آنچه خواهید خوند :

اخذ صورت مجلس تفکیکی

اخذ صورت مجلس تفکیکی

اخذ صورت مجلس تفکیکی در مورد شکل مجلس تفکیکی باید بگوییم که بعد از ساخت آپارتمان، مالکیت تمام قسمت های آن مشترک(مشاع) است (املاکی که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر قسمت محدود نیست).
چون می توانید برای هر واحد به صورت جداگانه سند بگیرید. تعیین مشخصات هر واحد و سایر قسمت ها مانند پارکینگ و انباری و مشاعات ضروری است.
سندی که از اداره ثبت دریافت می کنیم و مشخصات قطعات تفکیک شده را نشان می دهد، صورت مجلس تفکیکی نامیده می شود.

بیشتر بخوانید : کمیسیون ماده 12 [قانون زمین شهری]

اخذ صورت مجلس تفکیکی چگونه انجام می گیرد؟

صورت مجلس تفکیکی با کمک گواهی پایان کار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می شود. این صورت مجلس صرفاً حدود چهار واحد مستقل را مشخص کرده و مساحت و شماره گذاری آن ها را بدون پرداختن به مالکیت خصوصی واحدها ذکر می کند. برای صدور صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان، پس از اتمام مراحل ساخت و تایید مهندس ناظر و صادر شدن پایان کار مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه و صورت مجلس تفکیکی را درخواست نمایید. رئیس دفاتر اسناد رسمی درخواست مالک یا مالکین را به اداره ثبت املاک محل اتفاق ملک ارسال می کند. سپس اداره ثبت اسناد و املاک به کارشناس مربوطه مراجعه و صورت صورت مجلس تفکیکی صادر می کند.

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در دعاوی اخذ صورت مجلس تفکیکی به همراه مجرب ترین وکیل ملکی خواهد بود. برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایان کار از شهرداری اخذ نمایید.

بیشتر بخوانید : وکیل پیمانکاری

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان

صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که به چند واحد آپارتمان تبدیل شده اند، پس از اخذ پایان کارشهرداری مربوطه قابل انجام است. به این معنی که پس از اتمام عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور گواهی پایان کار، مالک به سردفتر مراجعه و صورت مجلس تفکیکی را به دفتر اسناد رسمی تسلیم می کند. رئیس دفتر اسناد رسمی درخواست مالک یا مالکان را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد و صورت مجلس تفکیکی صادر می کند.

بیشتر بخوانید : وکیل ثبت برند

صورت مجلس تفکیکی زمین

امکان صدور صورت مجلس تفکیکی زمین برای مالک یا مالکان وجود دارد که در این صورت نیازی به صدور پایان کار نیست و فقط نقشه زمین را از شهرداری دریافت می کنند و آن الحاقیه درخواست می شود. پس از صدور صورت مجلس تفکیکی، مالک یا مالکین به نسبت سهم خود نسبت به تنظیم و امضای تقسیم نامه اقدام می کنند و در صورت عدم توافق طرفین، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام کردن کاری بیهوده است. در این مرحله امکان انتقال سند رسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود خواهد داشت.

  • گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع، حریم و املاک مجاور مضاف بر گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله نماینده و نقشه بردار ثبت.
  • گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک.
  • گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی.
  • تطبیق و تایید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط توسط رئیس ثبت یا معاون وی و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری.
  • محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذی نفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورت مجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی.
  • صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری.

بیشتر بخوانید : وکیل ثبتی | دعاوی ثبتی

چه مدارکی برای دریافت صورت مجلس تفکیکی لازم است؟

به جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی مدارک زیر لازم می باشد:
• مدارک هویتی مالک مانند شناسنامه و کارت ملی
• ارائه اسناد مالکیت و گواهی پایان کار به جهت اخذ آن

اگر مالک واحدهای آپارتمان را به فروش گذاشته باشد ولی هنوز اقدامی در جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان نکرده باشد، خریدار می تواند ضمن مراجعه به دادگاه و دادخواست الزام به اخذ پایان کار و دادخواست الزام به احذ صورت مجلس تفکیکی مطرح نماید. حال اگر صورت مجلس تفکیکی اخذ شد ولی مالک سند را به نام خریدار نزد، خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید. صورت مجلس تفکیکی در واقع با اخذ گواهی پایان کار ساختمان از سمت اداره ثبت املاک و اسناد رسمی گرفته می شود. صورت مجلس تفکیکی تنها به تعریف از حدود واحد ها و توصیف مساحت آن ها و شماره گذاری آن ها می پردازد جدا از اینکه به مالکان واحد ها بپردازد.
این بدیهی است که وقتی ملکی به صورت کامل مالکیت آن متعلق به یک نفر است پس از تفکیک نیز تمامی قسمت ها نیز متعلق به همان مالک می باشد. ولی اگر یک ملک به صورت اشاعی بوده و دارای چندین مالک باشد هر یک از آن ها با قدر السهم دو دانگ از شش دانگ و … به این شکل همه ی واحد ها و تکه های تفکیک شده با قدر السهم گفته شده تقسیم می شود.
هیچ یک از مالک ها دارای واحد مستقل و شش دانگ نمی شوند وقتی که سند تقسیم نامه در دفتر خانه به رضایت تمام مالک ها تنظیم گردد. سپس هر مالک به نسبت قدرالسهمی که گفته شد تعدادی از واحد ها را به صورت کامل انتخاب می کند، این واحد ها در سندی به تقسیم نامه به ثبت می رسد و به دلیل وجود همین تقسیم نامه سند ها که ثبت شده است هر مالک می تواند سند مالکیت خود را صادر کند. صادر شدن صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شده اند، بعد از اخذ پایان کار شهرداری قابل انجام می باشد. به بیان دیگر پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صادر شدن پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی را به دفتر اسناد رسمی ارائه می کند. سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مورد نظر، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی، اقدام می کند.

بیشتر بخوانید : وکیل شهرداری

کاربرد صورت مجلس تفکیکی آپارتمان

اصلی ترین کاربردهای صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، به شکل زیر است:

  • مهم ترین کاربرد صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، هنگام صدور سند رسمی مالکیت، برای املاک مشاعی یا قطعات تفکیکی آپارتمان است و بدون داشتن آن، این امر ممکن نخواهد بود.
  • کاربرد دیگر صورت مجلس تفکیکی، زمانی است که اشخاص در املاک مشاعی خواهان تنظیم یک تقسیم نامه هستند. با در دست داشتن صورت مجلس تفکیکی، این درخواست بسیار آسان تر خواهد بود.

بیشتر بخوانید : وکیل سرقفلی تهران

اگر مالک اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی نکرد راه حل چیست؟

اگر مالک واحدهای آپارتمان را به فروش گذاشته ولی هنوز اقدامی در جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمان نکرده باشد، خریدار می تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست الزام به اخذ پایان کار و دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی را مطرح نماید. حال اگر صورت مجلس تفکیکی اخذ شد ولی مالک سند را به نام خریدار نزد، او می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 6 =