ابطال اجراییه و ثبتی

ابطال اجراییه و ثبتی چیست؟

ابطال اجراییه و ثبتی دعوای اجرایی ثبتی، یکی از دعاوی حقوقی پرکاربرد و مهم در دعاوی ملکی است
تعریف اجراییه در لغت اجراییه به معنای برگه ای است که از طرف اجرای عدالت یا ثبت به منظور اطلاع به شخصی که اجرا علیه اوست ابلاغ می شود و بعد از مهلت اجرا شروع می شود. که آن(اجراییه) راهی قانونی برای احقاق حقوق مدعی است.بر اساس اجرائیه به میزان بدهی مدیون، اموال مدیون توقیف می شود. دادگاه می تواند برای پرداخت به خواهان، اموال توقیف شده مدیون را به مزایده گذاشته و برای پرداخت به خواهان بفروشد. در مواردی ممکن است قاضی در صدور اجرائیه اشتباه کند و یا بدهی بدهکار پرداخت شود که در این صورت با ابطال اجرائیه می توان از اجرائیه جلوگیری کرد. انواع مختلفی از اجرایی وجود دارد.
اجرائیه یا اقدام اجرایی ممکن است برای ذینفع الزام قانونی نداشته باشد و یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق ضوابط و مقررات ثبتی انجام نشود. در این صورت زیان دیده یا محکوم علیه مجریه یا شخص ثالثی که از صدور اجرائیه متضرر شده است می تواند به اجرائیه یا عملیات اعتراض نماید که با توجه به نوع درخواست و اعتراض ذی صلاح فرق می کند.
گروه حقوقی رضا عبدالمحمد متخصص در امور ملکی همراه شما در دعاوی ابطال اجراییه و ثبت با بهترین وکیل ملکیاست .
ابطال اجراییه و ثبتی

انواع مشکلات حقوقی ابطال اجراییه و ثبتی

ابطال اجراییه و ثبتی در خصوص اجرای اداره ثبت

دعوای ابطال اجراییه و ثبتی تنها مربوط به مواردی است که اجراییه از اجراییه اداره ثبت و در رابطه با اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد و در رابطه اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگاه ها چنین دعوا وجود ندارد . در عین حال در صورتی که اجراییه از سوی اجرای احکام دادگاه باشد ، تنها راه جهت جلوگیری از اجرای آن از راه اعتراض به رای اقدام کند ، به طور مثال تجدید نظر خواهی و یا واخواهی که از این روش هم تنها می توان آن را متوقف کند و نه آن را باطل کند .

دعوی ابطال اجراییه ثبتی مالی و یا غیر مالی است ؟

بیشتر این دعوا را دادگستری دعوای مالی محسوب میکنند . چنانچه موضوع ابطال اجراییه اسناد مالی باشد ، میزان هزینه دادرسی به مقدار سند لازم الاجرا میباشد مانند چک، مهریه، اظهارنامه رسمی و … اما در رابطه دعوای ابطال اجراییه و ثبتی که موضوعش قرارداد اعطای تسهیلات بانکی و یا اجرای سند رهنی است دعوای مالی به حساب می اید و هزینه دادرسی به میزانی که خواهان در دادخواست ذکر کرده ، تعیین خواهد شد .

مراحل صدور اجراییه به چه شکل است ؟

صدور اجراییه با درخواست خواهان شکل میگیرد . خواهان با تقدیم دادخواست اجراییه قادر است منجر به صدور اجراییه بشود . مراحل صدور اجراییه به شکل زیر می باشد:
1- خواهان درخواست اجراییه داشته باشد
2- ابلاغ حکم اجراییه به خوانده و یا وکیل و یا نماینده قانونی وی
3- موضوع حکم اجراییه مشخص باشد
4- حکم اجراییه صادره ، قطعی باشد
ابطال اجراییه و ثبتی

شکایت از دستور اداره ثبت

براساس ماده ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی :” در صورتی که فردی دستور اجرای اسناد رسمی را مغایر با مفاد سند و یا مغایر قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد ، قادر است به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند “. تنها دادگاه محل استقرار واحد ثبتی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را خواهد داشت . در ماده ۴ قانون مذکور هم ذکر شده که :” اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نمیشود جز آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا دهد و یا قراری مبنی بر توقف عملیات اجرایی بدهد “.

سند الاجرا و ابطال اجراییه و ثبتی

برخی از انواع ابطال اجراییه و ثبتی شامل اجرای ثبت، اجرای دادگاه و اجرای مالیات است.  تعریف سند الزام آورلازم الاجرا سندی است که صاحب آن می تواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت نسبت به مفاد آن اجرائیه بگیرد، البته لازم به ذکر است که تمامی اسناد رسمی دارای قابلیت یکسانی با این نیستند.و این ویژگی را نخواهند داشت مثلاً دعوی مبنی بر سند رسمی مالکیت مبنی بر درخواست وصول اجرت المثل یک امر حقوقی است که شاکی باید برای رسیدگی به آن به دادگاه مراجعه کند. زیرا در سند مالکیت مبلغ و مبنای ادعا مشخص نشده است. مقامات صادرکننده اجراییاجرایه توسط مراجع مختلفی صادر می شود که یکی از آنها دادگستری است.دفاتر اسناد رسمیدر خصوص اسناد رسمی که در مورد املاک و اموال ثبتی لازم الاجراست اعم از اینکه ملک مورد رهن یا اجاره باشد اعم از ثبتی یا غیر ثبتی.مرجع دفتری است که سند را ثبت کرده است.دفاتر رسمی ازدواج و طلاقدر مورد مهریه و تعهدات ضمن عقد که می تواند اجرائیه کند.اجرای دفتر ثبت یا ثبتدر برخی موارد درخواست اجرائیه توسط اداره ثبت انجام می شود. اقلامی مانند دریافت تسهیلات بانکی و چک بی محل .واحد اجرای اسناد رسمیاداره اجرای اسناد رسمی در زمینه اسناد عادی، برخی موارد و اسناد رسمی صلاحیت اجرای این اسناد را خواهد داشت.رأی این واحد با توجه به مواد 1، 4 و 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قابل اعتراض در دادگاه محل استقرار واحد ثبتی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *