وکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری چیست؟وکیل دیوان عدالت اداری چیست؟

یکی از مراجع قضایی تخصصی ، عدالت اداری می باشد که بر اساس اصل 173 به سبب رسیدگی بررسی شکایات و اعتراضات مردم علیه نهاد ها و سازمان های دولتی و اداری زیر نظر قوه قضایی تاسیس شده.ریاست قوه قضایی رئیس دیوان عدالت اداری را انتخاب می کند و این نهاد قضایی دارای یکسری آیین دادرسی به خصوصی بوده و روش و نحوه رسیدگی در آن با دادگاه های عمومی و انقلاب به صورت کلی دارای اختلافاتی می باشد .این آیین دیوان عدالت اداری که به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نام برده می شود دارای 124 بند و چند نکته می باشد.در دیوان عدالت اداری شکایات بر خلاف سایر دادگاه های عمومی و انقلاب دارای سختی های بیشتری می باشد.
با ذکر نکات بالا حتما متوجه شده ایکه طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری متفاوت بوده شامل سختی های بسیاری می باشد ، بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل کارشناس و مجرب یک جلسه مشاوره نموده و گروه حقوقی رضا عبدالمحمد م یتواند در این راه بهترین پیشنهاد برای کمک شما باشد.

شکل ارتباط با وکیل دیوان عدالت اداری

در حال حاضر افراد به روش های متفاوتیمی توانند با بهترین وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری ارتباط برقرار بکنند. ارتباط از طریق سامانه های الکترونیکی بهترین راه دسترسی به وکیل دیوان عدالت اداری می باشد. همچنین وجود سایت های معتبر کمک می کند که در کوتاه ترین زمان افراد تلفن بهترین وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری دریافت نمایند.مکالمه تلفنی با کارشناس حقوقی مزایای زیادی دارد، به طور مثال از اتلاف وقت افراد جلوگیری نماید و افراد بدون آنکه ترافیک شهری را تحمل کنند، به سرعت با وکیل دیوان عدالت اداری ارتباط برقرار نمایند. برای بعضی اشخاص مشاوره حضوری با بهترین وکیل تضمینی دیوان عدالت اداری بسیار مفید تر خواهد بود، و ترجیح می دهند که در یک گفت و گو حضوری مشکلات خود را در بیان کنند و اسناد و مدارکی را که جمع آوری نموده را به وکیل ارائه دهند، تا علاوه بر مطالعه آن بهترین راهکاررا در اختیارشانقرار بدهد.برای یافتن تلفن و نشانی های الکترونیکی بهترین وکیل ها دیوان عدالت اداری می بایست به سایت های حقوقی معتبر مراجعه کنید و تجربه و سابقه وکیل مورد نظر رو بررسی کنید ، و سپس با در نظر گرفتن توانایی های وکیل ،پرونده خود را به ایشان سپرد.سایت هایی که به طور تخصصی در یک حوزه حقوقی مانند حقوق عمومی فعالیت دارند، خدماتی که ارائه می دهند کیفیت بالاتری دارد، و افراد می توانند با اطمینان خاطر به آنها مراجعه نمایند.
وکیل دیوان عدالت اداری

وظایف بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۵۳ قانون اساسی وظیفه اصلی قوه قضاییه بررسی و رسیدگی به شکایات مردم میباشد در جهت رسیدن به این هدف و به منظور رسیدگی تخصصی به شکایاتی که یکی از اصحاب دعوا نهادهای دولتی باشد دیوان عدالت اداری تشکیل شد طبق قوانین تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شده در سال ۱۳۹۲ وظایف دیوان عدالت اداری به شکل زیر می باشد:
• بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم در ارتباط با مامورین واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و پس گرفتن حقوق آنهاابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع که خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد.
• رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیات ،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جدا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت آرا صادره با قوانین و مقررات.
• رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بالا و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است و لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت های بسیاری با سایر مراجع قضایی دارد از جمله اینکه جلسات رسیدگی به صورت شناخته شده در عرف، برگزار نمیگردد و می بایست دفاع توسط خواهان ،خوانده یا وکیل آنها به صورت لایحه ای کامل و مختصر باشد این نوع دفاعیات نیاز به آگاهی کامل از روند رسیدگی در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری می باشد بهره بردن از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به احقاق حق شما بکند با توجه به گستردگی زیاد شاخه ها و زیر شاخه های علم حقوقی و همچنین تعدد مراجع قضایی در ایران که هر کدام کار تخصصی انجام می دهند بسیاری از وکلا نیز به تبعیت از این رویه، زمان زیادی را صرف تقویت بنیه علمی خود در یکی از این رشته ها می نمایند تا تسلط کامل را در آن داشته باشند.

نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

تفاوت بسیار مهمدیگر در روند رسیدگی دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی این می باشد که در بسیاری از موارد و البته نه همه آنها رسیدگی دیوان به صورت شکلی است به منظور تبیین بهتر این موضوع ابتدا تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی را بیان می کنیم.
• رسیدگی ماهوی؛ در این نوع رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوا ورود می کند و در حقیقت ذی نفع یا محق بودن یا نبودن را تشخیص میدهند
• رسیدگی شکلی؛ در این نوع رسیدگی دادگاه روند صحیح طرح دعوا تا زمان صدور رای را احراز می نمایند به نحوی که اگر مراجعی که مرجع تجدید نظر آن دیوان عدالت اداری است را صادر نماید یا ارگان دولتی آیین نامه یا بخشنامه صادر می نماید دیوان عدالت اداری روند صحیح شکلی بودن آن را مورد بررسی قرار می‌دهد
نحوه قانونی رسیدگی در دادگاه های ایران مملو از پیچیدگی و نکات ظریف می باشد. از طرف دیگر غالباً متون قانونی نکات را به صورت کلی بیان می نماید و در مرحله اجرا عدم تسلط و نداشتن علم به رویه‌های دیوان عدالت اداری گاه نمی تواند باعث تضییع حقوق شما شود لذا می توانید با بهره گیری از خدمات این مجموعه که بهترین وکلای دیوان را در اختیار دارد ازاین طریق پرونده خود در مسیر صحیح و با توجه به بهترین وکلای دیوان عدالت اداری به جزئیات دعوای خود مطمئن شوید.
وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری وکالت چه پرونده هایی را قبول میکند؟

طبق بند 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در برسی و رسیدگی به پرونده های طرح شده را معین کرده است. در نتیچه افراد حقوقی و حقیقی میتوانند در رابطه با تصمیمات و فعالیات عای سازمان ها و نهاد های دولتی اعتراض بکنند. همچنین در شرایطی که مقررات شهرداری ها بر خلاف قانون تشخیص داده بشود، و یا افراد در رابطه با فعالیت های ماموران دولتی اعتراضی داشته باشند میتوانند در یدوان عدالت اداری پرونده خود را پیگیری کنند. دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح میشود می بایست دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد و قوانین در آن رعایت بشود، مبتوانید با مراجعه به کارشناس حقوقی خبره که به شما کمک میکنددادخواست مستحکمی را تنظیم کنید و بر این اساس احتمال موفقیت پرونده را افزایش می دهند.

حوزه های خارج از وظایف وکیل دیوان عدالت اداری

اما همانطور که تا اینجا مشخص است عملا دیوان عالی اداری سعی می کند عدالت را به نوعی برقرار کند و نگذارد که ابزارهای قانونی موجب بی قانونی و ناعدالتی شود. اما مسئله اینجاست که حد وظایف دیوان عالی اداری و بالطبع وکیل دیوان عدالت اداری محدود است. به طور کلی دیوان عالی اداری نمی تواند تصمیمات قوه قضاییه، تصمیمات رئیس قوه قضاییه، تصمیمات و مصوبه های شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی ملی را بررسی کند. در واقع هیچ کس امکان شکایت و پیگیری شکایت این نهاد های حقوقی – حقیقی – را از طریق دیوان عالی اداری و وکیل دیوان عدالت اداری نخواهد داشت.

وکیل متخصص تخلفات اداری

امروزه متخلفین اداری بسیار بیشتر از قبل شده اند و روز به روز نیز تعداد تخلفات اینچنینی بیشتر می شود. در نتیجه نیاز به وکیل کارشناس تخلفات اداری بیش از پیش در جامعه احساس می شود. در واقع وکیل اداری به صورت کامل با روند قضایی این دسته از پرونده ها آشنایی دارد و قادر خواهد بود حق موکل خود را در کمترین زمان ممکن بگیرد. بر اساس ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در هر کدام از دستگاه های مشمول این قانون، به جهت رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت هایی با عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در حوزه حقوقی مسئله ای بسیار حساس می باشد و از آن جایی که در این نوع پرونده ها، افراد حق اعتراض و درخواست تجدید نظر را دارند، وکیل تخلفات اداری می تواند بسیار کمک کننده باشد و به دلیل آگاهی از قوانین مربوطه خواهد توانست پرونده را پیگیری کرده و به آن رسیدگی نماید.

هزینه وکیل دیوان عدالت اداری

فعالیت وکیل دیوان عدالت اداری در زمینه پرونده های مختلف دارای پیچیدگی ها و سختی های به نسبت زیادی است. به دلیل اینکه خدمات وکیل دیوان عدالت اداری بسیار گسترده است و پرونده های مربوطه دارای حساسیت های قانونی زیادی می باشند، هزینه وکیل دیوان عدالت اداری کاملا متناسب با نوع پرونده می باشد. بسیاری از افرادی که از دستمزد وکیل دیوان عدالت اداری واهمه دارند باید به این نکته دقت داشته باشند که خدمات حقوقی چنین وکیل متخصصی در مقابل هزینه ای که دریافت می کند کاملا معقولانه است. اما در حالت کلی شما بایستی این موضوع را بدانید که مبلغ دستمزد وکیل دیوان عدالت اداری در جریان دادرسی پرونده های مختلف، متفاوت می باشد.
بهتر است برای مطالعه مقاله وکیل حقوقی را نیز مطالعه فرمایید
ادامه مطلب
وکیل حقوقی
راه های ارتباطی
⇐09121574297
راه های ارتباطی
⇐09121574297

One thought on “وکیل دیوان عدالت اداری

 1. فرمانداری says:

  با سلام و تشکر از مطالب اموزنده خوبتون

  همسر بنده خبرنگار بوده و بعلت حسن شهرتی که داشت به درخواست فرماندار به مدت ۵ سال از سال ۹۲ تا ۹۷ در ادره فرمانداری شهرمان به عنوان مسئول روابط عمومی استخدام شده و مشغول به کار بوده – قرار داد فقط بصورت شفاهی بوده و قرارداد مکتوبی نداره- بدون پرداخت حقوق بیمه و … و به خاطر اینکه خانم بوده و ترس از اخراج داشته نتوانسته حقوق و مطالباتش رو دریافت کنه الان قصد دارم شکایت کنم و به یک متن شکواییه مستدل و قوی نیاز دارم که تمام مطالبات رو بتونم ازشون بگیرم
  ضمنا مدارک ومستنداتی داره که کارکردش رو اثبات میکنه ازجمله حکم انتصاب به عنوان مسول روابط عمومی -برگه مرخصی -احکام انتخاباتی -بیش از صدتا تقدیرنامه و … و شاهدان عینی که همکارانشان بوده
  نکته اینکه در طول این پنج سال همسرم بیمه اختیاری که میلغ کمکی رو اداره ارشاد برای خبرنگاری واریز کرده و مابقی رو هم خودش واریز کرده
  ایا این مشکلی به وجود میاره
  ممنون میشم راهنمایی کنید و هزینه شکواییه رو هم بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *