دعاوی اپارتمان نشینی

مشاوره حقوقی در دعاوی آپارتمان نشینی

از مواردی که قانونگذار کشورمان به آن توجه ویژه ای دارد حفظ حریم خصوصی افراد  و حریم شخصیشان میباشد که و با تدوین قانون تملک آپارتمان ها و ایجاد خدماتی مانند مشاوره حقوقی دعاوی آپارتمان نشینی، سعی در جلوگیری از محرومیت هر چه بیشتر از حقوق مالکیت آپارتمان ها داشته است.تا حقوق افراد در آپارتمان ها با هم زندگی می کنند پایمال نشود.
گروه حقوقی رضا عبد المحمد اماده مشاوره به شما عزیزان در ضمینه های ملکی و دعاوی اپارتمان نشینی خواهد بود
با ترویج فرهنگ شهرنشینی و مهاجرت بسیاری از روستاییان به مراکز استان ها و شهرستان ها، جمعیت به تدریج افزایش یافت و همین امر باعث شد تا فعالان ساختمانی به فکر ساختن خانه هایی باشند که افراد بیشتری در آن زندگی کنند. و از مزایای شهرنشینی بهره مند شوید. خانه هایی که دیگر شبیه خانه های قدیمی حیاط دار نبودند و چندین واحد در یک ساختمان قرار داشتند، که آپارتمان نامیده می شوند.
همان مشکلاتی که شما با همسایگانی که فرهنگ شهرنشینی و آپارتمان نشینی ندارند به وجود می آید دعوای آپارتمان نشینی میباشد. این دعاوی می تواند مشکلات عدم رعایت نظافت ساختمان عمومی ، دعاوی بر سر ملک مشاع پارک در پارکینگ ، هرگونه مزاحمت و سروصدا، عدم پرداخت هزینه ماهیانه و هزاران مورد دیگر باشد.
شاید یکی از ویژگی های منفی آپارتمان نشینی که بتوان به آن اشاره کرد نزدیک بودن افراد به یکدیگر باشد. به همین دلیل رعایت مرزهای روابط در چنین مواقعی کمی دشوارتر از مواقع دیگر است; البته امروزه دیگر آپارتمان ها فقط مختص شهرنشینان نیست و بسیاری از روستائیان و ساکنان شهرها نیز آپارتمان نشینی می کنند و روز به روز بر تعداد مجتمع های مسکونی افزوده می شود و این موضوع اهمیت رعایت قانون را دو چندان می کند ؛ چرا که با افزایش این ساختمان ها امکان طرح دعاوی و مشکلات مختلف مردم نیز افزایش می یابد.
دعاوی اپارتمان نشینی
مطالب مرتبط با دعاوی اپارتمان نشینی
مطالب مرتبط

نقش مشاوره حقوقی دعاوی آپارتمان درتشخیص انواع مشکلات آپارتمان چیست؟

به طور کلی ممکن است همه افراد آپارتمان نشین حداقل سالی یک بار با همسایه های خود اختلاف داشته باشند که دلیل اصلی آن عدم آگاهی مردم از قوانین آپارتمان نشینی است. افراد می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی از مزایای مشاوره حقوقی دعاوی آپارتمانی بهره مند شوند و با کمک مکالمه تلفنی با گروه وکالت رضا عبدالمحمد یا تنظیم جلسه ای برای مشاوره حقوقی در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات حقوقی همسایگان آپارتمان اقدام کنند. هرکس آپارتمانی را خریداری کند، مطابق ماده 10 قانون تملک آپارتمان ، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری شده، در زمینی که ساختمان در آن ساخته شده یا به ساختمان اختصاص داده شده، سهم مشاعی دارد، مگر اینکه مالکیت زمین به دلیل خالصه بودن یا وقف است. یا به اسباب دیگری متعلق به غیر است که در این صورت باید به همان نسبت هزینه های مربوط به حفاظت از اموال و جلوگیری از تخریب و مدیریت و استفاده از اموال و قطعات مشاع و به طور کلی هزینه هایی که دارد پرداخت شود. به طور کلی در مخارجی که یک جنبه مشترک یا با توجه به ماهیت ساختمان و یا امکانات آن، لازم است با هم انجام شود و باید متناسب با سهم هر مالک باشد به ترتیب ذکر شده در آیین نامه پرداخت می شود حتی اگر مالک از استفاده از هزینه ها خودداری کند.

دعاوی آپارتمان‌نشینی در نشست‌های قضائی

-دعوای الزام به جبران خسارت به آپارتمان

نظر اکثریت
با در نظر داشتن این موضوع که در دادخواست الزام به جبران خسارت و رفع رطوبت ، دعوا علیه مالک مجاور اقامه می‌شود نه متصرف یا مستأجر مجاور در مانحن فیه هم دعوا می بایست علیه مالک آپارتمان و در شرایط تعدد آپارتمان‌ها به طرفیت همه ی مالکین طرح گردد نه اشخاص تصرف کننده ؛ زیرا متصرفین جایگاهی ندارند ولی همه مالکین به نسبت سهم خود در کل مشاعات دخیل و مسئول می‌باشند و اگر هم مدیر یا هیئت‌مدیره انتخاب شده باشد اقامۀ دعوا به طرفیت آن‌ها صحیح نمی باشد ، مدیر یا مدیران در جایگاه نماینده و وکیل مالکین هستند و طرح دادخواست علیه نماینده موکل وجهه قانونی ندارد بلکه دعوی می‌بایست به طرفیت اصیل اقامه شود و در موضوع عنوان شده مالکین آپارتمان‌ها اصیل هستند. البته این موضوع در صورتی است که سرایت رطوبت از سمت شخص به خصوصی نبوده و مقصر مشخص نباشد و الا از باب تسبیب و مسئولیت مدنی فرد مقصر باید طرف دعوی قرار بگیرد و مسئول جبران خسارت است در غیر اینصورت؛ یعنی، در مواردی که سرایت رطوبت و ورود خسارت ناشی از طرف شخص معینی نبوده ولی به صورت فرضیاز کیفیت بنا و نقص ساختمان می باشدتمام مالکین آپارتمان‌ها مسئول هستند.
نظر اقلیت
در شرایط وجود مدیر یا هیئت‌مدیره دعوی باید به طرفیت آن‌ها اقامه بشود چون به‌موجب قانون املک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرای آن مدیر یا هیئت‌مدیره دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و مسئولیت اداره و نگهداری آپارتمان‌ها با آن‌ها می باشد و چنانچه ورود خسارت ناشی از فعل مدیر یا هیئت‌مدیره باشد از باب مسئولیت مدنی و تسبیب مستقیماً مسئول جبران خسارت خواهند بود و اگر خسارت از فعل آن‌ها نباشد در صورت محکومیت محکوم‌به از تنخواه‌گردان تأمین خواهد شد مگر آنکه مدیر یا هیئت‌مدیره وجود نداشته باشد که در این شرایط دعوا می بایست به طرفیت تمام مالکین طرح بشود.
دعاوی اپارتمان نشینی

قسمت های اختصاصی و مشاع ساختمان

قسمت های اختصاصی: قسمت هایی از ساختمان اختصاصی محسوب خواهند شد که صرفا جهت استفاده شخصی افراد مالک مشخص شده باشند . برای قسمت های اختصاصی میبایست به شکل جداگانه سند مالکیت صادر بشود و مشخصات کامل بخش های اختصاصی از نظر محدوده ، طبقه ، پلاک (واحد) ، مساحت بخش های مربوطه و … میبایست در سند ذکر شوند .
قسمت های مشاع :
قسمت هایی از ساختمان و زمین و متعلقات اینها که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده همه مالکان باشد ، قسمت های مشاع (مشترک) به حساب می ایند و نمی توان حق شخصی بر اینها منظور کرد .
قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام مالکان ملک میباشد ، حتی اگر در قسمت های اختصاصی قرار گرفته باشند و یا از آن قسمت ها عبور کنند .. ازاصلی ترین قسمت های مشترک ساختمان طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
زیرزمین ملک ، اسکلت ملک ، نمای خارجی ملک ، حیاط ، آسانسور، راه پله ها ، لوله های آب گاز و … ، پشت بام ملک ، تاسیسات ملک ، محوطه و پارک ، لابی ساختمان و …. .

وظیفه مستاجر در پرداخت هزینه قسمت های مشاع

در صورتی که در روش پرداخت هزینه های مشاعات میان مالکان ، توافقات شفاهی و یا کتبی شکل گرفته باشد ، با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی و اینکه نمیشود طی یک قرارداد و یا توافق شخص ثالثی را متعهد به انجام و یا عدم انجام کاری بدانیم ، و با نظر به اصل آزادی اراده ، از همین رو می توانیم تشخیص دهیم مستاجر موظف به انجام توافقات قبلی مالکان نمیباشد .
با توجه به تمامی اینها توصیه میکنیم که در رابطه با پرداخت هزینه شارژ و هزینه های مشاعات ساختمان از پیش در اجاره نامه بین موجر و مستاجر شروط و شرایط لازم همانند تکلیف مستاجرنسبت به اجرای توافقات قبلی مالکان ساختمان مورد اشاره قرار بگیرد و قید شود .
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297

7 thoughts on “دعاوی اپارتمان نشینی

 1. ارمان عباسی says:

  آقای عبدالمحمد همسایه طبقه بالایی ما همش مهمانی میگیرد ایا میتوان کاری انجام داد که اینکار را تکرار نکند؟

 2. ناشناس says:

  با سلام اقای عبدالمحمد چهار دیواری اختیاری و تا کجا میشه تحمل کرد اصلا شکایت علیه همسایه جواب میده چون همسایه ما ی اپارتمان و عاصی کرده!

  • ادمین says:

   با سلام دوست عزیز بله دوست میشود از همساته شکایت کرد جهت دریافت اطلاعات و اخذ وکیل اپارتمان با ما تماس بگیرید

 3. رضایی says:

  با سلام
  ما همسایه طبقه بالاییمون هر روز صبح ساز میزنه و واقعا آزاردهنده شده و اصلا رعایت نمیکنن امکان شکایت هست؟

  • ادمین says:

   با سلام بله این امکان وجود دارد و میتوانیم دادخواست دعاوی اپارتمان نشینی را بنویسیم

 4. زرین says:

  لوله های همسایه ما خراب شده و البته ساختمان ۲۰ سال ساخت هست و رفته از ما تو شورای حل اختلاف دربند شکایت کرده و ما رو تو کارشناس سه نفره محکوم به بیست میلیون تومان کرده .الان چیکار کنیم

  • ادمین says:

   با سلام و عرض خسته نباشید میتونید اعتراض بزند ولی برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *