اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت

چکیده مطلب : اعتراض به حقوق ارتفاقی در املاک توسط اداره ثبت انجام می شود و توسط هر فردی (حتی غیر مجاور) قابلیت مطرح شدن دارد. برای ثبت اعتراض تا 30 روز بعد از تاریخ تنظیم صدور مجلس تحدید حدود فرصت خواهید داشت. ثبت اعتراض با استفاده از دادخواست یا گواهینامه جریان دعوا انجام می شود. دکتر عبدالمحمد وکیل مجرب با آشنایی کامل به قوانین و مقررات این دعاوی می تواند به شما در کسب نتیجه مطلوب کمک نماید.
آنچه خواهید خواند :

 منظو از اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت چیست؟

در صورتی که شخصی مدعی وجود حق ارتفاق برای خود در ملک موضوع تقاضای ثبت باشد و یا نسبت به حقوق ارتفاقی اعلام شده توسط سایرین در ملک خود معترض باشد می‌تواند ظرف مهلت مقرر در قانون مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام نماید.
برخلاف نظر اعتراض بر تحدید حدود اعتراض به حدود ارتفاق از سوی غیر مجاور نیز پذیرفته شده و قابل رسیدگی است.

 

چه افرادی مدعی اعتراض به اداره ثبت هستند؟

اعتراض به اداره ثبت شامل هر گونه اعتراض به حقوق ارتفاقی است و افراد زیر دست معترضین به این نوع اعتراض قرار دارند:

  • کسانی که مدعی حق ارتفاقی جهت املاک مورد نظر بوده و تقاضای ثبت دارند.
  • افرادی که نسبت به حق ارتفاقی خود اعتراض داشته باشند.
  • اگر فرد یا نماینده ایشان در تحدید حدود حاضر نباشد.
  • افراد نسبت به حق ارتفاقی املاک خود معترض باشند.

 

بیشتر بخوانید : وکیل سرقفلی تضمینی

 

مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی در اداره ثبت

معترض مکلف است اعتراض خود را در مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صدور مجلس تحدید حدود اعلام نماید. در مورد اعتراض هایی که خارج از مهلت قانونی تقدیم می‌شود در جلسه اداره اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به تقدیم اعتراض بر حقوق ارتفاقی

اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقی باید در اداره ثبت که در آگهی معین شده است تقدیم گردد.

 

بیشتر بخوانید :  انواع قرارداد پیمانکاری

 

اعتراض به حقوق ارتفاقی به وسیله دادخواست

معترض می تواند در مهلت ۳۰ روزه رسیدگی به اعتراض خود نسبت به حقوق ارتفاقی درست موضوع تقاضای ثبت را با تقدیم دادخواست از مرجع صالح تقاضا نماید.

 

بیشتر بخوانید : پایان کار شهرداری

 

اعتراض به حقوق ارتفاقی به وسیله گواهی نامه جریان دعوا

اگر به این متقاضی ثبت و شخص معترض، پیش از انتشار آگهی نوبتی در مورد حقوق ارتفاقی مورد اختلاف دعوای مطرح شده و در جریان رسیدگی باشد، ارائه گواهینامه جریان دعوا کفایت کرده و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ضروری نمی باشد.

 

شرایط دادخواست اعتراض به اداره ثبت

اعتراض به اداره ثبت شرایطی دارد. برای اطلاع از این شرایط بهتر است به وکیل ثبتی مراجعه نمایید تا به طور کامل در جریان این شرایط قرار گیرید. به طور کلی برای اعتراض به اداره ثبت، دادخواستی که به دادگاه ارائه می دهید باید با ماده 51 از قانون دادرسی مدنی مطابقت داشته باشد و تمامی نکات این ماده در اعتراض ارائه شده رعایت شود.

در حالت کلی می توان گفت که شرایط دعاوی ثبتی تفاوت زیادی با دعاوی دیگر ندارد. اگر اعتراض خواهان بر اساس رسیدن به ملک مشخصی باشد اعتراض باید طبق پروسه دیگر دعاوی اعتراض مانند دعاوی مالی باشد.

حال با توجه به اینکه این دعوی مربوط به مال غیر منقول است پس هزینه دادرسی نیز طبق مصوب 73 باید پرداخت گردد. تعیین هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه انجام خواهد شد. هزینه تمبر مالیاتی حقوق کانون نیز بر اساس نوع دعوی محاسبه می شود.

 

ایجاد حق ارتفاق

حق ارتفاق ممکن است به صورت قرارداد یا قانونی پدید آید. قانون این اجازه را به فرد می دهد و یا همچنین به صورت اجازه مالک یا طبیعی. منظور از حالات طبیعی زمین نیز ایجاب می کند که فرد این حق را داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − چهار =