حکم شروع کننده دعوا

حکم شروع کننده دعوا

فهرست مطالب

دعوا به معنای زدن یا ضربه ‌زدن به فرد دیگری است و معمولاً به‌صورت فیزیکی و با استفاده از سلاح رخ می‌دهد. این عمل به‌عنوان یک رفتار خشونت‌آمیز یا شکنجه در نظر گرفته می‌شود و در بسیاری از کشورهای مختلف جرم محسوب می‌شود.

حکم شروع کننده دعوا هیچ فرقی با سایر افراد ندارد، در صورتی ‌که ضرب و شتم اتفاق بیفتد، حبس و دیه شامل آنها خواهد شد. این حبس معمولاً به جزای نقدی نیز قابل تبدیل است. جرم دعوا از جرم‌های غیرقابل ‌گذشت است و در هر‌صورت حبس را باید تحمل کرد.

دعوا یا منازعه

در صورتی‌ که بین افراد درگیری صورت گیرد، به صورتی که از سوی هر دو طرف خشونت و نزاع انجام شود، به آن منازعه یا درگیری گفته می‌شود که در جامعه ایرانی درگیری به‌عنوان یک رفتار ناپسند شناخته می‌شود و در قوانین کیفری برای این گونه رفتارها، مجازات‌های تعیین گردیده است.

چنانچه درگیری خیابانی صورت گیرد، حکم شروع کننده درگیری و مابقی افراد حاضر در نزاع در خیابان، توسط قاضی پرونده اجرا خواهد شد و عموماً مجازات آن تحمل مجازات حبس می‌باشد که مدت‌زمان آن توسط قاضی پرونده مشخص می‌شود.

از بیشترین دلایل حضور افراد در پزشکی قانونی، مربوط به درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی می‌باشد، زیرا بیشتر اتفاقات جبران‌ناپذیر در یک‌لحظه و در حین درگیری خیابانی اتفاق می‌افتد. همچنین حکم درگیری خیابانی نیز با توجه ‌به شکایتی که صورت ‌گرفته است و میزان ضرب و شتمی که به‌ طرف مقابل وارد شده است تعیین خواهد شد. این موضوع برای فرد شروع کننده درگیری و افرادی که در نزاع شرکت دارند صدق می‌کند.

شایان‌ ذکر است که اگر در حین درگیری افرادی برای جدایی، پادرمیانی کنند و دچار صدمه شوند و یا به فوت آن‌ها منجر شود، در این صورت مطابق با نتیجه به ‌دست ‌آمده، کلیه افراد درگیر در منازعه به مجازات‌های ذکر شده، محکوم خواهند شد. مجازات درگیری و کتک در خیابان با توجه ‌به نتایج به‌ دست‌ آمده، توسط قاضی پرونده تعیین می‌شود، اما به طور عمومی حکم حبس برای این افراد در نظر گرفته شده است.

 

تعریف دعوا یا منازعه

 

ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی و دسته جمعی:

در واقع یکی از جرائم  در واقع جرائمعلیه افراد و تمامیت جسمانی، ضرب و جرح عمدی است و چنانچه شخصی به قصد ورود آسیب، به دیگران صدمه ای وارد نماید که موجب آسیب به آنان گردد، محکوم به قصاص و یا پرداخت دیه خواهد شد. در جرائمدر جرائم عمدی علی الخصوص ضرب و جرح عمدی، مجازات اصلی فرد ضارب قصاص میباشد، فلذا شخص مجنی علیه که مورد جنایت قرار گرفته است، قادر است درخواست قصاص نماید. ولی این امکان وجود دارد که رضایت دهد.

در ضرب و جرح غیر عمدی به طور کلی چنانچه هر ضرب و جرحی مشمول عمد نباشد، غیر عمد محسوب شده و مجازات آن صرفاً دیه بوده و قصاص نخواهد بود.

 

آیا ضرب و شتم زندان دارد؟

در ضرب و جرح دست جمعی به موجب سلب آسایش عمومی، قانونگذار به شکل مجزا ماده مستقل وضع نموده که مطابق با ماده 615 قانون مجازات اسلامی بیان شده که هر زمان عده‌ ای با یکدیگر منازعه کنند، هر کدام از شرکت‌ کنندگان در دعوا حسب مورد به مجازات ذیل محکوم میگردند.

 • در صورتیکه منازعه به قتل منتهی گردد به حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.
 • در صورتی که منازعه به نقص عضو منتهی گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
 • در صورتی که منازعه به ضرب و جرح منتهی گردد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد.

 

روند رسیدگی به پرونده دعوا:

مامورین پس از بازداشت افراد و صورتجلسه منازعه، پرونده را به دادسرا ارجاع مینمایند و در دادسرا بازپرس به بررسی محتویات پرونده اعم از دریافت اظهارات متهمان، درخواست حضور شهود و ارجاع به پزشکی قانونی میپردازد. سپس پس از بررسی های انجام گرفته از جانب بازپرس، کيفر خواست صادر شده و پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع میگردد. دادگاه نیز پس از رسيدگی به نحو کامل و بررسی گزارشات دادسرا مبادرت به صدور حکم مینماید. در صورت عدم وجود اعتراض به راي دادگاه، رای قطعی اجرا میگردد ولی در صورت وجود اعتراض به راي دادگاه، امکان درخواست تجديد نظر وجود دارد.

 

روند شکایت از ضارب چیست؟

نخست با مراجعه به کلانتری و تنظیم صورتجلسه، روند آغاز شکایت، شروع شده و سپس پرونده به دادسرا ارجاع شده که از جانب دادیار یا بازپرس تحقیقات مقدماتی شروع میشود و بعد پرونده به دادگاه ارجاع شده تا دادگاه حکم قطعی را صادر نماید.

 

روند شکایت ضرب و جرح در دادسرا چگونه میباشد؟

شاکی قادر است با تنظیم شکواییه از متهم شکایت نموده .و درخواست تعقیب متهم را ارائه نماید. سپس پس از بررسی محتویات پرونده بازپرس بر مبنای میزان ضرب و جرح اقدام به صدور قرار های متناسب مینماید و پس از صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال مینماید.

 

ادله اثبات دعوا در پرونده ضرب و جرح چیست؟

 1. اقرار
 2. شهادت
 3. قسامه
 4. سوگند
 5. علم قاضی

 

حکم دعوا در محل کسب چیست؟

حکم دعوا در محل کسب و کار به انضمام مجازات های مقرر در قانون میتواند مشمول اعاده حیثیت هم باشد.

 

حکم دفاع از خود در دعوا و نزاع چه خواهد بود؟

اگر دفاع از خود مشمول عنوان دفاع مشروع باشد، مجازاتی در پی نخواهد داشت.

 

دفاع مشروع چه شرایطی دارد؟

 • رفتار ارتکابی جهت دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و بدون ارتکاب آن امکان دفع خطر وجود نداشته باشد.
 • دفاع مرتکب با استناد به نشانه های معقول و منطقی یا ترس و بیم عقلانی باشد.
 • خطر و تجاوز از جهت اقدام آگاهانه و عمدی یا تجاوز خود شخص مرتکب و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
 • توسل به قوای دولتی بلافاصله ممکن و میسر نباشد یا مداخله آنها در دفع تجاوز و خطر موثر نبوده باشد.

 

تفاوت دفاع مشروع با نزاع دست جمعی چیست؟

هر انسانی از این حق برخوردار است که به هنگام مواجه با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خویش و افرادی که دفاع از آنها برای وی واجب است، اقدام نماید. که به این اقدامات دفاع مشروع میگویند.

در نزاع دسته جمعی عموماً اشخاصی به اجبار وارد نزاع شده و به ناچار میبایست از خود دفاع نمایند، که این دفاع مستلزم صدمه وارد کردن به افراد دیگر خواهد بود. در دفاع مشروع برخلاف نزاع دسته جمعی، قانون گذار مجازاتی برای شخصی که به دفاع از خود اقدام نماید، مقرر ننموده است.

 

ارکان منازعه یا دعوا

 

ارکان منازعه و دعوا

برای اینکه جرم دعوا و درگیری رخ بدهد، باید برخی عناصر و ارکان موجود باشد که از این احکام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. موضوع منازعه: موضوع دعوا یا منازعه باید دقیقاً مشخص شود. این شامل اطلاعات دقیق در مورد مسئله قابل اختلاف، حقوق مربوطه و شواهد و مدارکی است که ممکن است تأییدکننده ادعاها باشند.
 2. موضوعیت: رخ‌ دادن درگیری جسمی و فیزیکی و چنانچه این درگیری به‌صورت لفظی باشد، ممکن است شامل سایر عناوین مجرمانه مانند توهین و فحاشی شود و این جرم، جرم دعوا و منازعه نیست.
 3. شواهد و ادله: ارائه شواهد و ادله مهم است تا ادعاها و موضوعاتی که در دعوا مطرح می‌شوند، اثبات شوند. این شواهد ممکن است شامل مدارک مختلفی مانند سند، شاهدان، اظهارنامه‌ها و… باشد.
 4. اجرای قوانین: آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به موضوع دعوا بسیار حیاتی است. این شامل قوانین مرتبط با حقوق مدنی، جزایی، تجاری یا سایر زمینه‌هایی است که دعوا در آنها مطرح می‌شود.
 5. رویه حل‌ و فصل: چنانچه در اثر منازعه، صدمه‌ای وارد شده باشد فردی که شکایت می‌کند، باید به اثبات رابطه علیت بین صدمه منازعه بپردازد و چنانچه در اثر فرار کردن، تصادف و یا افتادن بر زمین، صدمات وارد شده باشد، نمی‌توان این موضوع را در دادگاه اثبات کرد و در نهایت، باید روش مناسبی برای حل ‌و فصل دعوا یا منازعه انتخاب شود. این شامل استفاده از دادگاه، مذاکرات، میانجی گری، حکم داوری یا روش‌های دیگر حل‌ و فصل مشکلات است.

 

فرآیند شکایت کردن

برای شکایت در دادگاه جهت درگیری و نزاع نیاز است که توسط فرد شاکی، شکواییه ثبت شود و به یکی از شعب بازپرسی ارسال شود، پس از ثبت شکواییه، پرونده به بازپرس ارسال می‌شود و پس از بررسی محتوای شکایت طرح شده، بازپرس طرفین را به دفتر احضار می‌کند و احضاریه برای آنها ارسال می‌شود و روز مقرر طرفین دعوا باید در شعبه بازرسی حضور داشته باشند و شکواییه توسط شاکی پرونده مجدداً مطرح می‌شود.

همچنین باید مدارکی برای اثبات موضوع مجرمانه در دادسرا ارائه شود. فرآیند شکایت در یک دعوا ممکن است بسته به نوع دعوا و موضوع آن متفاوت باشد، اما در کل مراحل عمومی شکایت در دعوا عبارت‌اند از:

 • جمع‌آوری تمامی مدارک، شواهد و اطلاعات مربوط به موضوع دعوا. در بسیاری از موارد، افراد قبل از شروع فرآیند شکایت از وکیل‌هایی که در حوزه‌های کیفری کار می‌کنند؛ مانند وکیل قتل کمک بگیرید تا درک بهتری از حقوق و راهکارهای قانونی خود داشته باشند.
 • تنظیم‌نامه شکایت که این نامه شامل شرح موضوع دعوا، ادعاهای ارائه شده، و مدارک و شواهد مربوطه است.
 • پس از تهیه نامه شکایت، آن را به دادگاه یا سازمان مربوطه تحویل می‌دهید.

مراحل دادگاهی که این شامل مراحل مختلفی مانند جلسات دادگاه، ارائه شواهد و استدلال‌ها، و در نهایت صدور رأی توسط دادگاه است. درصورتی‌که حکمی به نفع شما صادر شود، مرحله اجرای حکم انجام می‌شود تا حقوق شما به‌موجب حکم اجرا شود.

 

چرا حضور وکیل برای حکم شروع کننده دعوا الزامی است؟

با توجه به موارد ذکر شده در صورت وقوع هر یک از جرایم و ایجاد ضرر و زیان از مالی و جانی باید برای شکایت به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت نمایید. در بسیاری از موارد، حضور وکیل در این مرحله برای حکم شروع‌کننده دعوا لازم است.

اگر دعوا شما پیچیدگی‌های قانونی دارد و نیاز به تفسیر قوانین و مقررات دارد، حضور وکیل متخصص می‌تواند به شما کمک کند. همچنین وکیل می‌تواند برای شما استراتژی حقوقی مناسبی تدوین کند و در طول دادگاه به شما راهنمایی کند تا به بهترین شکل ممکن شواهد و ادله مورد نیاز را آماده کنید و در دادگاه ارائه دهید.

 

چنانچه در این زمینه آگاهی‌های لازم را ندارید، می‌توانید از یک وکیل پایه یک دادگستری کاردان در این زمینه مشاوره بگیرید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از حقوق قانونی خود دفاع کنید. برای مشاوره با شماره ۰۹۱۲۱۵۷۴۲۹۷ تماس بگیرید.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =