توصیه کرده است که بعد از اتمام قرارداد می توان وجه التزام را دریافت کرد.مقدار وجه التزام در اینجا قابل بحث میباشد.بخشنامه ای در ن 88 ابلاغ شده که بر اساس آن بانک ها می توانند به صورت مرحله به مرحله وجه التزام را از مشتریان خود دریافت کنند. قبل از این بخشنامه بانک ها می توانستند نرخ سود قرارداد را مطابق با نرخ مندرج در قرارداد دریافت کنند که به آن سود پس از رسیدن می گویند. همچنین علاوه بر سود پس از رسید، 6 تا 10 تا 14 درصد جریمه تدریجی را نیز به آن اضافه کردند.
دعوای استرداد وجوه اضافی از باب بازپرداخت وام

الزام بانک به استرداد وجه

بانک مرکزی در بخشنامه ای تمامی بانک ها را موظف کرد قراردادهایی را که شامل وجه التزام مرحله به مرحله یا پلکانی نبوده است و بانک ها مبالغی بیش از تعهد قانونی از مشتریان خود دریافت کرده اند، به مشتریان بازگردانند. بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده است علاوه بر اصلاح محاسبات و عودت مبالغ اضافی به مشتریان بانک ها، عملکرد خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند.
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297