توقیف سرقفلی

توقیف سرقفلی؛ مراحل و قوانین توقیف سرقفلی

فهرست مطالب

توقیف سرقفلی

سرقفلی یک حق مالی است که در موارد اجاره ملک تجاری مثل مغازه توسط مستاجر به موجر و یا بالعکس پرداختمی شود . نکته مهم در مورد سرقفلی این است که این حق مالی تنها در مورد املاک  تجاری ایجادمی شود.. سرقفلی در قانون سال 1376 مبلغی است که مستاجر هنگام اجاره به مالک ملک یا دارنده حق سرقفلی پیشین می پردازد و مالک ملک، موظف است در پایان مدت اجاره مبلغ سرقفلی را به نرخ روز به مستاجر برگرداند.

مشاوره با وکیل سرقفلی

هنگامی که به موجب یک قرارداد  اجاره نامه  در مورد یک ملک حق سرقفلی وجود داشته سرقفلی به دلیل اینکه مال محسوب میشود و دارای ارزش اقتصادی می باشد یعنی قابل تبدیل به پول می باشد امکان توقیف سرقفلی وجود دارد و سرقفلی جزء مستثنیات دین نمی باشد.

بیشتر بخوانید : حق سرقفلی و مالکیت چه فرقی با هم دارند؟

مراحل توقیف سرقفلی

طلبکار مستاجر پس از اثبات انعقاد عقد اجاره وتوافق مسـتأجر ومـوجردر مورد گرفتن سرقفلی میتواند تقاضاي توقیف سرقفلی را کرده و مطابق مـاده 87 قـانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرایی نیزاخطاری را بارونوشت اجراییه بـه شـخص بدهکار ابـلاغ می کند کـه بـه موجـب آن او را از پس دادن سرقفلی به موجر منع کرده و ملزم به دادن آن وجه به مأمور اجرا می نماید.

 

توقیف سرقفلی

 

شرایط و روند توقیف سرقفلی

  1. سرقفلی به عنوان مبلغی پول که موجردر بدو امر از مستأجر میگیرد

در این نوع سرقفلی مطابق ماده 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب1376  با چون ایـن نوع از سرقفلی مبلغی است که بر ذمـه مسـتأجر اسـت، توقیـف آن ممکـن است و مشـمول توقیف طلب در قانون اجرای احکام میگردد.. پس طلبکـار مسـتأجر از طریـق توقیـف طلب او میتواند به حق خود دست پیدا کند.

  1. سرقفلی به عنوان مبلغی پول که مستأجر از موجر یا مستأجر دیگر در اثناي عقد اجاره می گیرد

حالتی که  مسـتاجری که  دارای حـق انتقال به غیراست سرقفلی خود را به دیگری منتقل کرده و با دادن سرقفلی پولش را ازآن شخص می گیرد و از آنجا که این نوع از سرقفلی مبلغ یا وجهی است و بر ذمه موجر یا مستأجر ثـانی می باشد توقیف آن ممکن بوده و مشمول توقیـف طلـب در قـانون اجـرای احکـام مـدنی می گردد پـس طلبکار مستأجر اول از طریق توقیف طلب او می تواند به حقوق خود دست پیدا کند.

روند توقیف سرقفلی  به این صورت است که طلبکار مستأجر اول پس از اثبات وجود سرقفلی میتواند تقاضای توقیف آن را  نماید. واحد اجـرا نیز اخطاری به مستأجر ثانی یا موجر ابلاغ می کند که به موجب آن او را از دادن مبلغ سـرقفلی بـه مستاجر اول منع کرده و ملزم به تسلیم آن وجه به مأمور اجرا می کند.

بیشتر بخوانید :وکیل شهرداری +【مشاوره رایگان و تخصصی ☎️ 】

آیا سرقفلی جزء مستثنیات دین می باشد؟

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سرقفلی جزو موارد استثنائات محسوب نشده پس قابل توقیف می باشد.

 

شرایط توقیف نمودن سرقفلی

1-ملک دارای سند رسمی باشد.

2-بدهکارمالک سرقفلی و یاحق کسب و پیشه باشد.

3- امکان انتقال به غیر هم وجود داشته باشد.

 

نحوه توقیف سرقفلی

 

آیا سرقفلی قابل مزایده است؟

درصورتی که ملک دارای سند رسمی بوده  و بدهکار مالک عین و سرقفلی ملک باشد و یا مستاجربه صورت رسمی سرقفلی با حق انتقال به غیر به وی منتقل شده باشد، سرقفلی قابل مزایده می باشددرغیراینصورت سرقفلی توقیف خواهدگشت  ولی فروش آن منوط به رضایت مالک است.

بیشتر بخوانید : هزینه وکالت سر قفلی 💰

نکاتی  مهم در مورد توقیف حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

در خصوص توقیف سرقفلی باید توجه نمود که توقیف به معنای تصاحب یا تملک نیست. با توقیف  یک سرقفلی، ملک تجاری  پلمپ شده و هرگونه تصرف در آن ممنوع می گردد. پس از توقیف سرقفلی در صورتی که دادگاه به نفع توقیف کننده حکم صادر نماید ، ملک مطابق با قانون اجرای احکام مدنی به مالکیت طلبکار در می آید. همچنین ممکن است ملک به مزایده گذاشته شده و پس از ارزش گذاری توسط ارزیاب به فروش می رسد و از محل آن مطالبات خواهان پرداخت می گردد.

هرچند پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 از نظر قانونی دیگر حق کسب و پیشه قابل ایجاد نیست،ولی نسبت به قراردادهایی که در زمان حاکمیت قانون تصویب شده اند حق کسب و پیشه منشا آثار حقوقی متعددی است که ممکن است تا سال های متوالی ادامه پیدا کند.

هر کدام از طرفین قرارداد برای مطالبه سرقفلی و توقیف ملک یک تجاری می تواند به دادگاه عمومی مراجعه کرده وتقاضای توقیف سرقفلی را کند.یکی از نکات مهم در مورد سرقفلی این است که دادگاه در تعیین ارزش سرقفلی نرخ روز را در نظر می گیرد. در واقع مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با توجه به ارزش فعلی آن ملک تجاری، میزان سرقفلی قابل پرداخت را تعیین می کند.

بیشتر بخوانید : وکیل سرقفلی تضمینی

حق سرقفلی همچنین ممکن است توسط شخص ثالث که ملک را پس از مستاجر اجاره می کند، به مستاجر پرداخت گردد. اگر بر خلاف تعهدات در قرارداد، مستاجر جدید از پرداخت سرقفلی به مستاجر قبلی خودداری کند، مستاجر قدیمی حق توقیف سرقفلی را دارد. َ

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =