مطالبه مهریه در ازدواج موقت

مطالبه مهریه در ازدواج موقت
آنچه خواهید خواند :

مهریه مال تعیین شده ای میباشد که ارزش مالی دارد و در دوران عقد از طرف مرد به زن داده می شود. وجود مهریه در عقد اعم از دائم یا منقطع از حقوق مسلم زن است و پس از قرائت عقد بدون قید و شرط از سوی زن قابل مطالبه بوده و مرد مکلف به پرداخت آن می باشد. در این مقاله به شیوه ی مطالبه مهریه در ازدواج موقت پرداخته میشود.

بیشتر بخوانید : مهریه چیست و چه تاریخچه ای دارد؟

مطالبه مهریه ازدواج موقت:

عقد نکاح موقت سند عادی تلقی می شود بنابراین برای دادخواست مهریه باید به دادگستری مراجعه کرد و از طریق ثبت احوال نمی توان برای مهریه اقدام کرد چون قابل اجرا نیست حتی اگر 99 سال باشد.علاوه بر مطالبه، باید در ستون درخواست در دادخواست، مدرک زوجیت نیز درج شود.
زنی که ازدواج موقت او ثبت نشده است می تواند برای اثبات ادعای خود با شهادت دو شاهد مرد عادل یا دو زن به همراه یک مرد، مهریه خود را مطالبه کند.
نکته مهم این است که گفتن هر کدام از دو طرف درباره ی مهریه و مقدارش بسیار مهم خواهد بود.

برای مشاوره با وکیل متخصص مهریه با شماره 09121574297 تماس بگیرید

تمام شدن زمان عقد موقت:

با تکیه بر قوانین مکتوب و رویه قضایی می شود بیان داشت که در پایان مدت، حق مطالبه مهریه به هیچ وجه زایل نمی شود و در واقع مهریه شامل مرور زمان نمی شود و هر زمان که زن می خواهد قابل مطالبه است.

تعیین مهریه در ازدواج موقت عدم وجود محدودیت در آن:

در ازدواج موقت همچنین مثل عقد دائم حدودی برای میزان مهریه  تعیین نمیشود و وجود ندارد و بیشتر از 110حتی سکه قابل تعیین میباشد و همه ی قانون های درخواست مهریه در ازدواج اعم از دائم یا موقت یکسان است.
در مطالبه کردن مهریه هم درازدواج موقت وهم در نکاح دائم  اگر که میزان آن تا 20 میلیون تومان باشد مرجع صالح شورای حل اختلاف صالح میباشد اما اگر که میزانش بیشتر از 20 میلیون تومان باشد. دادگاه حقوقی یا خانواده مرجع صالح است.

مهرالمثل به چه معناست؟

اگر در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد یا مهریه مجهول باشد، اگر قبل از تعیین مهریه بین زن و مرد رابطه برقرار شود، زن استحقاق دریافت مهرالمثل را دارا خواهد بود.مقدار مهرالمثل چگونه محاسبه میشودمیزان مهریه با توجه به موقعیت اجتماعی و شأن خانوادگی زن از نظر تمام صفات او از قبیل شغل، تحصیلات و… تعیین می شود. یکی از شروط اساسی که باعث صحت ازدواج موقت می شود، تعیین مهریه است. ، هر چیزی که می تواند مالیت ومالکیت را دارا باشد. اگر مهریه در زمان عقد موقت تعیین شده باشد قابل مطالبه است ولی مهرالمثل برای عقد دائم است و شامل ازدواج موقت نمی شود.

ثبت کردن عقد موقت

ثبت عقد موقت در 3 حالت لازم الاجرا است:

  • دو طرف توافق کنند
  • باردار شدن زن
  • شرط ضمن عقد

در نتیجه زن توانایی این را دارد که در عقد موقت در هر حال اعم از اینکه ازدواجش ثبت شده باشد یا خیر می تواند مهریه خود را مطالبه کند. رضا عبدالمحمد متخصص در ضمینه ازدواج موقت میزان مهرالمثل با توجه به جایگاه اجتماعی و شرافت خانوادگی زن با لحاظ همه صفات او مانند شغل، تحصیلات و … مشخص می شود. یکی از شروط اساسی که موجب صحت ازدواج موقت است، معین بودن مهریه می باشد یعنی هر چیزی که قابل تملک باشد و مالیت داشته باشد. اگر در موقع عقد موقت مهریه تعیین شده باشد، قابل مطالبه خواهد بود اما مهرالمثل ویژه ازدواج دائم می باشد و شامل ازدواج موقت نخواهد شد.

ارث زن در عقد موقت

در نکاح موقت زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد و توارث بین زن و شوهر در صورتی می باشد که نکاح آنها دائمی باشد از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدنی که بیان می کند ” زوجین که نکاح آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشد از یکدیگر ارث می برند ” معلوم می شود که توارث بین زوجین از یکدیگر اختصاص به عقد دائم دارد و در نکاح منقطع ارث راه ندارد و شرط توارث نیز در نکاح منقطع به دلیل تعارض با قواعد آمره باطل است، زیرا تعهد علیه وارث به حساب آمده و هیچ فردی نمی تواند علیه دیگری شرط کند به دلیل اینکه قوانین ارث از قوانین آمره می باشد و شرط بر خلاف آن باطل خواهد بود.
• در صورتی که زوج وصیت کند که مبلغی به همسرش که در زوجیت موقت می باشد پرداخت گردد این شرط از لحاظ قانونی صحیح می باشد پس زوج در قالب حقوقی وصیت توانایی دارد مبلغی برای همسرش معین کند.
• در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود، فرزندان قانونی زوجین محسوب می شوند و از پدر و مادر خود ارث می برند.
• در قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت در سه مورد الزامی است : در صورتی که زن باردار بشود، یا زوجین برای ثبت نکاح موقت توافق کنند، یا ثبت نکاح به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =