وکیل سفته خبره

وکیل سفته

فهرست مطالب

سفته چیست؟

سفته سندی تجاری است که در معاملات تجاری و بازرگانی برای صادر کننده آن تعهد ایجاد می نماید و صادر کننده این اوراق اعتباری از نظر قانونی موظف است که وجه درج شده در سند را در موعد مقرر به دارنده سفته پرداخت کند. فرد یا افراد دریافت کننده سفته در صورت عدم پرداخت پول یا عدم اجرای تعهد درج  شده در سفته می توانند سفته را از طریق مراجع قضایی برای استیفای حق از دست رفته خود به اجرا گذارند.

بیشتر بخوانید : بطلان معامله قوانین

موارد کاربرد سفته

سفته یکی از اوراق و اسناد اعتباری است که در تبادلات مالی و همچنین بازرگانی کاربرد دارد. سفته سندی است که برای صادر کننده آن تعهد ایجاد می کند و به نوعی ضمانت پرداخت وجه یا انجام یک کار مشخص تلقی می گردد.

به طور مشخص امروز از سفته برای ضمانت، پرداخت مبلغ بدهی در زمان و موعد مقرر استفاده می گردد. همچنین این نوع اسناد ممکن است در بعضی از موارد  به عنوان مکمل به شکل ضمانت برای گرفتن وام از افراد یا بانک ها استفاده گردد.

گاهی اوقات این نوع سند و اوراق اعتباری ممکن است جهت انجام تعهدات قراردادهای پیمان کاری یا حسن انجام کار هم مطالبه شود.

هرچند امروزه  با گسترش یافتن  بانکداری الکترونیک از  ابزارها و روش های دیگری برای انجام ضمانت و پرداخت های مختلف استفاده می گردد اما سفته به عنوان یکی از اوراق و اسناد اعتباری  هنوز هم در بین مردم برای انجام امور مالی مرسوم و رایج  اعتبار خود را حفظ کرده است.

بیشتر بخوانید : وکیل بورس و اوراق بهادار

سقف مبلغ سفته چقدر است؟

معمولاً در هر برگ سفته سقف و میزان مشخصی از تعهد مالی در نظر گرفته می شود و افراد حقیقی یا حقوقی می توانند با مراجعه به بانک های مشخص نسبت به خرید سفته مورد نیاز خود اقدام نمایند.

باید به این نکته توجه کردکه برای انجام تعهدات مالی باید  سفته ای با سطح قیمت مناسب از بانک های مرجع خریداری گردد به شکلی که بتواند تعهد در نظر گرفته شده را پوشش دهد.

درج مبلغ بیش از سقف سفته: مثلاً وقتی سفته ای به  مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال از بانک خریداری می شود این نوع سفته می تواند عددی معادل خود یا کمتر از مبلغ درج شده در برگ سفته را پوشش دهد.

همچنین برای آن که مبلغ درج شده بر روی سفته دچار خطا نگردد بهتر است ابتدا مبلغ به صورت عددی بر روی سفته درج شود سپس  به شکل  حروفی نوشته شود تا امکان خطا را به حداقل ممکن کاهش یابد.

بیشتر بخوانید : گرفتن حکم جلب برای چک برگشتی

ویژگی وکیل سفته

 

در زمان صدور سفته باید به چه نکاتی توجه گردد؟

سفته به عنوان ضمانت یا تعهد مالی باید طوری تنظیم شود که در آینده برای فرد صادر کننده مشکل ایجاد نشود از جمله نکاتی که در زمان تنظیم سفته باید به آن توجه شود سقف تعهد مالی در سفته است..

از دیگر نکاتی که در هنگام تنظیم سفته باید به آن توجه گرددتا صحت مندرجات سفته مورد تایید مراجع قانونی و قضایی باشد نوشتن نام گیرنده سفته در این سند تجاری است.

به بیان دیگر نام گیرنده سند  به عنوان طلبکار تعهد باید در آن درج گردد. همچنین باید توجه داشت که اگر نام گیرنده سفته در سند درج  نشود سفته به شکل وجه حامل است و ممکن است در صورت واگذاری به اشخاص دیگر در آینده برای  شخص صادر کننده مشکل ساز شود.

یکی از مهمترین نکاتی که در زمان تنظیم سفته باید به آن توجه گردد تاریخ پرداخت یا سررسید زمان سفته است. چون اگر زمان مشخصی برای سررسید سفته در آن درج نشود سفته سندی حال بوده و شخص دارنده آن هر زمان که بخواهد می تواند برای دریافت مبلغ درج شده در آن اقدام نمایند.

برای جلوگیری از خطا بهتر است تاریخ سر رسید سفته با عدد و حروف درج شود. در سفته بر خلاف چک امکان برگشت زدن وجود ندارد و صادر کننده سفته باید در تاریخ مندرج در سفته نسبت به پرداخت وجه مشخص شده اقدام نماید.

در غیر این صورت دارنده سفته باید سفته را وا خواست کند تا بتواند علاوه بر صادر کننده علیه ظهرنویس یا ضامن یا ضامنین حسب مورد طرح دعوا نماید.

بیشتر بخوانید : مهلت برگشت زدن انواع چک

سریع ترین راه وصول سفته چیست؟

راه های وصول سفته با توجه به مبلغ سفته می تواند متفاوت باشد. قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که برای وصول سفته باید از روش های حقوقی استفاده شود و نمی توان از روش کیفری برای انجام این عمل استفاده نمود. همچنین باید خاطرنشان نمود که بر اساس رویه حال مراجع قضایی هرگاه مبلغ سفته کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد

شورای حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی کننده صالح به پرونده شناخته می شود و اگر مبلغ درج شده در سفته بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد دادگاه حقوقی محل اقامت صادر کننده سفته به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به شکایت در نظر گرفته می شود.

بنابراین سریع ترین راه وصول سفته مطالبه آن از طریق مراجع رسمی یا دادگستری  می باشد. اگر سفته به صورت عندالمطالبه باشد یا فرد متعهد در سفته در زمان سر رسید یا موعد مشخص شده در سفته به تعهدات خود عمل ننماید ،این حق برای دارنده سفته محفوظ باقی مانده که بتواند دادخواستی را  علیه متعهد و متعهدین سفته تنظیم کرده و آن را برای دادرسی به مرجع رسیدگی صالح تقدیم نماید.

پس از برگزاری دادگاه ، چنانچه اموالی از فرد متعهد یا متعهدین معرفی شود دستور توقیف و ضبط آن‌ها  تا روشن شدن تعهد مندرج در سفته صادر می گردد و اگر اموالی از فرد متعهد یا متعهدین سفته شناسایی نشود تا روشن شدن وضعیت حکم بازداشت آنها صادرمیشود.

باید به این نکته توجه کردکه مطالبه سفته جز دعاوی مالی حقوقی است که تنظیم دادرسی و پیگیری مطالبه آن از طریق مراجع قضایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است لذا وصول سفته از طریق اجرای ثبت امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید : وکیل چک برگشتی

موارد الزامی هر برگ سفته:

  1. نام متعهد سفته
  2. نام بستانکار
  3. محل اقامت متعهد
  4. محل پرداخت سفته
  5. سررسید یا تاریخ پرداخت
  6. تاریخ صدور
  7. مبلغ به حروف
  8. مبلغ به عدد
  9. شماره سری
  10. مهر یا امضا

بیشتر بخوانید : وکیل چک سرقتی

راه های مطالبه سفته

درست این است که بگوییم یک راه بیشتر برای مطالبه وجه سفته وجود ندارد و آن واخواست سفته و مطالبه آن از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه است ولی ضرورتاً هم چنین نیست که همیشه دارنده تصمیم به واخواست آن بگیرد و گاهی به دلایل مختلف ترجیح می دهد که بدون واخواست وجه سفته را مطالبه کند.

مهم ترین دلایلی که می توان برای شکایت مستقیم و سریع و بدون واخواست تصور نمود عبارت است از اینکه دارنده اصرار به شکایت فوری داشته و نخواهد خود را درگیر تشریفات واخواست کند همچنین به دلیل اینکه  خوانده مالی برای توقیف ندارد، خواهان نیز اصراری به واخواست که امتیاز تامین خواسته و توقیف اموال بدون سپردن خسارت احتمالی را به همراه می آورد نداشته باشد.

به طور خلاصه می توان دو راه زیر را برای مطالبه وجه سفته در نظر گرفت:

1-واخواست سفته و مطالبه وجه آن به عنوان یک سند تجاری از طریق تقدیم دادخواست حقوقی

2-تقدیم دادخواست مستقیم بدون واخواست  و توجه به اینکه سفته سند تجاری است (به عنوان یک رسید حاوی طلب).

 

هزینه وکیل سفته

 

وکیل سفته تهران

وکیل سفته برای آنکه بتواند از حقوق موکل خود در مراجع مربوطه دفاع کند باید دارای مهارت ها و ویژگی های خاص باشد به شکلی که او را از وکلای فعال در حوزه های دیگر متفاوت کرده و این اطمینان خاطر را در موکلین ایجاد کند که وکیل آن ها می تواند با بهره گیری از مستندات قانونی و ارایه دلایل و مدارک محکمه پسند از حق و حقوق آن ها به بهترین نحو دفاع کند.

از جمله ویژگی های یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اسناد تجاری  می توان به مواردی که در ادامه می آید اشاره نمود.

1-تسلط داشتن به انواع اسناد تجاری مانند سفته، برات ، برگ سهام و چک

2-تسلط به نحوه تنظیم پروسه صدور قرار تامین خواسته و نحوه توقیف اموال

3-برخورداری از مهارت لازم در دفاع از چک های کیفری در موعد مشخص و بهره بردن از ویژگی کیفری چک

4-دفاع صحیح از موکل با استناد به مواد قانونی مناسب در جلسات دادگاه

5-پیگیری مستمر پرونده تا حصول نتیجه

بیشتر بخوانید : توقیف حساب بانکی

هزینه وکیل سفته

هزینه وکیل سفته با توجه به شرایط ، میزان سفته های صادر شده و تجربه وکیل در پیگیری این گونه پرونده ها متفاوت است. بنابراین در نظر گرفتن یک محدوده مشخص برای هزینه وکیل سفته به صورت یکسان کاری سخت است.

آیین نامه هایی از سوی قوه قضاییه و کانون وکلا برای تعیین تعرفه و دستمزد وکلا صادر می گرددکه تمامی وکلا باید برای گرفتن حق الوکاله بر اساس آن عمل کنند و نباید تقاضای حق الوکاله ای بیشتر از آنچه به صورت سالانه تعیین می شود را از موکل خود داشته باشند.

همانطور که گفته شد عوامل مختلفی می تواند در هزینه وکیل سفته تاثیر داشته باشد که از مهم ترین آن می توان به مواردی مثل توافق طرفین، شهرت و توانایی وکیل در پرونده های مربوط و پیچیدگی پرونده یا میزان هزینه تعهد شده در سفته اشاره کرد.

بیشتر بخوانید : آیا چک برگشتی زندان دارد؟

نکاتی در مورد سفته

1-سفته تنها در صورتی یک  سند تجاری است که ظرف 10 روز پس از سر رسید واخواست شود.

2-منظور از واخواست سفته مراجعه به واخواست بانک و درخواست ارسال اخطار به بدهکار و اثبات مطالبه آن رأس موعد است.

3-اگر سفته ظرف موعد مقرر واخواست شود دارنده از امتیازات قانونی نظیر رسیدگی خارج از نوبت و توقیف اموال بدون پرداخت خسارت احتمالی و امکان شکایت از ضامنین و ظهرنویسان برخوردار می گردد.

4-در حال حاضر و با تشکیل دادگاه ویژه تجارت شاید بتوان گفت طرح دعوا در این دادگاه نیز خود نوعی امتیاز برای دارنده است.

5-مقررات سفته، چک و برات در بسیاری از موارد در قانون تجارت مشترک است و البته تفاوت هایی هم دارند.

6- صادرکننده سفته تنها در صورتی که دارنده بدون واخواست، وجه آن را مطالبه کند می تواند از امکان اعسار و تقسیط بدهی بهره ببرد، چون سفته یک سند تجاری بوده و صدور آن  یک عمل تجاری محسوب می شود.

7-شکایت برای مطالبه وجه سفته از جمله سایر دعاوی حقوقی و مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در حدود سه و نیم درصد مبلغ سفته می باشد.

8-برای شروع دعوای مطالبه وجه سفته و توقیف اموال باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه وجه سفته بدهید

9-دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته دادگاه محل اقامت خوانده است.

دکتر رضا عبدالمحمد
دکتر رضا عبدالمحمد

وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ٢٨٣٥٦
عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری(IBA)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 5 =