توقیف سهام بورس برای مهریه

توقیف سهام بورس برای مهریه+ قوانین و شرایط رفع

فهرست مطالب

مراحل توقیف سهام جهت وصول مهریه

جهت آنکه چیزی قابلیت توقیف داشته باشد باید مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش مالی بوده و قابلیت تقویم به پول را داشته باشد؛ فلذا از آنجایی که سهام دارای ارزش مالی است پس قابل توقیف نیز میباشد. زوجه در ابتدا برای آنکه بتواند از محل سهام به مهریه خود دست یابد باید سهام زوج را شناسایی نموده که شناسایی میتواند از راه های گوناگونی انجام پذیرد مانند آنکه کد ملی زوج را در سازمان خصوصی سازی وارد نماید؛ در نهایت بعد از مطمئن شدن از این امر که زوج دارای سهامی ارزشمند است میتواند جهت توقیف آن را به اجرای ثبت یا دادگاه معرفی کند.

بیشتر بخوانید : ابطال اجراییه مهریه همراه با مشاوره رایگان

هر گاه که مرد محکوم به وصول و پرداخت مهریه از محل مال توقیف شده شود این موضوع به واسطه اجرای احکام انجام خواهد گرفت اما نکته لازم به ذکر آن است که در مرحله توقیف، مستثنیات دین قابل توقیف نیست و زوجه نمیتواند از محل آنها حق و حقوق خود را دریافت نماید. اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام دادگاه در این خصوص با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه مبالغ توافق مینماید و شماره حسابی را برای واریز مبلغ حاصل از فروش سهام زوج ارائه مینماید.

بیشتر بخوانید : چه مقدار از حقوق برای مهریه توقیف میشود؟

نحوه توقیف سهام شرکت جهت وصول مهریه:

در خصوص شرکت های سهامی عام، مراجع ذی ربط به اداره ثبت شرکتها، مدیر عامل شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مینمایند تا از انتقال سهام به دیگری خودداری نمایند اما در خصوص شرکت های سهامی خاص میبایست تمامی مراتب به مدیر عامل شرکت و اداره ثبت شرکتها اعلام گردد تا از انتقال سهام و فرار زوج از دین خود یعنی پرداخت مهریه جلوگیری نمایند. جهت فروش سهام توقیف شده میبایست اولاً سهام کارشناسی شود و در مرحله بعد برای فروش به مزایده گذاشته شود.

سهام شرکت های سهامی خاص، بعد از مرحله کارشناسی، سهام زوج به واسطه مزایده فروخته شده و مهریه به زوجه پرداخت میگردد. در خصوص شرکت های سهامی عام، فروش سهام میبایست حتما به واسطه سیستم‌های فروش سهام در سازمان بورس اوراق بهادار انجام گیرد و بعد از آن مبلغ مهریه به زوجه پرداخت گردد.

 

نحوه توقیف سهام بورس برای مهریه

 

نحوه توقیف سهام عدالت جهت وصول مهریه:

تمامی ملت ایران مالک سهامی تحت عنوان سهام عدالت میباشند که سود این سهام بعد از گذشت چند سال در پایان هر سال برای آنها واریز میگردد. این سهام در گذشته قابلیت آزادسازی نداشته و قابل نقل و انتقال و توقیف نبوده ولیکن با عنایت به ابلاغ مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، چراکه امکان معامله‌ آن وجود نداشت، سهام عدالت از شمول اموال قابل توقیف خارج میبود. بنابراین از تاریخ 9/2/1399 با ابلاغ ایشان، به میزانی که این سهام قابلیت آزادسازی داشته باشد، قابلیت توقیف نیز دارد. از تاریخ 23/4/1399 که شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه‌ای را  تصویب کرد، سهام عدالت به میزان 30% آزادسازی شده و امکان توقیف آن و فروشش بعد از استعلام از طریق اجرای احکام دادگستری بوسیله‌ شرکت سپرده‌گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه مبالغ وجود خواهد داشت.

بیشتر بخوانید : توقیف ملک مشاع برای مهریه

در نهایت با اعلام روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، سازمان خصوصی سازی در طی نامه‌ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها  اعلام نمود که تمامی مقامات مراجع قضایی و همچنین مقامات مراجع شبه که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی اشخاص را دارند، موظف هستند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به طور متمرکز ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز مبالغ حاصله از  فروش دارایی توقیف شده را معرفی کنند. فلذا باید توجه داشت که زوجه با مراجعه به مراجع ذی صلاح این امکان را دارد که مهریه خود را از محل سهام عدالت همسرش وصول و دریافت کند، چراکه سهام عدالت مالیت داشته و قابلیت توقیف نیز دارد.

 

مراجع صالح جهت توقیف سهام برای مهریه:

سهام بورس و سهام عدالت  ارزش مالی دارند و به همین جهت قابل توقیف نیز میباشند. فلذا زمانیکه زوجه بخواهد مهریه خود را مطالبه نماید و سهام بورسی همسرش را به اجرای ثبت یا دادگاه معرفی نماید، در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه به همسرش، مهریه زوجه از محل سهم توقیفی پرداخت خواهد شد.

در این وضعیت مقام قضایی به شرکت سرمایه گذاری دستور فروش یا انتقال سهام بورس را داده که این سهام ممکن است مربوط به شرکت سهامی عام یا خاص باشد که چنانچه سهام مرتبط با شرکت های سهامی عام باشد مجمع قضایی به اداره ثبت شرکت ها و یا مدیر عامل آن شرکت و یا سازمان بورس دستور داده که مانع نقل و انتقال سهام مذکور شوند و آن را توقیف نمایند و چنانچه سهام مرتبط به شرکت های سهامی خاص نیز باشد، به مدیر عامل شرکت و اداره ثبت شرکت ها اعلام میشود تا از نقل و انتقال سهام جلوگیری نمایند.

بیشتر بخوانید : توقیف ملک وکالتی برای مهریه

اگر مهریه زوجه پرداخت و وصول نشود، سهام زوج مورد بررسی کارشناس قرار گرفته و جهت فروش به مزایده گذاشته میشود؛ در این خصوص باید بدانید که در شرکت های سهامی عام، سهام میبایست به واسطه سازمان بورس فروخته شود.

 

شرایط توقیف سهام بورس برای مهریه

 

وکیل توقیف سهام بورس جهت وصول مهریه:

در انجام امور حقوقی به جهت داشتن پیچیدگی های خاص خود که اشخاص معمولی کمتر اطلاعات و آگاهی از آن دارند که از جمله موارد آن میتوان به مباحث مختلف در خصوص مهریه و نحوه وصول آن اشاره نمود، نیازمند وجود شخصی ماهر و با تجربه و کاملا آشنا به و مسلط به قانون و امور حقوقی میباشد. فلذا برای پیشبرد درست اهداف خود نیازمند مشاوره با بهترین وکیل مهریه خواهید بود. گروه مشاوره دکتر رضا عبدالمحمد با بهترین و سریع ترین راهکار ها و پیشنهادات آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.

بیشتر بخوانید : نحوه توقیف خودرو برای مهریه

نمونه متن درخواست توقیف سهام جهت وصول مهریه:

ریاست محترم مجتمع قضایی…. احتراما اینجانب در خصوص خواسته به استحضار میرسانم؛ به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره…. مورخ ….. با خوانده محترم عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره …. واقع در شهرستان …. منعقد نمودیم. لذا با عنایت به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه به میزان … تماماً بر ذمه زوج و عندالمطالبه میباشد، مستنداً به مواد 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی 29/4/1376 آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مارالذکردر عقدنامه به میزان …. و تقاضای صدور قرار تامین و توقیف سهام خوانده از آن مقام عالی مورد استدعاست.

نکته پایانی این است که زوجه قادر است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اطلاع از این امر اقدام نموده که  البته باید حکم قانونی را همراه خود داشته باشد. همچنین در صورتی که توقیف سهام به واسطه اجرای ثبت انجام بگیرد دیگر نیازی به حکم قانونی نخواهد بود.

در نهایت باید به این امر توجه داشت که هرچیزی که ارزش مالی داشته یا به اصطلاح مالیت داشته باشد قابلیت توقیف جهت وصول مهریه (بهترین وکیل مهریه در تهران) را دارد تنها در صورتیکه مشمول مستثتنیات دین نباشد.

بیشتر بخوانید : چگونه طلا را برای مهریه توقیف کنیم؟

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 18 =