دعاوی ملکی

چکیده مطلب : دعاوی ملکی مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی هستند که در ارتباط با اموال غیرمنقول (املاک) مطرح می‌شوند. این دعاوی طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند، از اثبات مالکیت گرفته تا حل و فصل اختلافات مربوط به استفاده از املاک. درک صحیح این دعاوی برای حفاظت از حقوق مالکیت و حل مؤثر مناقشات ملکی ضروری است.
آنچه خواهید خواند :

۱-دعاوی اثبات مالکیت

دعاوی اثبات مالکیت به منظور تأیید حق قانونی یک شخص نسبت به یک ملک مطرح می‌شوند. این دعاوی اغلب در مواردی که اختلافی بر سر مالکیت واقعی یک ملک وجود دارد، یا زمانی که نیاز به تصحیح اسناد مالکیت است، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین یکی از موارد مرسوم و معرفی این نوع دعاوی کلاهبرداری ملکی است.

دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت زمانی مطرح می‌شود که شخصی بخواهد حق مالکیت خود را نسبت به ملکی اثبات کند. این دعوا معمولاً با ارائه اسناد و مدارک مربوطه مانند قولنامه، سند رسمی، یا سایر مستندات قانونی همراه است. هدف از این دعوا، دریافت حکم دادگاه مبنی بر تأیید مالکیت فرد بر ملک مورد نظر است.

دعوای ابطال سند مالکیت

دعوای ابطال سند مالکیت در مواردی مطرح می‌شود که سند مالکیت صادر شده برای ملکی مورد اعتراض قرار گیرد. این دعوا ممکن است به دلیل وجود تقلب، اشتباه در صدور سند، یا تخلف از قوانین و مقررات ثبتی مطرح شود. هدف از این دعوا، باطل کردن سند مالکیت نادرست و در صورت لزوم، صدور سند جدید برای مالک واقعی است.

2-دعاوی تقسیم و تفکیک املاک

دعاوی تقسیم و تفکیک املاک مربوط به فرآیند جداسازی و تقسیم املاک مشترک یا بزرگ به قطعات کوچکتر است. این دعاوی اغلب در مواردی که چندین مالک دارای سهم مشاع در یک ملک هستند یا زمانی که نیاز به تفکیک یک ملک بزرگ به چندین قطعه کوچکتر است، مطرح می‌شوند.

دعوای افراز املاک مشاع

دعوای افراز املاک مشاع زمانی مطرح می‌شود که مالکان مشاع قصد جداسازی سهم خود را داشته باشند. در این دعوا، هر یک از مالکان می‌تواند درخواست کند تا سهم مشخصی از ملک به او اختصاص یابد. این فرآیند شامل ارزیابی ملک، تعیین سهم هر مالک، و در نهایت تقسیم فیزیکی ملک است.

دعوای تفکیک املاک

دعوای افراز و تفکیک املاک برای جداسازی قطعات یک ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر استفاده می‌شود. این دعوا معمولاً توسط مالک یا مالکان ملک مطرح می‌شود و هدف آن ایجاد قطعات مستقل با سند مالکیت جداگانه است. تفکیک املاک اغلب مستلزم طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از شهرداری مثل پایان کار شهرداری و سایر نهادهای مربوطه است. یکی موارد مرتبط با این موضوع کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری است.

دعوای تعدیل سهام مشاعی

دعوای تعدیل سهام مشاعی در صورت نیاز به تغییر در میزان سهام شرکا در یک ملک مشاع مطرح می‌گردد. این دعوا ممکن است به دلایل مختلفی مانند تغییر در وضعیت مالکیت، توافق جدید بین مالکان، یا اصلاح اشتباهات قبلی در تعیین سهام مطرح شود. هدف از این دعوا، ایجاد تناسب عادلانه در سهام مالکان مشاع است.

3-دعاوی تصرف

دعاوی تصرف مربوط به حفاظت از حقوق مالکان در برابر تصرفات غیرقانونی، مزاحمت‌ها، و ممانعت از حق استفاده از ملک است. این دعاوی به منظور حفظ نظم در روابط مالکیتی و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت مطرح می‌شوند.

دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی زمانی مطرح می‌شود که شخصی بدون اجازه مالک، ملکی را تصرف کرده باشد. این دعوا به منظور بازگرداندن تصرف ملک به مالک قانونی آن و خارج کردن متصرف غیرقانونی از ملک مطرح می‌شود. برای موفقیت در این دعوا، مالک باید ثابت کند که ملک در تصرف او بوده و بدون رضایت او تصرف شده است.

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق در مواردی مطرح می‌شود که شخصی مانع استفاده مالک از حقوق قانونی خود در ملک شود. این دعوا می‌تواند شامل مواردی مانند جلوگیری از ورود مالک به ملک، ممانعت از استفاده از مشاعات، یا هر گونه اقدامی باشد که مانع بهره‌برداری مالک از حقوق خود شود. هدف از این دعوا، رفع موانع و تضمین حق استفاده کامل مالک از ملک خود است.

دعوای مزاحمت

دعوای مزاحمت زمانی مطرح می‌گردد که شخصی با اقدامات خود موجب مزاحمت در استفاده مالک از ملکش شود. این مزاحمت‌ها می‌توانند شامل ایجاد سر و صدای غیرمعمول، انتشار بو، دود یا هر عاملی باشد که آسایش و استفاده معمول از ملک را مختل کند. هدف از این دعوا، پایان دادن به مزاحمت‌ها و در صورت لزوم، جبران خسارات وارده است.

4-دعاوی مربوط به اجاره

دعاوی مربوط به اجاره شامل مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی است که در ارتباط با قراردادهای اجاره و روابط بین موجر و مستأجر مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره و حفظ حقوق طرفین استفاده می‌شوند.

دعوای تخلیه به علت اتمام مدت قرارداد

دعوای تخلیه به علت اتمام مدت قرارداد پس از پایان مدت اجاره توسط موجر مطرح می‌شود. در این دعوا، موجر درخواست می‌کند که مستأجر ملک را تخلیه کند، زیرا مدت قانونی قرارداد اجاره به پایان رسیده است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن است.

دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها

دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستأجر مطرح می‌شود. موجر می‌تواند این دعوا را برای دریافت اجاره‌بهای معوقه و تخلیه ملک مطرح کند. برای موفقیت در این دعوا، موجر باید عدم پرداخت اجاره‌بها را اثبات کند و نشان دهد که اخطارهای لازم به مستأجر داده شده است.

دعوای تخلیه به علت تخلف از شروط قرارداد

دعوای تخلیه به علت تخلف از شروط قرارداد زمانی مطرح می‌شود که مستأجر از شروط مندرج در قرارداد اجاره تخطی کرده باشد. این تخلفات می‌توانند شامل استفاده غیرمجاز از ملک، اجاره به غیر بدون اجازه موجر، یا هر گونه نقض دیگر شروط قرارداد باشد. هدف از این دعوا، پایان دادن به قرارداد اجاره و تخلیه ملک به دلیل نقض تعهدات قراردادی است.

برای موارد بالا و مشاوره با وکیل به صفحه تخلیه ملک استیجاری مراجعه کنید.

5-دعاوی تخلیه و خلع ید

دعاوی تخلیه و خلع ید مربوط به فرآیند قانونی خارج کردن اشخاص از ملکی است که حق قانونی برای اقامت یا تصرف آن را ندارند. این دعاوی اغلب در مواردی که تصرف غیرقانونی یا پایان حق قانونی تصرف رخ داده است، مطرح می‌شوند.

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید برای بیرون کردن متصرف غیرقانونی از ملک توسط مالک مطرح می‌شود. این دعوا زمانی استفاده می‌شود که شخصی بدون مجوز قانونی یا حق تصرف، ملکی را در اختیار گرفته است. هدف از این دعوا، بازگرداندن تصرف ملک به مالک قانونی و خارج کردن متصرف غیرقانونی است. برای موفقیت در این دعوا، مالک باید مالکیت خود و غیرقانونی بودن تصرف را اثبات کند.

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید برای تخلیه ملک از متصرف قانونی (مانند مستأجر) پس از پایان حق تصرف او مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً پس از اتمام مدت اجاره یا در مواردی که مستأجر از شرایط قرارداد تخطی کرده است، مطرح می‌گردد. تفاوت اصلی این دعوا با خلع ید در این است که متصرف در ابتدا حق قانونی برای تصرف داشته، اما این حق به پایان رسیده است.

6-دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی (ادامه)

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی مربوط به فرآیند قانونی الزام طرف معامله به انتقال رسمی مالکیت ملک است. این دعاوی اغلب در معاملات املاک زمانی که یکی از طرفین از انجام تعهدات خود برای انتقال رسمی مالکیت خودداری می‌کند، مطرح می‌شوند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک زمانی مطرح می‌شود که فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری کند. در این دعوا، خریدار از دادگاه می‌خواهد که فروشنده را ملزم به انتقال رسمی مالکیت ملک کند. برای موفقیت در این دعوا، خریدار باید وجود قرارداد معتبر، پرداخت ثمن معامله، و امتناع فروشنده از انتقال سند را اثبات کند.

دعوای الزام به دریافت پایان کار و مفاصاحساب

دعوای الزام به دریافت پایان کار و مفاصاحساب برای الزام سازنده به اخذ مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً در پروژه‌های ساختمانی مطرح می‌گردد، جایی که سازنده موظف است قبل از انتقال رسمی واحدها، مدارک قانونی لازم مانند پایان کار و مفاصاحساب را از مراجع ذیربط اخذ کند. هدف از این دعوا، تسهیل فرآیند انتقال رسمی مالکیت است.

7-دعاوی مربوط به پیش‌فروش املاک

دعاوی مربوط به پیش‌فروش املاک شامل مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی است که در ارتباط با قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و تعهدات ناشی از آن مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حفاظت از حقوق پیش‌خریداران و تضمین اجرای تعهدات پیش‌فروشنده استفاده می‌شوند.

دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک در صورت عدم تحویل ملک پیش‌فروش شده توسط پیش‌فروشنده مطرح می‌شود. در این دعوا، پیش‌خریدار از دادگاه می‌خواهد که پیش‌فروشنده را ملزم به تحویل ملک مطابق با مشخصات و زمان‌بندی مندرج در قرارداد کند. برای موفقیت در این دعوا، پیش‌خریدار باید وجود قرارداد معتبر پیش‌فروش و عدم تحویل به موقع ملک را اثبات کند.

دعوای مطالبه خسارت تأخیر در تحویل

دعوای مطالبه خسارت تأخیر در تحویل برای جبران خسارات ناشی از تأخیر در تحویل ملک پیش‌فروش شده مطرح می‌شود. در این دعوا، پیش‌خریدار خواستار دریافت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ملک است. این خسارات می‌تواند شامل هزینه‌های اجاره، افزایش قیمت ملک، یا سایر زیان‌های مالی ناشی از تأخیر باشد. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات وجود تأخیر و میزان خسارت وارده است.

8-دعاوی مربوط به اشتراکات ملکی

دعاوی مربوط به اشتراکات ملکی شامل اقدامات حقوقی است که در ارتباط با مسائل مشترک بین مالکان یک مجتمع یا ساختمان مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به استفاده و مدیریت فضاها و امکانات مشترک استفاده می‌شوند.

دعوای تقسیم آب و برق و سایر مشترکات

دعوای تقسیم آب و برق و سایر مشترکات برای تعیین سهم هر مالک از هزینه‌های مشترک مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً در مجتمع‌های مسکونی یا تجاری که دارای امکانات مشترک هستند، مطرح می‌گردد. هدف از این دعوا، ایجاد یک سیستم عادلانه برای تقسیم هزینه‌های مشترک بین مالکان است. موفقیت در این دعوا مستلزم ارائه مدارک و مستندات دقیق در مورد میزان مصرف و هزینه‌های مربوطه است.

دعوای تعیین حدود مشترکات

دعوای تعیین حدود مشترکات جهت مشخص کردن محدوده دقیق بخش‌های مشترک در املاک مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً در مواردی که اختلاف نظر در مورد حدود فضاهای مشترک و اختصاصی وجود دارد، استفاده می‌شود. هدف از این دعوا، ایجاد شفافیت در مورد حقوق و تعهدات مالکان نسبت به فضاهای مشترک است. برای موفقیت در این دعوا، ارائه نقشه‌ها، اسناد مالکیت و سایر مدارک مرتبط ضروری است.

9-دعاوی مربوط به امور ثبتی

دعاوی مربوط به امور ثبتی شامل اقدامات حقوقی است که در ارتباط با فرآیندهای ثبت املاک و اسناد مالکیت مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور اصلاح اشتباهات ثبتی، رفع ابهامات و حل اختلافات مربوط به ثبت املاک استفاده می‌شوند.

دعوای ابطال عملیات ثبتی

دعوای ابطال عملیات ثبتی در صورت وجود اشتباه یا تخلف در فرآیند ثبت ملک مطرح می‌شود. این دعوا می‌تواند شامل مواردی مانند ثبت اشتباه مشخصات ملک، صدور سند مالکیت برای شخص غیرذینفع، یا هر گونه تخلف در روند ثبت باشد. هدف از این دعوا، اصلاح اشتباهات ثبتی و حفظ حقوق مالکان واقعی است. برای موفقیت در این دعوا، ارائه مدارک و مستندات قوی مبنی بر وجود اشتباه یا تخلف ضروری است.

دعوای رفع اختلافات ثبتی

دعوای رفع اختلافات ثبتی برای حل و فصل اختلافات مربوط به ثبت املاک مطرح می‌شود. این دعوا می‌تواند شامل مواردی مانند اختلاف در مورد حدود ملک، تداخل پلاک‌های ثبتی، یا اختلاف در مورد مالکیت بخشی از ملک باشد. هدف از این دعوا، ایجاد شفافیت در وضعیت ثبتی املاک و رفع هرگونه ابهام یا تعارض است. موفقیت در این دعوا مستلزم ارائه اسناد و مدارک دقیق و همکاری با کارشناسان ثبتی است.

10-دعاوی مربوط به قراردادهای ملکی

دعاوی مربوط به قراردادهای ملکی شامل مجموعه‌ای از اقدامات حقوقی است که در ارتباط با تفسیر، اجرا، یا خاتمه قراردادهای مربوط به املاک مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای ملکی و تضمین حقوق طرفین استفاده می‌شوند.

دعوای ابطال قرارداد ملکی

دعوای ابطال قرارداد ملکی در صورت وجود شرایط قانونی برای ابطال قرارداد مطرح می‌شود. این دعوا می‌تواند به دلایلی مانند اکراه، اشتباه، تدلیس، یا عدم اهلیت یکی از طرفین مطرح گردد. هدف از این دعوا، بی‌اعتبار کردن قرارداد و بازگرداندن وضعیت طرفین به حالت قبل از انعقاد قرارداد است. برای موفقیت در این دعوا، اثبات وجود شرایط قانونی ابطال ضروری است.

دعوای فسخ قرارداد ملکی

دعوای فسخ قرارداد ملکی برای پایان دادن به قرارداد ملکی به دلیل تخلف یکی از طرفین مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً زمانی استفاده می‌شود که یکی از طرفین به تعهدات اساسی خود در قرارداد عمل نکرده است. هدف از این دعوا، خاتمه دادن به قرارداد و در صورت لزوم، مطالبه خسارات ناشی از نقض قرارداد است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات تخلف اساسی از شروط قرارداد است.

دعوای تعدیل قرارداد ملکی

دعوای تعدیل قرارداد ملکی در شرایط خاص که نیاز به تغییر در مفاد قرارداد باشد، مطرح می‌گردد. این دعوا معمولاً در مواردی که شرایط اقتصادی یا قانونی به طور قابل توجهی تغییر کرده و اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین بسیار دشوار یا غیرعادلانه کرده است، مطرح می‌شود. هدف از این دعوا، ایجاد تعادل مجدد در قرارداد و تطبیق آن با شرایط جدید است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات تغییر اساسی در شرایط و ضرورت تعدیل قرارداد است.

11-دعاوی مربوط به حقوق ارتفاقی

دعاوی مربوط به حقوق ارتفاقی شامل اقدامات حقوقی است که در ارتباط با حقوق استفاده از ملک دیگری برای منفعت ملک خود مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور ایجاد، حفظ یا رفع تجاوز به حقوق ارتفاقی استفاده می‌شوند.

دعوای ایجاد حق ارتفاق

دعوای ایجاد حق ارتفاق برای ایجاد حق استفاده از ملک دیگری برای عبور یا استفاده محدود مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً زمانی استفاده می‌شود که یک ملک برای دسترسی یا بهره‌برداری مناسب نیاز به استفاده از بخشی از ملک مجاور دارد. هدف از این دعوا، ایجاد یک حق قانونی برای استفاده محدود از ملک دیگری است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات ضرورت ایجاد حق ارتفاق و عدم ایجاد ضرر غیرمتعارف برای مالک ملک مجاور است.

دعوای رفع تجاوز به حقوق ارتفاقی

دعوای رفع تجاوز به حقوق ارتفاقی در صورت تجاوز به حقوق ارتفاقی موجود مطرح می‌شود. این دعوا زمانی استفاده می‌شود که مالک ملکی که حق ارتفاق بر آن برقرار است، مانع استفاده صاحب حق ارتفاق شود یا در این حق اخلال ایجاد کند. هدف از این دعوا، حفظ و تضمین حقوق ارتفاقی موجود است. برای موفقیت در این دعوا، اثبات وجود حق ارتفاق و تجاوز به این حق ضروری است.

12-دعاوی مربوط به املاک وقفی

دعاوی مربوط به املاک وقفی شامل اقدامات حقوقی است که در ارتباط با اموال وقف شده و مدیریت آنها مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حفاظت از اموال وقفی، اثبات وقفیت یا رفع تجاوز به املاک وقفی استفاده می‌شوند.

دعوای اثبات و ابطال وقف

دعوای اثبات و ابطال وقف برای اثبات وقفی بودن ملک یا ابطال وقفیت آن مطرح می‌شود. در دعوای اثبات وقف، هدف اثبات این است که ملک مورد نظر به صورت قانونی وقف شده است. در مقابل، دعوای ابطال وقف زمانی مطرح می‌شود که ادعا می‌شود وقف به صورت صحیح انجام نشده یا شرایط قانونی آن رعایت نشده است. موفقیت در این دعاوی مستلزم ارائه اسناد و مدارک قوی و بررسی دقیق شرایط وقف است.

دعوای رفع تجاوز به املاک وقفی

دعوای رفع تجاوز به املاک وقفی در صورت تجاوز به املاک وقفی توسط متولی یا اشخاص ثالث مطرح می‌شود. این دعوا می‌تواند توسط متولی وقف، ناظر وقف یا سازمان اوقاف مطرح گردد. هدف از این دعوا، حفاظت از اموال وقفی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده یا تصرف غیرقانونی است. برای موفقیت در این دعوا، اثبات وقفیت ملک و وجود تجاوز به آن ضروری است.

دعاوی مرتبط با نوسازی و بازسازی املاک

دعاوی مرتبط با نوسازی و بازسازی املاک شامل اقدامات حقوقی است که در ارتباط با فرآیند نوسازی، بازسازی یا تعمیرات اساسی املاک مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حل اختلافات مربوط به هزینه‌ها، کیفیت کار یا مشارکت در پروژه‌های نوسازی استفاده می‌شوند. عموما یک از دعاوی های مطرخ در این موضوع دعاوی مشارکت در ساخت است.

دعوای الزام به مشارکت در نوسازی

دعوای الزام به مشارکت در نوسازی برای الزام سایر مالکان به مشارکت در نوسازی ملک مشترک مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً در ساختمان‌های مشترک یا مجتمع‌های مسکونی که نیاز به نوسازی یا بازسازی اساسی دارند، مطرح می‌گردد. هدف از این دعوا، تضمین مشارکت همه مالکان در هزینه‌ها و فرآیند نوسازی است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات ضرورت نوسازی و رعایت تشریفات قانونی برای تصمیم‌گیری جمعی است.

دعوای مطالبه هزینه‌های بازسازی

دعوای مطالبه هزینه‌های بازسازی جهت دریافت سهم سایر مالکان از هزینه‌های بازسازی انجام شده مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً زمانی استفاده می‌شود که یک یا چند مالک هزینه‌های بازسازی را پرداخت کرده‌اند و خواستار بازپرداخت سهم سایر مالکان هستند. هدف از این دعوا، تقسیم عادلانه هزینه‌های بازسازی بین تمام مالکان است. برای موفقیت در این دعوا، ارائه اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های انجام شده و اثبات ضرورت بازسازی ضروری است.

14-دعاوی مربوط به مالکیت معنوی املاک

دعاوی مربوط به مالکیت معنوی املاک شامل اقدامات حقوقی است که در ارتباط با حقوق معنوی مرتبط با املاک، مانند نام تجاری یا طراحی منحصر به فرد ساختمان‌ها، مطرح می‌شوند. این دعاوی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در حوزه املاک استفاده می‌شوند.

دعوای حقوقی مرتبط با نامگذاری و علامت تجاری املاک

دعوای حقوقی مرتبط با نامگذاری و علامت تجاری املاک در صورت تخلف یا سوء استفاده از نام تجاری یک ملک مطرح می‌گردد. این دعوا می‌تواند شامل مواردی مانند استفاده غیرمجاز از نام یک مجتمع مسکونی یا تجاری معروف، یا تقلید از طراحی منحصر به فرد یک ساختمان باشد. هدف از این دعوا، حفاظت از ارزش تجاری و شهرت مرتبط با نام یا طراحی خاص یک ملک است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات مالکیت معنوی و وجود تخلف یا سوء استفاده است.

15-سایر دعاوی ملکی

این بخش شامل دعاوی ملکی است که در دسته‌بندی‌های قبلی قرار نمی‌گیرند اما اهمیت قابل توجهی در حوزه حقوق املاک دارند.

دعوای تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز

دعوای تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در صورت تخریب یا تغییر کاربری ملک بدون مجوز مطرح می‌شود. این دعوا معمولاً توسط مراجع قانونی مانند شهرداری یا سایر نهادهای نظارتی مطرح می‌گردد. هدف از این دعوا، جلوگیری از تخلفات ساختمانی و حفظ نظم شهرسازی است. موفقیت در این دعوا مستلزم اثبات وقوع تخریب یا تغییر کاربری بدون مجوز قانونی است.

دعوای الزام به احداث یا تعمیر بنا

دعوای الزام به احداث یا تعمیر بنا برای الزام مالک به ساخت یا تعمیر بنا در شرایط خاص مطرح می‌شود. این دعوا می‌تواند توسط همسایگان، شهرداری یا سایر ذینفعان مطرح گردد. هدف از این دعوا، حفظ ایمنی و بهداشت عمومی یا جلوگیری از ورود خسارت به املاک مجاور است. برای موفقیت در این دعوا، اثبات ضرورت احداث یا تعمیر بنا و عدم اقدام مالک علیرغم اخطارهای قانونی ضروری است.