فسخ قرارداد

فسخ قرارداد
آنچه خواهید خواند :

این مقاله هر آنچه را که باید درباره فسخ قرارداد بدانید به شما می گوید بنابراین ابتدا باید تعریفی از قرارداد و فسخ ارائه شود. ماده 183 قانون مدنی قرارداد را به شرح زیر تعریف می کند: “یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به چیزی متعهد می شوند و توسط آنها پذیرفته می شود.” طبق این تعریف ، انعقاد قرارداد تعهداتی را برای طرفین ایجاد می کند که آنها ملزم به انجام آنها هستند. ”
گروه حقوقی رضاعبدالمحمد شمارا در دعاوی ملکی همراهی خواهد کرد و تا حل اختلافات شما در ضمینه فسخ قرارداد همراهی خواهد کرد.
فسخ قرارداد یکی از راه‌های اتمام قرارداد می باشد بدین صورت که چنانچه به موجب قانون یا توافق طرفین نسبت به فسخ ان تصمیم گیری نموده باشند در صورت وجود شرایط می‌توان قرارداد را فسخ کرده . حال قصد داریم در این سایت حق فسخ در قراردادها را مورد بررسی قرار دهیم . قانونگذار در قانون مدنی به طرفین قرارداد اجازه داده که در مدتی مشخص بتوانند قرارداد را فسخ نمایند که این حق تحت عنوان خیار شرط فسخ قرارداد مطرح می باشد که حتماً باید مدت آن مطرح باشد و در صورت عدم ذکر مدت هم شرط باطل و هم عقد فسخ یکی از حقوقی است که طرفین می‌توانند از این حق خود در قرارداد صرف نظر نمایند و در صورتی که حق فسخ در قرارداد از طرفین اسقاط گردید امکان فسخ به آن علت وجود ندارد یعنی فسخ و مجدد وجود ندارد گروه حقوقی رضا عبدالمحمد همراه شما در تمامی دعاوی ملکی و فسخ قرارداد با بهترین وکیل ملکی خواهد بود

مطالب مرتبط با فسخ قرارداد

۱- ابطال رای داوری
۲- بطلان معامله در ماده 10 قانون مدنی آمده است که طرفین می توانند در مورد هرگونه تعهد یا موضوعی در صورت عدم مغایرت با قانون به توافق برسند. مطمئناً طبق این تعریف ، هر چیزی که طرفین در مورد آن توافق کنند می تواند تحت حمایت قانونگذار باشد تا زمانی که با قوانین مربوطه مغایرت داشته باشد ، بنابراین اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند ، این امر از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. در حقوق مدنی ، قراردادها به دو دسته نامعین و معین جدا می شوند. برخی از قراردادها یا عقود در حقوق مدنی مانند اجاره ، فروش یا صلح پیش بینی شده هستند که عقود معین میابشند. قرارداد و عقود نامعین مطابق ماده 10 قانون مدنی قابل قبول و مورد حمایت قانونگذار است ، مانند قرارداد های عدم افشاء و عدم رقابت. پس از توضیح مختصردرباره ی قرارداد و عقود ، باید فسخ را تعریف کنیم. فسخ در ساده ترین مفهوم آن به معنای انحلال و اتمام قرارداد مقرر شده توسط طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالث است. با توجه به اینکه موضوع قراردادهایی که بین افراد جامعه روابط ایجاد می کند یک موضوع مهم است ، مسایل مربوط به انحلال آن قطعاً بسیار مهم است ، بنابراین افراد قبل از انعقاد هرگونه قرارداد باید به مسائل حقوقی مربوط به آن از جمله فسخ که یکی از راههای خاتمه قرارداد میباشد باید آگاهی کافی داشته باشد. در مقاله حاضر ، شرایط فسخ قرارداد ، قانون فسخ معامله ، انواع فسخ قرارداد ، قانون فسخ قرارداد ، مدت فسخ قرارداد ، خسارت فسخ از قرارداد ، مراحل فسخ قرارداد ، گزینه فسخ قرارداد. مورد بررسی قرار میگیرد فسـخ قرارداد به معنی پایـان دادن به منظر حقوقـی قـرارداد و باطل کردن و یـا انحـلال یکطرفه قـرارداد از سوی یکـی از طرفین قــرارداد و یــا شــخص ثالــث است .اصلی ترین عنصـر ایـن تعریـف ، قدرت و اختیاری میباشد کـه دارنـده ي حـق فسـخ بر اثر رضایت و توافق طرفیــن قــرارداد و یــا به واسطه قانــون ، در پایــان بخشیدن بـه اعتبـار و وجود یک معاملـه خواهد داشت .فسخ قرارداد ، مختص قرارداد های لازم است ،و در قراردادهای جایز هر کدام از دو طرفقرارداد قادر است در هرموقع که بخواهد عقد را پایان بدهد

ماهیت فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ، اختیارو اراده یک سویه به منظور انحلال قرارداد میباشد و نوعی عمل حقوقی محسوب میشود . در فسخ قرارداد یک سوی قرارداد به شکل جداگانه و بدون احتیاج به رضایت طرف دیگر قادر میباشد حق فسخ خود را به کاربگیرد و به این عمل ایقاع (از انواع اعمال حقوقی) گفته خواهد شد .
• فسخ قرارداد بدون داشتن دلایل قانونی از طرف هیچ کدام از دو طرف قرارداد امکان پذیر نمیباشد و هر کدام از طرفین قرارداد که قصد فسخ قرارداد را داشته باشد ، میبایست خسارت فسخ را بپردازد .
• میبایست دقت داشته باشید که افراد در هیچ شرایطی قادر به فسخ یکسویه قرارداد نمیباشند و حق فسخ در صورتی ممکن میباشد که این حق برای فرد در قرارداد پیش بینی گردیده باشد .
</font >
قانونگذارحق فسخ قرارداد را یک حق قابل انتقال دانسته است بنابراین چنین حقی پس از فوت به وراث منتقل می گردد دقت نمایید بین فسخ و انفساخ به لحاظ قانونی تفاوت وجود دارد ما در این سایت میخواهیم این تفاوت را بررسی نماییم و پس یک حق برای تو برای طرفین معامله می باشد که طرفی که چون حقی دارد باید آن را اعمال نماید در صورتی که در انفساخ این شکل نمیباشددر صورت اخیر طرفین در قرارداد شرط می نمایند که چنانچه اتفاق خاصی رخ دهد قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعمال حق منحل گردد به عنوان مثال طرفین شرکت می کنند که چنانچه هر یک از چک‌های سمند به هر دلیلی برگشت بخورد قرارداد منفسخ می گردد در این صورت به محض اینکه یکی از چک های منجر به صدور گواهی برگشت گردد قرارداد منفسخ می گردد و صرفاً ذینفع باید تایید انفساخ را از دادگاه بخواهد به لحاظ ترتیبات مربوط به جهت طرح دعوای فسخ برای اعمال چنین حقی گروه وکلای .. ٬ موکلین را بدین ترتیب راهنمایی نماید و معمولاً اعمال حق فسخ از طریق اظهارنامه اعمال خواهد شدو خواهان فسخ اراده خود مبنی بر فسخ را از طریق اظهارنامه اعلام می نماید ولی نیاز به تایید حکم از طریق دادگاه به صورت رای اصلاحی مبنی بر تایید فسخ دارد چنانچه می خواهید در قراردادی حق فسخ داشته باشید حتماً توجه داشته باشید که واژه فسخ را به درستی استفاده نمایید و از واژه های دیگر نظیر انفساخ یا ابطال استفاده نمایید که پیشنهاد می شود جهت تنظیم چنین قراردادهایی از وکلای مجرب … در زمینه املاک مشاور اخذ نماید چنانچه شخصی یکبار حق فسخ خود را اعمال نماید و بعداً از آن صرف نظر نماید دیگر نمی تواند دوباره حق فسخ خود را اعمال نماید زیرا امکان استفاده چند باره از حق فسخ وجود ندارد نکته مهم دیگر این است که حق فسخ در عقود لازم از قبیلهبیع و جاره قابلیت اعمال خواهد داشت و در عقود جایز مثل وکالت و عاریه حق فسخ مفهومی نخواهد داشت برای اعمال فسخ لزومی ندارد که از الفاظ یا افعال خاصی استفاده نماییم و هرلفظ یا فعلی که دلالت بر فسخ نماید کفایت میکند

 توافق طرفین :

طرفین قرارداد قادر هستند با توافق در هنگام عقد قرارداد و یا خارج از آن برای یک طرف و یا دو طرف معامله و یا شخص ثالث ، حق فسخ تعیین کنند . توافق طرفین بر فسخ قرارداد میبایست به عنوان یکی از شروط قرارداد در قرارداد ذکر بشود .
مانند انکه فردی آپارتمانی را به فرد دیگری بفروشد و در آن شرط کند که هر کدام از طرفین و یا شخص ثالث هر زمان تمایل داشته باشند بتوانند طی یک ماه آن قرارداد را فسخ کنند که بر اساس ماده 399 قانون مدنی به آن خیار شرط میگویند .

 حکم مستقیم قانون :

در مواردی قانون به منظور جلوگیری از ضرری کهبه یکی از طرفین معامله وارد خواهد شد ، به شکل مستقیم به او حق خواهد داد که قادر باشد با فسخ قرارداد از ضرر ذکر شده جلوگیری بکند .
مانند انکه فردی خانه ای را اجاره بکند و بعد از مدتی تشخیص دهد که خانهدارای عیب هایی میباشد که در هنگام معامله مخفی شده بوده ، در این شرایط مستاجر قادر است به استناد مواد478و479 قانون مدنی عقد اجاره را به واسطه خیار عیب فسخ بکند . ۱- الزام به فک رهن
۲- کلاهبرداری ملکی

مطالب مرتبط با فسخ قرارداد

09121574297
09121574297

یک پاسخ
  1. مانی گفت:

    سلام روزتون به خیر در پرونده ای رای دادگاه اول و تجدید نظر حکم فسخ معامله به ضرر ما صادر شده و قبل از صدور رای تجدید نظر توافق نامه ای بین طرفین که براتون ارسال کردم نوشته شده به همراه مهر و امضا دو طرف و برای رئیس دادگاه ارسال شد که قاضی به آن توجهی نکرد حال ما میتوانیم به این توافق نامه به عنوان سند عادی استناد کنیم برای پیگیری مفاد موجود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =